September 2023

36. týždeň

Pondelok 4. 9. 2023 meniny: Rozália

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sol 4, 13-17

Ž 96, 1+3. 4-5. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.

Lk 4, 16-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

Utorok 5. 9. 2023 meniny: Regina

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sol 5, 1-6. 9-11

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

Lk 4, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Streda 6. 9. 2023 meniny: Alica

Streda 22. týždňa v Cezročnom období Z

Kol 1, 1-8

Ž 52, 10. 11

R.: V tvoje milosrdenstvo, Pane, úfam naveky.

Lk 4, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

KOŠICE: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Štvrtok 7. 9. 2023 meniny: Marianna

Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Č (spomienka)

Kol 1, 9-14

Ž 98, 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Lk 5, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

Piatok 8. 9. 2023 meniny: Miriama

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie B (sviatok)

Mich 5, 1-4a

alebo

Rim 8, 28-30

Ž 13, 6ab. 6cd

R.: Duša mi jasá v mojom Bohu.

Mt 1, 1-16. 18-23

alebo kratšie

Mt 1, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

Sobota 9. 9. 2023 meniny: Martina

Sobota 22. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Clavera, kňaza B
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Kol 1, 21-23

Ž 54, 3-4. 6+8

R.: Pán mi pomáha a udržiava môj život.

Lk 6, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Nedeľa 10. 9. 2023 meniny: Oleg

23. nedeľa v Cezročnom období Z

Ez 33, 7-9

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Rim 13, 8-10

Mt 18, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

37. týždeň

Pondelok 11. 9. 2023 meniny: Bystrík

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období Z

Kol 1, 24 – 2, 3

Ž 62, 6-7. 9

R.: V Bohu je moja spása i moja sláva.

Lk 6, 6-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 12. 9. 2023 meniny: Mária

Utorok 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Najsvätejšieho mena Panny Márie B (ľubovoľná spomienka)

Kol 2, 6-15

Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Streda 13. 9. 2023 meniny: Ctibor

Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Kol 3, 1-11

Ž 145, 2-3. 10-11. 12-13b

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Lk 6, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi!

Štvrtok 14. 9. 2023 meniny: Ľudomil

Povýšenie Svätého kríža Č (sviatok)

Nm 21, 4c-9

alebo

Flp 2, 6-11

Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R.: Pane, ty buď našou spásou.

Jn 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Piatok 15. 9. 2023 meniny: Jolana

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska B (slávnosť)

Sk 1, 12-14

(Ž) Lk 1, 46b-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

1 Pt 4, 13-16

Sekvencia

- Nie je záväzná. Možno ju predniesť celú, alebo len od slov *Svätá Matka, Krista rany.

Jn 19, 25-27

alebo

Lk 2, 33-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe.

POPRAD: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – titul konkatedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Sobota 16. 9. 2023 meniny: Ľudmila

Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov Č (spomienka)

1 Tim 1, 15-17

Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7

R.: Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. alebo Aleluja.

Lk 6, 43-49

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Nedeľa 17. 9. 2023 meniny: Olympia

24. nedeľa v Cezročnom období Z

Sir 27, 33 – 28, 9

Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Rim 14, 7-9

Mt 18, 21-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

38. týždeň

Pondelok 18. 9. 2023 meniny: Eugénia

Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období Z

1 Tim 2, 1-8

Ž 28, 2. 7. 8-9

R.: Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju prosbu.

Lk 7, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Utorok 19. 9. 2023 meniny: Konštantín

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

1 Tim 3, 1-13

Ž 101, 1-2b. 2c-3b. 5. 6

R.: Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca.

Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Streda 20. 9. 2023 meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

1 Tim 3, 14-16

Ž 111, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. alebo Aleluja.

Lk 7, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Štvrtok 21. 9. 2023 meniny: Matúš

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu Č (sviatok)

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Piatok 22. 9. 2023 meniny: Móric

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období Z

1 Tim 6, 2c-12

Ž 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály Č (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť)

Na spomienku čítania z férie.

V katedrále

Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov [L III, 711 n.], alebo duchovných pastierov [L III, 728 n.].

1 Kor 4, 1-5

Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Sobota 23. 9. 2023 meniny: Zdenka

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza B (spomienka)

1 Tim 6, 13-16

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána.

Lk 8, 4-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Nedeľa 24. 9. 2023 meniny: Ľuboš, Ľubor

25. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 55, 6-9

Ž 145, 2-3. 8-9. 17-18

R.: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.

Flp 1, 20c-24. 27a

Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

BANSKÁ BYSTRICA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici B (slávnosť; iba v katedrále)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

39. týždeň

Pondelok 25. 9. 2023 meniny: Vladislav

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Ezd 1, 1-6

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Utorok 26. 9. 2023 meniny: Edita

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 27. 9. 2023 meniny: Cyprián

Svätého Vincenta de Paul, kňaza B (spomienka)

Ezd 9, 5-9

(Ž) Tob 13, 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.

Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 28. 9. 2023 meniny: Václav

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Václava, mučeníka Č
alebo Svätých Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Ag 1, 1-8

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán Boh miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 29. 9. 2023 meniny: Michal, Michaela

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov B (sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

alebo

Zjv 12, 7-12a

Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5

R.: Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane.

Jn 1, 47-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Sobota 30. 9. 2023 meniny: Jarolím

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Zach 2, 5-9. 14-15d

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Lk 9, 43b-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.