Október 2021

40. týždeň

Pondelok 4. 10. 2021 meniny: František

Svätého Františka Assiského B (spomienka)

Jon 1, 1 – 2, 1. 11

(Ž) Jon 2, 3. 4. 5. 8

R.: Vytrhol si ma zo struhy, Pane, Bože môj.

Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Utorok 5. 10. 2021 meniny: Viera

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Faustíny Kowalskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

Jon 3, 1-10

Ž 130, 1-2. 3-4. 7b-8

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 6. 10. 2021 meniny: Natália

Streda 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Bruna, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jon 4, 1-11

Ž 86, 3-4. 5-6. 9-10

R.: Ty, Pane, si zhovievavý a veľmi milosrdný.

Lk 11, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Štvrtok 7. 10. 2021 meniny: Eliška

Ružencovej Panny Márie B (spomienka)

Mal 3, 13-20a

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 11, 5-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 8. 10. 2021 meniny: Brigita

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Joel 1, 13-15; 2, 1-2

Ž 9, 2-3. 6+16. 8-9

R.: Pán bude spravodlivo súdiť celý svet.

Lk 11, 15-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Sobota 9. 10. 2021 meniny: Dionýz

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Jána Leonardiho, kňaza B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Joel 4, 12-21

Ž 97, 1-2. 5-6. 11-12

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Nedeľa 10. 10. 2021 meniny: Slavomíra

28. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 7, 7-11

Ž 90, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.

Hebr 4, 12-13

Mk 10, 17-30

alebo kratšie

Mk 10, 17-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

ŽILINA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline B (slávnosť iba v katedrále)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

41. týždeň

Pondelok 11. 10. 2021 meniny: Valentína

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána XXIII., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Rim 1, 1-7

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Tvoja spása, Pane, objíma celý svet.

Lk 11, 29-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 12. 10. 2021 meniny: Maximilián

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 1, 16-25

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 13. 10. 2021 meniny: Koloman

Streda 28. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 2, 1-11

Ž 62, 2-3. 6-7. 9

R.: Ty, Pane, každému odplácaš podľa jeho skutkov.

Lk 11, 42-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 14. 10. 2021 meniny: Boris

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Rim 3, 21-30a

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6a

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Lk 11, 47-54

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 15. 10. 2021 meniny: Terézia

Svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi B (spomienka)

Rim 4, 1-8

Ž 32, 1-2. 5. 11

R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.

Lk 12, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Sobota 16. 10. 2021 meniny: Vladimíra

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky B
alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny B
alebo Svätého Gála, kňaza B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Rim 4, 13. 16-18

Ž 105, 6-7. 8-9. 42-43

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Lk 12, 8-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Nedeľa 17. 10. 2021 meniny: Hedviga

29. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 53, 10-11

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Hebr 4, 14-16

Mk 10, 35-45

alebo kratšie

Mk 10, 42-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

42. týždeň

Pondelok 18. 10. 2021 meniny: Lukáš

Svätého Lukáša, evanjelistu Č (sviatok)

2 Tim 4, 10-17b

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Utorok 19. 10. 2021 meniny: Kristián

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Pavla od Kríža, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Rim 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Streda 20. 10. 2021 meniny: Vendelín

Streda 29. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 6, 12-18

Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8

R.: Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Lk 12, 39-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Štvrtok 21. 10. 2021 meniny: Uršuľa

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 6, 19-23

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Piatok 22. 10. 2021 meniny: Sergej

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Rim 7, 18-25a

Ž 119, 66. 68. 76. 77. 93. 94

R.: Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť.

Lk 12, 54-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sobota 23. 10. 2021 meniny: Alojzia

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Rim 8, 1-11

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane.

Lk 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Nedeľa 24. 10. 2021 meniny: Kvetoslava

30. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 31, 7-9

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Hebr 5, 1-6

Mk 10, 46b-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

43. týždeň

Pondelok 25. 10. 2021 meniny: Aurel

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Maura, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Rim 8, 12-17

Ž 68, 2+4. 6-7b. 20-21

R.: Náš Boh je Boh spásy, on je náš Pán.

Lk 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

SPIŠ: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Spišskom Podhradí B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 26. 10. 2021 meniny: Demeter

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 8, 18-25

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Lk 13, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy B (slávnosť - len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Streda 27. 10. 2021 meniny: Sabína

Streda 30. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 8, 26-30

Ž 13, 4-5. 6

R.: Pane, ja dúfam v tvoje milosrdenstvo.

Lk 13, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

ROŽŇAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Štvrtok 28. 10. 2021 meniny: Dobromila

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Piatok 29. 10. 2021 meniny: Klára

Piatok 30. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 9, 1-5

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lk 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 30. 10. 2021 meniny: Šimon, Simona

Sobota 30. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Rim 11, 1-2a. 11-12. 25-29

Ž 94, 12-13a. 14-15. 17-18

R.: Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

Lk 14, 1. 7-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Nedeľa 31. 10. 2021 meniny: Aurélia

31. nedeľa v Cezročnom období Z

Dt 6, 2-6

Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab

R.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

Hebr 7, 23-28

Mk 12, 28b-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.