Október 2022

40. týždeň

Pondelok 3. 10. 2022 meniny: Stela

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 1, 6-12

Ž 111, 1-2. 7-8. 9+10c

R.: Pán má svoju zmluvu stále na mysli. alebo Aleluja.

Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Utorok 4. 10. 2022 meniny: František

Svätého Františka Assiského B (spomienka)

Gal 1, 13-24

Ž 139, 1-2. 13-14b. 14c-15

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 5. 10. 2022 meniny: Viera

Streda 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Faustíny Kowalskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

Gal 2, 1-2. 7-14

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Lk 11, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Štvrtok 6. 10. 2022 meniny: Natália

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Bruna, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Gal 3, 1-5

(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Lk 11, 5-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 7. 10. 2022 meniny: Eliška

Ružencovej Panny Márie B (spomienka)

Sk 1, 12-14

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami.

Sobota 8. 10. 2022 meniny: Brigita

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gal 3, 22-29

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Nedeľa 9. 10. 2022 meniny: Dionýz

28. nedeľa v Cezročnom období Z

2 Kr 5, 14-17

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

2 Tim 2, 8-13

Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

41. týždeň

Pondelok 10. 10. 2022 meniny: Slavomíra

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1

Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7

R.: Pánovo meno chváľme, zvelebujme.

Lk 11, 29-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

ŽILINA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 11. 10. 2022 meniny: Valentína

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána XXIII., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Gal 5, 1-6

Ž 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48

R.: Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie.

Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 12. 10. 2022 meniny: Maximilián

Streda 28. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 5, 18-25

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života.

Lk 11, 42-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 13. 10. 2022 meniny: Koloman

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 1, 1-10

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Tvoja spása, Pane, objíma celý svet.

Lk 11, 47-54

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 14. 10. 2022 meniny: Boris

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Ef 1, 11-14

Ž 33, 1-2. 4-5. 12-13

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Lk 12, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Sobota 15. 10. 2022 meniny: Terézia

Svätej Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi B (spomienka)

Ef 1, 15-23

Ž 8, 2-3a. 4-5. 6-7

R.: Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk.

Lk 12, 8-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Nedeľa 16. 10. 2022 meniny: Vladimíra

29. nedeľa v Cezročnom období Z

Ex 17, 8-13

Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

2 Tim 3, 14 – 4, 2

Lk 18, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

42. týždeň

Pondelok 17. 10. 2022 meniny: Hedviga

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Ef 2, 1-10

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Pán je náš stvoriteľ a jemu patríme.

Lk 12, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 18. 10. 2022 meniny: Lukáš

Svätého Lukáša, evanjelistu Č (sviatok)

2 Tim 4, 10-17b

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Streda 19. 10. 2022 meniny: Kristián

Streda 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Pavla od Kríža, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ef 3, 2-12

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajte vodu s radosťou z prameňov spásy.

Lk 12, 39-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Štvrtok 20. 10. 2022 meniny: Vendelín

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 3, 14-21

Ž 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Piatok 21. 10. 2022 meniny: Uršuľa

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 4, 1-6

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom hľadáme.

Lk 12, 54-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sobota 22. 10. 2022 meniny: Sergej

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža B
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ef 4, 7-16

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Nedeľa 23. 10. 2022 meniny: Alojzia

30. nedeľa v Cezročnom období Z

Sir 35, 15b-17. 20-21

Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

2 Tim 4, 6-8. 16-18

Lk 18, 9-14

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

43. týždeň

Pondelok 24. 10. 2022 meniny: Kvetoslava

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Ef 4, 32 – 5, 8

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Napodobňujme Boha ako jeho milované deti.

Lk 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Utorok 25. 10. 2022 meniny: Aurel

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Maura, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Ef 5, 21-33

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení všetci, čo sa boja Pána, a kráčajú po jeho cestách.

Lk 13, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

SPIŠ: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Spišskom Podhradí B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Streda 26. 10. 2022 meniny: Demeter

Streda 30. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 6, 1-9

Ž 145, 10-11. 12-13b. 13c-14

R.: Pán je pravdivý vo všetkých svojich slovách.

Lk 13, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy B (slávnosť - len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Štvrtok 27. 10. 2022 meniny: Sabína

Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 6, 10-20

Ž 144, 1. 2. 9-10

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Lk 13, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!

ROŽŇAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 28. 10. 2022 meniny: Dobromila

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Sobota 29. 10. 2022 meniny: Klára

Sobota 30. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Flp 1, 18b-26

Ž 42, 2. 3. 5b-e

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Lk 14, 1. 7-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Nedeľa 30. 10. 2022 meniny: Šimon, Simona

31. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 11, 22 – 12, 2

Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

2 Sol 1, 11 – 2, 2

Lk 19, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.