Júl 2024

27. týždeň

Pondelok 1. 7. 2024 meniny: Diana

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období Z

Am 2, 6-10. 13-16

Ž 50, 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23

R.: Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha.

Mt 8, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 2. 7. 2024 meniny: Berta

Návšteva preblahoslavenej Panny Márie B (sviatok)

Sof 3, 14-18

alebo

Rim 12, 9-16b

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Streda 3. 7. 2024 meniny: Miloslav

Svätého Tomáša, apoštola Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 20, 24-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Štvrtok 4. 7. 2024 meniny: Prokop

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Alžbety Portugalskej B (ľubovoľná spomienka)

Am 7, 10-17

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

Mt 9, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Piatok 5. 7. 2024 meniny: Cyril a Metod

Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy B (slávnosť)

Sir 44, 1. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

Sobota 6. 7. 2024 meniny: Patrik, Patrícia

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice Č
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Am 9, 11-15

Ž 85, 9. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Mt 9, 14-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 7. 7. 2024 meniny: Oliver

14. nedeľa v Cezročnom období Z

Ez 2, 2-5

Ž 123, 1-2a. 2b-d. 3-4

R.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.

2 Kor 12, 7b-10

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

28. týždeň

Pondelok 8. 7. 2024 meniny: Ivan

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 2, 16. 17c-18. 21-22

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 9, 18-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 9. 7. 2024 meniny: Lujza

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Oz 8, 4-7. 11-13

Ž 115, 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10

R.: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.

Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.

Streda 10. 7. 2024 meniny: Amália

Streda 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 10, 1-3. 7-8. 12

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. alebo Aleluja.

Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 11. 7. 2024 meniny: Milota

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy B (sviatok)

Prís 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.

Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Piatok 12. 7. 2024 meniny: Nina

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 14, 2-10

Ž 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14+17

R.: Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu.

Mt 10, 16-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 13. 7. 2024 meniny: Margita

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Henricha B
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Iz 6, 1-8

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.

Mt 10, 24-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Nedeľa 14. 7. 2024 meniny: Kamil

15. nedeľa v Cezročnom období Z

Am 7, 12-15

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Ef 1, 3-14

alebo kratšie

Ef 1, 3-10

Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

29. týždeň

Pondelok 15. 7. 2024 meniny: Henrich

Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Iz 1, 10ab. 11-17

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 16. 7. 2024 meniny: Drahomír

Utorok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej B (ľubovoľná spomienka)

Iz 7, 1-9

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

R.: Boh založil svoje mesto naveky.

Mt 11, 20-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Streda 17. 7. 2024 meniny: Bohuslav

Svätých Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov B (spomienka)

Iz 10, 5-7. 13-16

Ž 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

R.: Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

Mt 11, 25-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

NITRA: Svätých Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov – hlavných patrónov diecézy B (sviatok)

Flp 4, 4-9

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Mesto Nitra: Svätého Andreja-Svorada – patróna mesta B (slávnosť)

Prvé čítanie zo Starého zákona zo spoločnej časti na sviatky svätých a svätíc [L IV, 763 n.]

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Flp 4, 4-9

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Štvrtok 18. 7. 2024 meniny: Kamila

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Z

Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Ž 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Piatok 19. 7. 2024 meniny: Dušana

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období Z

Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

(Ž) Iz 38, 10. 11. 12. 16

R.: Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby.

Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 20. 7. 2024 meniny: Iľja, Eliáš

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka Č
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Mich 2, 1-5

Ž 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.

Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Nedeľa 21. 7. 2024 meniny: Daniel

16. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 23, 1-6

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ef 2, 13-18

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

30. týždeň

Pondelok 22. 7. 2024 meniny: Magdaléna

Svätej Márie Magdalény B (sviatok)

Pies 3, 1-4a

alebo

2 Kor 5, 14-17

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos' videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Utorok 23. 7. 2024 meniny: Oľga

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy B (sviatok)

Gal 2, 19-20

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Velebiť budem Pána v každom čase.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Streda 24. 7. 2024 meniny: Vladimír

Streda 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jer 1, 1. 4-10

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Štvrtok 25. 7. 2024 meniny: Jakub

Svätého Jakuba, apoštola Č (sviatok)

2 Kor 4, 7-15

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Mt 20, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Piatok 26. 7. 2024 meniny: Anna, Hana

Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie B (spomienka)

Jer 3, 14-17

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Mt 13, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 27. 7. 2024 meniny: Božena

Svätých Gorazda a spoločníkov B (spomienka)

Jer 7, 1-11

Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov!

Mt 13, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Nedeľa 28. 7. 2024 meniny: Krištof

17. nedeľa v Cezročnom období Z

2 Kr 4, 42-44

Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18

R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

Ef 4, 1-6

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.