Júl 2022

27. týždeň

Pondelok 4. 7. 2022 meniny: Prokop

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Alžbety Portugalskej B (ľubovoľná spomienka)

Oz 2, 16. 17c-18. 21-22

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 9, 18-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 5. 7. 2022 meniny: Cyril a Metod

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov B (slávnosť)

Sir 44, 1. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

Streda 6. 7. 2022 meniny: Patrik, Patrícia

Streda 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Oz 10, 1-3. 7-8. 12

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. alebo Aleluja.

Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 7. 7. 2022 meniny: Oliver

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Oz 11, 1. 3-4. 8e-9

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Mt 10, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 8. 7. 2022 meniny: Ivan

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 14, 2-10

Ž 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14+17

R.: Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu.

Mt 10, 16-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 9. 7. 2022 meniny: Lujza

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Iz 6, 1-8

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.

Mt 10, 24-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Nedeľa 10. 7. 2022 meniny: Amália

15. nedeľa v Cezročnom období Z

Dt 30, 10-14

Ž 69, 14+17. 30-31. 33-34. 36ab+37

R.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

alebo

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Kol 1, 15-20

Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

28. týždeň

Pondelok 11. 7. 2022 meniny: Milota

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy B (sviatok)

Prís 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.

Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 12. 7. 2022 meniny: Nina

Utorok 15. týždňa v Cezročnom období Z

Iz 7, 1-9

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

R.: Boh založil svoje mesto naveky.

Mt 11, 20-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Streda 13. 7. 2022 meniny: Margita

Streda 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Henricha B (ľubovoľná spomienka)

Iz 10, 5-7. 13-16

Ž 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

R.: Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

Mt 11, 25-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Štvrtok 14. 7. 2022 meniny: Kamil

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kamila z Lellisu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Ž 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Piatok 15. 7. 2022 meniny: Henrich

Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

(Ž) Iz 38, 10. 11. 12. 16

R.: Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby.

Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 16. 7. 2022 meniny: Drahomír

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej B (ľubovoľná spomienka)

Mich 2, 1-5

Ž 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.

Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Nedeľa 17. 7. 2022 meniny: Bohuslav

16. nedeľa v Cezročnom období Z

Gn 18, 1-10a

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Kol 1, 24-28

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Mesto Nitra: Svätého Andreja-Svorada - patróna mesta B (slávnosť)

Gn 12, 1-4a

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Flp 4, 4-9

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

29. týždeň

Pondelok 18. 7. 2022 meniny: Kamila

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období Z

Mich 6, 1-4. 6-8

Ž 50, 5-6. 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 12, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 19. 7. 2022 meniny: Dušana

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období Z

Mich 7, 14-15. 18-20

Ž 85, 2-4. 5-6. 7-8

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 20. 7. 2022 meniny: Iľja, Eliáš

Streda 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Jer 1, 1. 4-10

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Štvrtok 21. 7. 2022 meniny: Daniel

Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13

Ž 36, 6-7b. 8-9. 10-11

R.: Pane, u teba je zdroj života.

Mt 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Piatok 22. 7. 2022 meniny: Magdaléna

Svätej Márie Magdalény B (sviatok)

Pies 3, 1-4a

alebo

2 Kor 5, 14-17

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos' videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Sobota 23. 7. 2022 meniny: Oľga

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy B (sviatok)

Gal 2, 19-20

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Velebiť budem Pána v každom čase.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Nedeľa 24. 7. 2022 meniny: Vladimír

17. nedeľa v Cezročnom období Z

Gn 18, 20-32

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6-7b. 7c-8

R.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

Kol 2, 12-14

Lk 11, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

30. týždeň

Pondelok 25. 7. 2022 meniny: Jakub

Svätého Jakuba, apoštola Č (sviatok)

2 Kor 4, 7-15

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Mt 20, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Utorok 26. 7. 2022 meniny: Anna, Hana

Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie B (spomienka)

Sir 44, 1. 10-15

alebo

Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31

Ž 132, 11. 13-14. 17-18

R.: Pán, Boh, mu dal trón jeho otca Dávida.

Mt 13, 16-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Očakávali potechu Izraela a Duch Svätý bol na nich.

Streda 27. 7. 2022 meniny: Božena

Svätých Gorazda a spoločníkov B (spomienka)

Jer 15, 10. 16-21

Ž 59, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

R.: Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.

Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Štvrtok 28. 7. 2022 meniny: Krištof

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období Z

Jer 18, 1-6

Ž 146, 1-2. 3-4. 5-6b

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.

Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 29. 7. 2022 meniny: Marta

Svätých Marty, Márie a Lazára B (spomienka)

1 Jn 4, 7-16

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Jn 11, 19-27

alebo

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Sobota 30. 7. 2022 meniny: Libuša

Sobota 17. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi B
alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice Č
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Jer 26, 11-16. 24

Ž 69, 15-16. 30-31. 33-34

R.: V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane.

Mt 14, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Nedeľa 31. 7. 2022 meniny: Ignác

18. nedeľa v Cezročnom období Z

Kaz 1, 2; 2, 21-23

Ž 90, 3-4. 12-13. 14+17

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Kol 3, 1-5. 9-11

Lk 12, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.