Máj 2022

18. týždeň

Pondelok 2. 5. 2022 meniny: Žigmund

Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Sk 6, 8-15

Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 6, 22-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Utorok 3. 5. 2022 meniny: Galina

Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov Č (sviatok)

1 Kor 15, 1-8

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. alebo Aleluja.

Jn 14, 6-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; Filip, kto vidí mňa, vidí Otca.

Streda 4. 5. 2022 meniny: Florián

Streda po 3. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Floriána, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 8, 1b-8

Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a

R.: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 6, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Každý, kto verí vo mňa, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.

Štvrtok 5. 5. 2022 meniny: Lesana, Lesia

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 8, 26-36. 38-40

Ž 66, 8-9. 16-17. 20

R.: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 6, 44-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 6. 5. 2022 meniny: Hermína

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 9, 1-20

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 6, 52-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán.

Sobota 7. 5. 2022 meniny: Monika

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 9, 31-42

Ž 116, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? alebo Aleluja.

Jn 6, 60-69

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Nedeľa 8. 5. 2022 meniny: Ingrida

4. veľkonočná nedeľa B

Sk 13, 14. 43-52

Ž 100, 2. 3. 5

R.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. alebo Aleluja.

Zjv 7, 9. 14b-17

Jn 10, 27-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

19. týždeň

Pondelok 9. 5. 2022 meniny: Roland

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli B

Sk 11, 1-18

Ž 42, 2-3; 43, 3. 4

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. alebo Aleluja.

Jn 10, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Utorok 10. 5. 2022 meniny: Viktória

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Féria

Sk 11, 19-26

Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7

R.: Chváľte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Jn 10, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Na omšu svätého Jána z Avily

Sk 13, 46-49

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 5, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Streda 11. 5. 2022 meniny: Blažena

Streda po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 12, 24 – 13, 5a

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

R.: Velebte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Jn 12, 44-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Štvrtok 12. 5. 2022 meniny: Pankrác

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätých Nerea a Achila, mučeníkov Č
alebo Svätého Pankráca, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 13, 13-25

Ž 89, 2-3. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. alebo Aleluja.

Jn 13, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježišu Kriste, ty si verný svedok, prvorodený z mŕtvych; ty nás miluješ a svojou krvou si nás oslobodil od hriechov.

Piatok 13. 5. 2022 meniny: Servác

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej B (ľubovoľná spomienka)

Sk 13, 26-33

Ž 2, 6-7. 8-9. 10-11

R.: Oslávil si, Otče, svojho Syna. alebo Aleluja.

Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Sobota 14. 5. 2022 meniny: Bonifác

Svätého Mateja, apoštola Č (sviatok)

Sk 1, 15-17. 20-26

Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pán si ma vybral spomedzi chudobných. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Nedeľa 15. 5. 2022 meniny: Žofia

5. veľkonočná nedeľa B

Sk 14, 21b-27

Ž 145, 8-9. 10-11. 12-13b

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. alebo Aleluja.

Zjv 21, 1-5a

Jn 13, 31-33a. 34-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

20. týždeň

Pondelok 16. 5. 2022 meniny: Svetozár

Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Č (spomienka)

Sk 14, 5-18

Ž 115, 1-2. 3-4. 15-16

R.: Nie nás, Pane, ale svoje meno osláv. alebo Aleluja.

Jn 14, 21-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

ROŽŇAVA: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - hlavného patróna diecézy Č (sviatok)

Rim 8, 31b-39

Ž 69, 5a-c. 8+10. 14ab+15bc

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. alebo Aleluja.

Mt 10, 17-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 17. 5. 2022 meniny: Gizela

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 14, 19-28

Ž 145, 10-11. 12-13b. 21

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. alebo Aleluja.

Jn 14, 27-31a

Aleluja, aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

Streda 18. 5. 2022 meniny: Viola

Streda po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jána I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 15, 1-6

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 19. 5. 2022 meniny: Gertrúda

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 15, 7-21

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Piatok 20. 5. 2022 meniny: Bernard

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Bernardína Sienského, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Sk 15, 22-31

Ž 57, 8-9. 10-12

R.: Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. alebo Aleluja.

Jn 15, 12-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Sobota 21. 5. 2022 meniny: Zina

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 16, 1-10

Ž 100, 2. 3. 5

R.: Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. alebo Aleluja.

Jn 15, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Nedeľa 22. 5. 2022 meniny: Júlia, Juliana

6. veľkonočná nedeľa B

Sk 15, 1-2. 22-29

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

R.: Velebte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Zjv 21, 10-14. 22-23

Jn 14, 23-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

21. týždeň

Pondelok 23. 5. 2022 meniny: Želmíra

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 11-15

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Jn 15, 26 – 16, 4a

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 24. 5. 2022 meniny: Ela

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 22-34

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. alebo Aleluja.

Jn 16, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Streda 25. 5. 2022 meniny: Urban

Streda po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi B
alebo Svätého Gregora VII., pápeža B
alebo Svätej Márie Magdalény de’ Pazzi, panny B (ľubovoľná spomienka)

Sk 17, 15. 22 – 18, 1

Ž 148, 1-2. 11-12. 13. 14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.

Jn 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Štvrtok 26. 5. 2022 meniny: Dušan

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána B (slávnosť)

Sk 1, 1-11

Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.

Ef 1, 17-23

alebo

Hebr 9, 24-28; 10, 19-23

Lk 24, 46-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Piatok 27. 5. 2022 meniny: Iveta

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Augustína z Canterbury, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Sk 18, 9-18

Ž 47, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 20-23a

Aleluja, aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

Sobota 28. 5. 2022 meniny: Viliam

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 18, 23-28

Ž 47, 2-3. 8-9. 10

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 23b-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.

Nedeľa 29. 5. 2022 meniny: Vilma

7. veľkonočná nedeľa B

Sk 7, 55-60

Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9

R.: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. alebo Aleluja.

Zjv 22, 12-14. 16-17. 20

Jn 17, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.