December 2021

48. týždeň

Streda 1. 12. 2021 meniny: Edmund

Streda po 1. adventnej nedeli F

Iz 25, 6-10a

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Mt 15, 29-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho.

Štvrtok 2. 12. 2021 meniny: Bibiána

Štvrtok po 1. adventnej nedeli F

Iz 26, 1-6

Ž 118, 1+8-9. 19-21. 25-27a

R.: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. alebo Aleluja.

Mt 7, 21. 24-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť; volajte ho, kým je na blízku.

Piatok 3. 12. 2021 meniny: Oldrich

Svätého Františka Xaverského, kňaza B (spomienka)

Iz 29, 17-24

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Mt 9, 27-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.

BANSKÁ BYSTRICA: Svätého Františka Xaverského, kňaza - hlavného patróna diecézy a titul katedrály B (sviatok, v katedrále slávnosť)

V diecéze

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

V katedrále

Iz 52, 7-10

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Sobota 4. 12. 2021 meniny: Barbora, Barbara

Sobota po 1. adventnej nedeli F
alebo Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi B
alebo Svätej Barbory, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Iz 30, 19-21. 23-26

Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána.

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je náš sudca, Pán je náš zákonodarca, Pán je náš kráľ; on nás spasí.

Nedeľa 5. 12. 2021 meniny: Oto

2. adventná nedeľa F

Bar 5, 1-9

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Flp 1, 4-6. 8-11

Lk 3, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.

49. týždeň

Pondelok 6. 12. 2021 meniny: Mikuláš

Pondelok po 2. adventnej nedeli F
alebo Svätého Mikuláša, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Iz 35, 1-10

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Hľa, náš Boh príde a spasí nás.

Lk 5, 17-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, príde Kráľ, Pán zeme; on sám vezme z nás jarmo nášho zajatia.

Utorok 7. 12. 2021 meniny: Ambróz

Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Iz 40, 1-11

Ž 96, 1-2. 3+10ac. 11-12a. 12b-13

R.: Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.

Mt 18, 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Blízko je deň Pána; hľa, príde a spasí nás.

Streda 8. 12. 2021 meniny: Marína

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie B (slávnosť)

Gn 3, 9-15. 20

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.

Ef 1, 3-6. 11-12

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami.

Štvrtok 9. 12. 2021 meniny: Izabela

Štvrtok po 2. adventnej nedeli F
alebo Svätého Jána Diega Cuauhtlatoatzina B (ľubovoľná spomienka)

Iz 41, 13-20

Ž 145, 1+9. 10-11. 12-13b

R.: Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Mt 11, 11-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Roste, nebesia, z výsosti, oblaky, dajte Spravodlivého; otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Piatok 10. 12. 2021 meniny: Radúz

Piatok po 2. adventnej nedeli F
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej B (ľubovoľná spomienka)

Iz 48, 17-19

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života.

Mt 11, 16-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán príde, choďte mu v ústrety; on je to, knieža pokoja.

Sobota 11. 12. 2021 meniny: Hilda

Sobota po 2. adventnej nedeli F
alebo Svätého Damaza I., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Sir 48, 1-4. 9-11

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Mt 17, 10-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.

Nedeľa 12. 12. 2021 meniny: Otília

3. adventná nedeľa R F

Sof 3, 14-18a

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Flp 4, 4-7

Lk 3, 10-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

50. týždeň

Pondelok 13. 12. 2021 meniny: Lucia

Svätej Lucie, panny a mučenice Č (spomienka)

Nm 24, 2-7. 15-17d

Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch.

Mt 21, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Utorok 14. 12. 2021 meniny: Branislava, Bronislava

Svätého Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Sof 3, 1-2. 9-13

Ž 34, 2-3. 6-7. 17-18. 19+23

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Mt 21, 28-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

Streda 15. 12. 2021 meniny: Ivica

Streda po 3. adventnej nedeli F

Iz 45, 6c-8. 18. 21d-25

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.

Lk 7, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.

Štvrtok 16. 12. 2021 meniny: Albína

Štvrtok po 3. adventnej nedeli F

Iz 54, 1-10

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Lk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.

Piatok 17. 12. 2021 meniny: Kornélia

Piatok po 3. adventnej nedeli F

Gn 49, 1-2. 8-10

Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8. 17

R.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky.

Mt 1, 1-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Múdrosť Najvyššieho, ty mocne i jemne riadiš všetko; príď a nauč nás ceste múdrosti.

Sobota 18. 12. 2021 meniny: Sláva, Slávka

Sobota po 3. adventnej nedeli F

Jer 23, 5-8

Ž 72, 1-2. 12-13. 18-19

R.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky.

Mt 1, 18-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, vodca svojho ľudu, ty si dal Mojžišovi zákon na Sinaji; príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás!

Nedeľa 19. 12. 2021 meniny: Judita

4. adventná nedeľa F

Mich 5, 1-4a

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Hebr 10, 5-10

Lk 1, 39-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

51. týždeň

Pondelok 20. 12. 2021 meniny: Dagmara

Pondelok po 4. adventnej nedeli F

Iz 7, 10-14

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy.

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Kľúč Dávidov, ty otváraš brány večného Kráľovstva; príď a vyveď zo žalára spútaného, toho, čo sedí vo tme.

Utorok 21. 12. 2021 meniny: Bohdan

Utorok po 4. adventnej nedeli F

Spomienka svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Pies 2, 8-14

alebo

Sof 3, 14-18a

Ž 33, 2-3. 11-12. 20-21

R.: Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.

Lk 1, 39-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Emanuel, náš kráľ a zákonodarca; príď a zachráň nás, Pane, Bože náš.

Streda 22. 12. 2021 meniny: Adela

Streda po 4. adventnej nedeli F

1 Sam 1, 24-28

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 1, 46-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi; príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

Štvrtok 23. 12. 2021 meniny: Nadežda

Štvrtok po 4. adventnej nedeli F

Spomienka svätého Jána Kentského, kňaza, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Mal 3, 1-4. 23-24

Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14

R.: Zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Lk 1, 57-66

Aleluja, aleluja, aleluja. Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi; príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

Piatok 24. 12. 2021 meniny: Adam a Eva

Piatok po 4. adventnej nedeli F

Na rannú omšu

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Lk 1, 67-79

Aleluja, aleluja, aleluja. Hviezda, čo vychádza, jas večného svetla a slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Narodenie Pána B (slávnosť)

Vigília

Iz 62, 1-5

Ž 89, 4-5. 16-17. 27+29

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Sk 13, 16-17. 22-25

Mt 1, 1-25

alebo kratšie

Mt 1, 18-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Zajtra bude zahladená neprávosť zeme a začne nad nami kraľovať Spasiteľ sveta.

Sobota 25. 12. 2021 Prvý sviatok vianočný

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Narodenie Pána B (slávnosť)

Vo svätej noci

Iz 9, 1-3. 5-6

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 11-12a. 12b-13

R.: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Tít 2, 11-14

Lk 2, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Na úsvite

Iz 62, 11-12

Ž 97, 1+6. 11-12

R.: Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.

Tít 3, 4-7

Lk 2, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Počas dňa

Iz 52, 7-10

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Hebr 1, 1-6

Jn 1, 1-18

alebo kratšie

Jn 1, 1-5. 9-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Nedeľa 26. 12. 2021 meniny: Štefan

Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa B (sviatok)

Sir 3, 3-7. 14-16

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.

alebo

1 Sam 1, 20-22. 24-28

Ž 84, 2-3. 5-6. 9-10

R.: Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane.

Kol 3, 12-21

alebo

1 Jn 3, 1-2. 21-24

Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

52. týždeň

Pondelok 27. 12. 2021 meniny: Filoména

Svätého Jána, apoštola a evanjelistu B (sviatok)

1 Jn 1, 1-4

Ž 97, 1-2. 5-6. 11-12

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Jn 20, 2-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Utorok 28. 12. 2021 meniny: Ivana, Ivona

Svätých Neviniatok, mučeníkov Č (sviatok)

1 Jn 1, 5 – 2, 2

Ž 124, 2-3. 4-5. 7c-8

R.: Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov.

Mt 2, 13-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, chváli vznešený zástup mučeníkov.

Streda 29. 12. 2021 meniny: Milada

Piaty deň v oktáve narodenia Pána B

Spomienka svätého Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

1 Jn 2, 3-11

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 5b-6

R.: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Lk 2, 22-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu.

Štvrtok 30. 12. 2021 meniny: Dávid

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána B

1 Jn 2, 12-17

Ž 96, 7-8a. 8b-9. 10

R.: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Lk 2, 36-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Piatok 31. 12. 2021 meniny: Silvester

Siedmy deň v oktáve narodenia Pána B

Spomienka svätého Silvestra I., pápeža, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

1 Jn 2, 18-21

Ž 96, 1-2. 11-12. 13

R.: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.

Jn 1, 1-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.