Júl 2023

27. týždeň

Pondelok 3. 7. 2023 meniny: Miloslav

Svätého Tomáša, apoštola Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 20, 24-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Utorok 4. 7. 2023 meniny: Prokop

Utorok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Alžbety Portugalskej B (ľubovoľná spomienka)

Gn 19, 15-29

Ž 26, 2-3. 9-10. 11-12

R.: Mám pred očami, Pane, tvoju dobrotu.

Mt 8, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

Streda 5. 7. 2023 meniny: Cyril a Metod

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov B (slávnosť)

Sir 44, 1. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

Štvrtok 6. 7. 2023 meniny: Patrik, Patrícia

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Gn 22, 1-19

Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.

Mt 9, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Piatok 7. 7. 2023 meniny: Oliver

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67

Ž 106, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý. alebo Aleluja.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Sobota 8. 7. 2023 meniny: Ivan

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gn 27, 1-5. 15-29

Ž 135, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. alebo Aleluja.

Mt 9, 14-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 9. 7. 2023 meniny: Lujza

14. nedeľa v Cezročnom období Z

Zach 9, 9-10

Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14

R.: Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy. alebo Aleluja.

Rim 8, 9. 11-13

Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

28. týždeň

Pondelok 10. 7. 2023 meniny: Amália

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 28, 10-22a

Ž 91, 1-2. 3-4b. 14-15b

R.: V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.

Mt 9, 18-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 11. 7. 2023 meniny: Milota

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy B (sviatok)

Prís 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.

Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Streda 12. 7. 2023 meniny: Nina

Streda 14. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

Ž 33, 2-3. 10-11. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 13. 7. 2023 meniny: Margita

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Henricha B (ľubovoľná spomienka)

Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5

Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21

R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. alebo Aleluja.

Mt 10, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 14. 7. 2023 meniny: Kamil

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kamila z Lellisu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Gn 46, 1-7. 28-30

Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R.: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Mt 10, 16-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 15. 7. 2023 meniny: Henrich

Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Gn 49, 29-32; 50, 15-26

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7

R.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

Mt 10, 24-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Nedeľa 16. 7. 2023 meniny: Drahomír

15. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 55, 10-11

Ž 65, 10a-d. 10e-11. 12-13. 14

R.: Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny.

Rim 8, 18-23

Mt 13, 1-23

alebo kratšie

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

29. týždeň

Pondelok 17. 7. 2023 meniny: Bohuslav

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov B (spomienka)

Ex 1, 8-14. 22

Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8

R.: Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

NITRA: Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov – hlavných patrónov diecézy B (sviatok)

Flp 4, 4-9

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Mesto Nitra: Svätého Andreja-Svorada – patróna mesta B (slávnosť)

Gn 12, 1-4a

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Flp 4, 4-9

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Utorok 18. 7. 2023 meniny: Kamila

Utorok 15. týždňa v Cezročnom období Z

Ex 2, 1-15a

Ž 69, 3. 14. 30-31. 33-34

R.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

Mt 11, 20-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Streda 19. 7. 2023 meniny: Dušana

Streda 15. týždňa v Cezročnom období Z

Ex 3, 1-6. 9-12

Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 11, 25-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Štvrtok 20. 7. 2023 meniny: Iľja, Eliáš

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Ex 3, 13-20

Ž 105, 1+5. 8-9. 24-25. 26-27

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Piatok 21. 7. 2023 meniny: Daniel

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Ex 11, 10 – 12, 14

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. alebo Aleluja.

Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 22. 7. 2023 meniny: Magdaléna

Svätej Márie Magdalény B (sviatok)

Pies 3, 1-4a

alebo

2 Kor 5, 14-17

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos' videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Nedeľa 23. 7. 2023 meniny: Oľga

16. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 12, 13. 16-19

Ž 86, 5-6. 9-10. 15-16a

R.: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.

Rim 8, 26-27

Mt 13, 24-43

alebo kratšie

Mt 13, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

30. týždeň

Pondelok 24. 7. 2023 meniny: Vladimír

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ex 14, 5-18

(Ž) Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Mt 12, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 25. 7. 2023 meniny: Jakub

Svätého Jakuba, apoštola Č (sviatok)

2 Kor 4, 7-15

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Mt 20, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Streda 26. 7. 2023 meniny: Anna, Hana

Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie B (spomienka)

Ex 16, 1-5. 9-15

Ž 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

R.: Pane, daj nám chlieb z neba.

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Štvrtok 27. 7. 2023 meniny: Božena

Svätých Gorazda a spoločníkov B (spomienka)

Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20b

(Ž) Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R.: Hoden chvály a vyvýšený naveky.

Mt 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Piatok 28. 7. 2023 meniny: Krištof

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období Z

Ex 20, 1-17

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Mt 13, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 29. 7. 2023 meniny: Marta

Svätých Marty, Márie a Lazára B (spomienka)

1 Jn 4, 7-16

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Jn 11, 19-27

alebo

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Nedeľa 30. 7. 2023 meniny: Libuša

17. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 3, 5-6a. 7-12

Ž 119, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130

R.: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

Rim 8, 28-30

Mt 13, 44-52

alebo kratšie

Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.