Október 2023

40. týždeň

Pondelok 2. 10. 2023 meniny: Levoslav

Svätých anjelov strážcov B (spomienka)

Ex 23, 20-23a

Ž 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

R.: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.

Mt 18, 1-5. 10

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Utorok 3. 10. 2023 meniny: Stela

Utorok 26. týždňa v Cezročnom období Z

Zach 8, 20-23

Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7

R.: S nami Boh, Pán, Boh náš.

Lk 9, 51-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Streda 4. 10. 2023 meniny: František

Svätého Františka Assiského B (spomienka)

Neh 2, 1-8

Ž 137, 1-2. 3. 4-5. 6

R.: Pane, chcem stále pamätať na teba.

Lk 9, 57-62

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Štvrtok 5. 10. 2023 meniny: Viera

Štvrtok 26. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Faustíny Kowalskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Lk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 6. 10. 2023 meniny: Natália

Piatok 26. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Bruna, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Bar 1, 15-22

Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.

Lk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Sobota 7. 10. 2023 meniny: Eliška

Ružencovej Panny Márie B (spomienka)

Bar 4, 5-12. 27-29

Ž 69, 33-35. 36-37

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Lk 10, 17-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 8. 10. 2023 meniny: Brigita

27. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 5, 1-7

Ž 80, 9+12. 13-14. 15-16. 19-20

R.: Vinicou Pánovou je jeho ľud.

Flp 4, 6-9

Mt 21, 33-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

41. týždeň

Pondelok 9. 10. 2023 meniny: Dionýz

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Jána Leonardiho, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jon 1, 1 – 2, 1. 11

(Ž) Jon 2, 3. 4. 5. 8

R.: Vytrhol si ma zo struhy, Pane, Bože môj.

Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Utorok 10. 10. 2023 meniny: Slavomíra

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Jon 3, 1-10

Ž 130, 1-2. 3-4. 7b-8

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

ŽILINA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Streda 11. 10. 2023 meniny: Valentína

Streda 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána XXIII., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Jon 4, 1-11

Ž 86, 3-4. 5-6. 9-10

R.: Ty, Pane, si zhovievavý a veľmi milosrdný.

Lk 11, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Štvrtok 12. 10. 2023 meniny: Maximilián

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Mal 3, 13-20a

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 11, 5-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 13. 10. 2023 meniny: Koloman

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Joel 1, 13-15; 2, 1-2

Ž 9, 2-3. 6+16. 8-9

R.: Pán bude spravodlivo súdiť celý svet.

Lk 11, 15-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Sobota 14. 10. 2023 meniny: Boris

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka Č
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Joel 4, 12-21

Ž 97, 1-2. 5-6. 11-12

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Nedeľa 15. 10. 2023 meniny: Terézia

28. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 25, 6-10a

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Flp 4, 12-14. 19-20

Mt 22, 1-14

alebo kratšie

Mt 22, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

42. týždeň

Pondelok 16. 10. 2023 meniny: Vladimíra

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky B
alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny B
alebo Svätého Gála, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Rim 1, 1-7

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Tvoja spása, Pane, objíma celý svet.

Lk 11, 29-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 17. 10. 2023 meniny: Hedviga

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Rim 1, 16-25

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 18. 10. 2023 meniny: Lukáš

Svätého Lukáša, evanjelistu Č (sviatok)

2 Tim 4, 10-17b

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Štvrtok 19. 10. 2023 meniny: Kristián

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Pavla od Kríža, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Rim 3, 21-30a

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6a

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Lk 11, 47-54

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 20. 10. 2023 meniny: Vendelín

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 4, 1-8

Ž 32, 1-2. 5. 11

R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.

Lk 12, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Sobota 21. 10. 2023 meniny: Uršuľa

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Rim 4, 13. 16-18

Ž 105, 6-7. 8-9. 42-43

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Lk 12, 8-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Nedeľa 22. 10. 2023 meniny: Sergej

29. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 45, 1. 4-6

Ž 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10ac

R.: Vzdávajme Pánovi slávu a česť.

1 Sol 1, 1-5b

Mt 22, 15-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

43. týždeň

Pondelok 23. 10. 2023 meniny: Alojzia

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Rim 4, 20-25

(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Lk 12, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 24. 10. 2023 meniny: Kvetoslava

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Rim 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Streda 25. 10. 2023 meniny: Aurel

Streda 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Maura, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Rim 6, 12-18

Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8

R.: Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Lk 12, 39-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

SPIŠ: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Spišskom Podhradí B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Štvrtok 26. 10. 2023 meniny: Demeter

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 6, 19-23

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy B (slávnosť - len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 27. 10. 2023 meniny: Sabína

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 7, 18-25a

Ž 119, 66. 68. 76. 77. 93. 94

R.: Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť.

Lk 12, 54-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

ROŽŇAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 28. 10. 2023 meniny: Dobromila

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Nedeľa 29. 10. 2023 meniny: Klára

30. nedeľa v Cezročnom období Z

Ex 22, 20-26

Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab

R.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

1 Sol 1, 5c-10

Mt 22, 34-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.