August 2023

31. týždeň

Utorok 1. 8. 2023 meniny: Božidara

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Ex 33, 7-11; 34, 5b-9. 28

Ž 103, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 13, 36-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Streda 2. 8. 2023 meniny: Gustáv

Streda 17. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Euzébia Vercellského, biskupa B
alebo Svätého Petra Juliána Eymarda, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ex 34, 29-35

Ž 99, 5. 6. 7. 9

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.

Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Štvrtok 3. 8. 2023 meniny: Jerguš

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období Z

Ex 40, 16-21. 34-38

Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.

Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 4. 8. 2023 meniny: Dominik, Dominika

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza B (spomienka)

Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

Ž 81, 3-4. 5-6b. 10-11b

R.: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.

Sobota 5. 8. 2023 meniny: Hortenzia

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme B
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Lv 25, 1. 8-17

Ž 67, 2-3. 5. 7-8

R.: Velebte Pána, všetky národy.

Mt 14, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Nedeľa 6. 8. 2023 meniny: Jozefína

Premenenie Pána B (sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

Ž 97, 1-2. 5-6. 9

R.: Pánovu slávu uvidia všetky národy.

2 Pt 1, 16-19

Mt 17, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.

32. týždeň

Pondelok 7. 8. 2023 meniny: Štefánia

Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Kajetána, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Nm 11, 4b-15

Ž 81, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Mt 14, 22-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Utorok 8. 8. 2023 meniny: Oskar

Svätého Dominika, kňaza B (spomienka)

Nm 12, 1-13

Ž 51, 3-4. 5-6a. 6b-7. 12-13

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Mt 15, 1-2. 10-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Streda 9. 8. 2023 meniny: Ľubomíra

Svätej Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy Č (sviatok)

Oz 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. alebo Ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je múdra panna, lebo ju Pán našiel bedliť; keď prišiel ženích, vošla s ním na svadobnú hostinu.

Štvrtok 10. 8. 2023 meniny: Vavrinec

Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka Č (sviatok)

2 Kor 9, 6-10

Ž 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9

R.: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.

Jn 12, 24-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

Piatok 11. 8. 2023 meniny: Zuzana

Svätej Kláry, panny B (spomienka)

Dt 4, 32-40

Ž 77, 12-13. 14-15. 16+21

R.: Pamätám, Pane, na tvoje skutky.

Mt 16, 24-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 12. 8. 2023 meniny: Darina

Sobota 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky B
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Dt 6, 4-13

Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab

R.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

Mt 17, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Nedeľa 13. 8. 2023 meniny: Ľubomír

19. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 9a. 11-13a

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Rim 9, 1-5

Mt 14, 22-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

33. týždeň

Pondelok 14. 8. 2023 meniny: Mojmír

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Č (spomienka)

Dt 10, 12-22

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.

Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie B (slávnosť)

Vigília

1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.

1 Kor 15, 54-57

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Utorok 15. 8. 2023 meniny: Marcela

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie B (slávnosť)

V deň slávnosti

Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c

Ž 45, 10. 11-12. 15-16

R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.

1 Kor 15, 20-27a

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: ROŽŇAVA: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie – titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Streda 16. 8. 2023 meniny: Leonard

Streda 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Štefana Uhorského B (ľubovoľná spomienka)

Dt 34, 1-12

Ž 66, 1-3a. 5+16-17

R.: Nech je zvelebený Boh; on dal život mojej duši.

Mt 18, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Štvrtok 17. 8. 2023 meniny: Milica

Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období Z

Joz 3, 7-10a. 11. 13-17

Ž 114, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Aleluja, aleluja, aleluja.

Mt 18, 21 – 19, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, vyjasni tvár nad svojím služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam.

Piatok 18. 8. 2023 meniny: Elena, Helena

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Heleny B (ľubovoľná spomienka)

Joz 24, 1-13

Ž 136, 1. 2. 3. 16. 17. 18. 21. 22. 24

R.: Lebo jeho milosrdenstvo je večné. alebo Aleluja.

Mt 19, 3-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Sobota 19. 8. 2023 meniny: Lýdia

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Eudesa, kňaza B
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Joz 24, 14-29

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 20. 8. 2023 meniny: Anabela

20. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 56, 1. 6-7

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

R.: Velebte Pána, všetky národy.

Rim 11, 13-15. 29-32

Mt 15, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

34. týždeň

Pondelok 21. 8. 2023 meniny: Jana

Svätého Pia X., pápeža B (spomienka)

Sdc 2, 11-19

Ž 106, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab+44

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Mt 19, 16-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 22. 8. 2023 meniny: Tichomír

Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej B (spomienka)

Sdc 6, 11-24a

Ž 85, 9. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Streda 23. 8. 2023 meniny: Filip

Streda 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Ruženy Limskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

Sdc 9, 6-15

Ž 21, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Štvrtok 24. 8. 2023 meniny: Bartolomej

Svätého Bartolomeja, apoštola Č (sviatok)

Zjv 21, 9b-14

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Jn 1, 45-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Piatok 25. 8. 2023 meniny: Ľudovít

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Ľudovíta B
alebo Svätého Jozefa Kalazanského, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Rút 1, 1-2a. 3-6. 14b-16. 22

Ž 146, 5-6. 7. 8-9a. 9b-10

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Mt 22, 34-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Sobota 26. 8. 2023 meniny: Samuel

Sobota 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Rút 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17

Ž 128, 1-2. 3. 4. 5

R.: Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána.

Mt 23, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Len jeden je váš Otec, ten nebeský. Len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

Nedeľa 27. 8. 2023 meniny: Silvia

21. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 22, 19-23

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc

R.: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.

Rim 11, 33-36

Mt 16, 13-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

35. týždeň

Pondelok 28. 8. 2023 meniny: Augustín

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Sol 1, 1-5. 8-10

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Mt 23, 13. 15-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 29. 8. 2023 meniny: Nikola, Nikolaj

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa Č (spomienka)

Jer 1, 17-19

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Mk 6, 17-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Streda 30. 8. 2023 meniny: Ružena

Streda 21. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sol 2, 9-13

Ž 139, 7-8. 9-10. 11-12b

R.: Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.

Mt 23, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

TRNAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa v Trnave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Štvrtok 31. 8. 2023 meniny: Nora

Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sol 3, 7-13

Ž 90, 3-4. 12-13. 14+17

R.: Naplň nás, Pane, svojou milosťou a budeme jasať.

Mt 24, 42-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.