November 2023

44. týždeň

Streda 1. 11. 2023 meniny: Denisa, Denis

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Všetkých svätých Biela (slávnosť)

Zjv 7, 2-4. 9-14

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

1 Jn 3, 1-3

Mt 5, 1-12a

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán.

Štvrtok 2. 11. 2023 Pamiatka zosnulých

Spomienka na Všetkých zosnulých veriacich Fialová (spomienka)

V prvej omši

Jób 19, 1. 23-27a

Ž 27, 1. 4. 7+8b+9a. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

2 Kor 4, 14 – 5, 1

Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto verí v Syna, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.

V druhej omši

Múd 3, 1-9

alebo kratšie

Múd 3, 1-6. 9

Ž 116, 5-6. 10-11. 15-16ac

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.

1 Sol 4, 13-18

Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

V tretej omši

Dan 12, 1-3

Ž 42, 2. 3. 5b-d; 43, 3. 4. 5

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

2 Kor 5, 1. 6-10

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

Piatok 3. 11. 2023 meniny: Hubert

Piatok 30. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Martina de Porres, rehoľníka Biela (ľubovoľná spomienka)

Rim 9, 1-5

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lk 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 4. 11. 2023 meniny: Karol

Svätého Karola Boromejského, biskupa Biela (spomienka)

Rim 11, 1-2a. 11-12. 25-29

Ž 94, 12-13a. 14-15. 17-18

R.: Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

Lk 14, 1. 7-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Nedeľa 5. 11. 2023 meniny: Imrich

31. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10

Ž 131, 1. 2. 3

R.: Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji.

1 Sol 2, 7b-9. 13

Mt 23, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Len jeden je váš Otec, ten nebeský. Len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

45. týždeň

Pondelok 6. 11. 2023 meniny: Renáta

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období Zelená

Rim 11, 29-36

Ž 69, 30-31. 33-34. 36-37

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Lk 14, 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, hovorí Pán.

Utorok 7. 11. 2023 meniny: René

Utorok 31. týždňa v Cezročnom období Zelená

Rim 12, 5-16a

Ž 131, 1. 2. 3

R.: Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji.

Lk 14, 15-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.

Streda 8. 11. 2023 meniny: Bohumír

Streda 31. týždňa v Cezročnom období Zelená

Rim 13, 8-10

Ž 112, 1-2. 4-5. 9

R.: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. alebo Aleluja.

Lk 14, 25-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Štvrtok 9. 11. 2023 meniny: Teodor

Výročie posviacky Lateránskej baziliky Biela (sviatok)

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R.: Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho.

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 10. 11. 2023 meniny: Tibor

Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Biela (spomienka)

Rim 15, 14-21

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Lk 16, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Sobota 11. 11. 2023 meniny: Martin, Maroš

Svätého Martina z Tours, biskupa Biela (spomienka)

Rim 16, 3-9. 16. 22-27

Ž 145, 2-3. 4-5. 10-11

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Lk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

BRATISLAVA a SPIŠ: Svätého Martina z Tours, biskupa – hlavného patróna diecéz a titul katedrál Biela (sviatok; v katedrálach slávnosť)

Iz 61, 1-3

Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

1 Pt 5, 1-4

- druhé čítanie iba v katedrálach; alebo iné zo Spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov – L III, 761.

Mt 25, 31-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Nedeľa 12. 11. 2023 meniny: Svätopluk

32. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Múd 6, 12-16

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

1 Sol 4, 13-18

alebo kratšie

1 Sol 4, 13-14

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

46. týždeň

Pondelok 13. 11. 2023 meniny: Stanislav

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období Zelená

Múd 1, 1-7

Ž 139, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 17, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Utorok 14. 11. 2023 meniny: Irma

Utorok 32. týždňa v Cezročnom období Zelená

Múd 2, 23 – 3, 9

Ž 34, 2-3. 16-17. 18-19

R.: Velebiť budem Pána v každom čase.

Lk 17, 7-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 15. 11. 2023 meniny: Leopold

Streda 32. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Biela (ľubovoľná spomienka)

Múd 6, 1-11

Ž 82, 3-4. 6-7

R.: Boh bude súdiť malých i mocných.

Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Štvrtok 16. 11. 2023 meniny: Agnesa

Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätej Margity Škótskej Biela
alebo Svätej Gertrúdy, panny Biela (ľubovoľná spomienka)

Múd 7, 22 – 8, 1

Ž 119, 89. 90. 91. 130. 135. 175

R.: Pane, tvoje slovo trvá naveky.

Lk 17, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Piatok 17. 11. 2023 meniny: Klaudia

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Biela (spomienka)

Múd 13, 1-9

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

Lk 17, 26-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

KOŠICE: Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – titul katedrály a patrónky mesta Košice Biela (slávnosť iba v katedrále)

Prvé čítanie a žalm vybrať zo Spoločnej časti svätých a svätíc – L III, 801 n.

1 Jn 3, 14-18

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Sobota 18. 11. 2023 meniny: Eugen

Sobota 32. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov Biela
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Biela (ľubovoľná spomienka)

Múd 18, 14-16; 19, 6-9

Ž 105, 2-3. 36-37. 42-43

R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. alebo Aleluja.

Lk 18, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Nedeľa 19. 11. 2023 meniny: Alžbeta

33. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

1 Sol 5, 1-6

Mt 25, 14-30

alebo kratšie

Mt 25, 14-15. 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

47. týždeň

Pondelok 20. 11. 2023 meniny: Félix

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období Zelená

1 Mach 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Ž 119, 53. 61. 134. 150. 155. 158

R.: Pane, dožič mi života a budem sa pridŕžať tvojej náuky.

Lk 18, 35-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

KOŠICE:
alebo Blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny a mučenice Červená
(ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

NITRA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma, biskupa a mučeníka Biela (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 21. 11. 2023 meniny: Elvíra

Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie Biela (spomienka)

Zach 2, 14-17

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 22. 11. 2023 meniny: Cecília

Svätej Cecílie, panny a mučenice Červená (spomienka)

2 Mach 7, 1. 20-31

Ž 17, 1. 5-6. 8+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Lk 19, 11-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Štvrtok 23. 11. 2023 meniny: Klement

Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka Červená
alebo Svätého Kolumbána, opáta Biela (ľubovoľná spomienka)

1 Mach 2, 15-29

Ž 50, 1-2. 5-6. 14-15

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Lk 19, 41-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Piatok 24. 11. 2023 meniny: Emília

Svätých Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Červená (spomienka)

1 Mach 4, 36-37. 52-59

(Ž) 1 Krn 29, 10bc. 11a-c. 11d-12a. 12b-d

R.: Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš.

Lk 19, 45-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 25. 11. 2023 meniny: Katarína

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Červená
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Biela (ľubovoľná spomienka)

1 Mach 6, 1-13

Ž 9, 2-3. 4+6. 16+19

R.: Pán, Boh, súdi spravodlivo národy.

Lk 20, 27-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Nedeľa 26. 11. 2023 meniny: Kornel

34. nedeľa v Cezročnom období – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme Biela (slávnosť)

Ez 34, 11-12. 15-17

Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

1 Kor 15, 20-26. 28

Mt 25, 31-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!