«

1
3
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

1
5
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

14. týždeň

Piatok 3. 4. [Richard]

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK – prikázaný sviatok.

Toto je plne aliturgický deň.

Evanjeliá na utierni svätých strastí: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .


Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .


Parémie na večierni: ; ; .

Apoštol na večierni: .

Evanjelium na večierni: .