Máj 2024

18. týždeň

Streda 1. 5. 2024 Sviatok práce

Streda po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jozefa, robotníka B (ľubovoľná spomienka)

Sk 15, 1-6

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 2. 5. 2024 meniny: Žigmund

Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Sk 15, 7-21

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Piatok 3. 5. 2024 meniny: Galina

Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov Č (sviatok)

1 Kor 15, 1-8

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. alebo Aleluja.

Jn 14, 6-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; Filip, kto vidí mňa, vidí Otca.

Sobota 4. 5. 2024 meniny: Florián

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Floriána, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 16, 1-10

Ž 100, 2. 3. 5

R.: Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. alebo Aleluja.

Jn 15, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Nedeľa 5. 5. 2024 meniny: Lesana, Lesia

6. veľkonočná nedeľa B

Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 7-10

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

19. týždeň

Pondelok 6. 5. 2024 meniny: Hermína

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 11-15

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Jn 15, 26 – 16, 4a

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 7. 5. 2024 meniny: Monika

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 22-34

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. alebo Aleluja.

Jn 16, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Streda 8. 5. 2024 meniny: Ingrida

Streda po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 17, 15. 22 – 18, 1

Ž 148, 1-2. 11-12. 13. 14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.

Jn 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána B (slávnosť)

Vigília

Sk 1, 1-11

Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.

Ef 1, 17-23

alebo

Ef 4, 1-13

alebo kratšie

Ef 4, 1-7. 11-13

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Štvrtok 9. 5. 2024 meniny: Roland

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána B (slávnosť)

Sk 1, 1-11

Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.

Ef 1, 17-23

alebo

Ef 4, 1-13

alebo kratšie

Ef 4, 1-7. 11-13

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Piatok 10. 5. 2024 meniny: Viktória

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Sk 18, 9-18

Ž 47, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 20-23a

Aleluja, aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

Sobota 11. 5. 2024 meniny: Blažena

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 18, 23-28

Ž 47, 2-3. 8-9. 10

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 23b-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.

Nedeľa 12. 5. 2024 meniny: Pankrác

7. veľkonočná nedeľa B

Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 11-16

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

20. týždeň

Pondelok 13. 5. 2024 meniny: Servác

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej B (ľubovoľná spomienka)

Sk 19, 1-8

Ž 68, 2-3. 4-5ac. 6-7b

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 16, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Utorok 14. 5. 2024 meniny: Bonifác

Svätého Mateja, apoštola Č (sviatok)

Sk 1, 15-17. 20-26

Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pán si ma vybral spomedzi chudobných. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Streda 15. 5. 2024 meniny: Žofia

Streda po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 20, 28-38

Ž 68, 29-30. 33-35a. 35bc+36c

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 16. 5. 2024 meniny: Svetozár

Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Č (spomienka)

Sk 22, 30; 23, 6-11

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Jn 17, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán.

ROŽŇAVA: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – hlavného patróna diecézy Č (sviatok)

Rim 8, 31b-39

Ž 69, 5a-c. 8+10. 14ab+15bc

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. alebo Aleluja.

Mt 10, 17-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Piatok 17. 5. 2024 meniny: Gizela

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 25, 13b-21

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

Jn 21, 15-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 18. 5. 2024 meniny: Viola

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jána I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 28, 16-20. 30-31

Ž 11, 4. 5+7

R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. alebo Aleluja.

Jn 21, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Zoslanie Ducha Svätého Č (slávnosť)

Vigília

Gn 11, 1-9

alebo

Ex 19, 3-8a. 16-20b

alebo

Ez 37, 1-14

alebo

Joel 3, 1-5

Ž 104, 1-2a. 24+35c. 27-28. 29b-30

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

Rim 8, 22-27

Jn 7, 37-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Nedeľa 19. 5. 2024 meniny: Gertrúda

Zoslanie Ducha Svätého Č (slávnosť)

Na omšu v deň slávnosti

Sk 2, 1-11

Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

alebo

Gal 5, 16-25

Sekvencia

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

21. týždeň

Pondelok 20. 5. 2024 meniny: Bernard

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi B (spomienka)

Gn 3, 9-15. 20

alebo

Sk 1, 12-14

Ž 87, 1-2. 3+5. 6-7

R.: Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

Jn 19, 25-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ó šťastná Panna, ty si porodila Pána; ó preblahoslavená Matka Cirkvi, ty v nás rozohňuješ Ducha svojho Syna, Ježiša Krista!

Votívna omša o Duchu svätom Č

Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25

Ž 117, 1. 2

R.: Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. alebo Aleluja.

Jn 14, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 21. 5. 2024 meniny: Zina

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Jak 4, 1-10

Ž 55, 7-8. 9-10a. 10b-11. 23

R.: Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová.

Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Streda 22. 5. 2024 meniny: Júlia, Juliana

Streda 7. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky B (ľubovoľná spomienka)

Jak 4, 13-17

Ž 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Mk 9, 38-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Štvrtok 23. 5. 2024 meniny: Želmíra

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza B (sviatok)

Jer 31, 31-34

alebo

Hebr 10, 11-18

Ž 110, 1b-e. 2. 3

R.: Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Mk 14, 22-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Piatok 24. 5. 2024 meniny: Ela

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 5, 9-12

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Sobota 25. 5. 2024 meniny: Urban

Sobota 7. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi B
alebo Svätého Gregora VII., pápeža B
alebo Svätej Márie Magdalény de’ Pazzi, panny B
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Jak 5, 13-20

Ž 141, 1-2. 3+8

R.: Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.

Mk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 26. 5. 2024 meniny: Dušan

Najsvätejšej Trojice B (slávnosť)

Dt 4, 32-34. 39-40

Ž 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Rim 8, 14-17

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

ŽILINA: Najsvätejšej Trojice – titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

22. týždeň

Pondelok 27. 5. 2024 meniny: Iveta

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Augustína z Canterbury, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

1 Pt 1, 3-9

Ž 111, 1-2. 5-6. 9ab+10c

R.: Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. alebo Aleluja.

Mk 10, 17-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Utorok 28. 5. 2024 meniny: Viliam

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období Z

1 Pt 1, 10-16

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Mk 10, 28-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Streda 29. 5. 2024 meniny: Vilma

Streda 8. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Pavla VI., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

1 Pt 1, 18-25

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja

Mk 10, 32-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Štvrtok 30. 5. 2024 meniny: Ferdinand

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi B (slávnosť)

Ex 24, 3-8

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. alebo Aleluja.

Hebr 9, 11-15

Sekvencia

- nie je prikázaná - možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…

Mk 14, 12-16. 22-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 31. 5. 2024 meniny: Petrana, Petronela

Piatok 8. týždňa v Cezročnom období Z

1 Pt 4, 7-13

Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.

Mk 11, 11-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.