Január 2023

1. týždeň

Pondelok 2. 1. 2023 meniny: Alexandra, Karina

Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi B (spomienka)

1 Jn 2, 22-28

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 19-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Utorok 3. 1. 2023 meniny: Daniela

Utorok vo Vianočnom období B
alebo Najsvätejšieho mena Ježiš B (ľubovoľná spomienka)

Féria

1 Jn 2, 29 – 3, 6

Ž 98, 1. 3c-4. 5-6

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 29-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.

V omši o Najsvätejšom mene Ježiš

Flp 2, 1-11

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Lk 2, 21-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.

Streda 4. 1. 2023 meniny: Drahoslav

Streda vo Vianočnom období B

1 Jn 3, 7-10

Ž 98, 1. 7-8. 9

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 35-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Štvrtok 5. 1. 2023 meniny: Andrea

Štvrtok vo Vianočnom období B

1 Jn 3, 11-21

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Jasaj na chválu Pánovi, celá zem.

Jn 1, 43-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Zjavenie Pána B (slávnosť)

Vigília

Iz 60, 1-6

Ž 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ef 3, 2-3a. 5-6

Mt 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi.

Piatok 6. 1. 2023 meniny: Antónia

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Zjavenie Pána B (slávnosť)

Iz 60, 1-6

Ž 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ef 3, 2-3a. 5-6

Mt 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi.

Sobota 7. 1. 2023 meniny: Bohuslava

Sobota po Zjavení Pána B
alebo Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

1 Jn 3, 22 – 4, 6

Ž 2, 7-8. 10-11

R.: Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.

Mt 4, 12-17. 23-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Nedeľa 8. 1. 2023 meniny: Severín

Krst Krista Pána B (sviatok)

Iz 42, 1-4. 6-7

Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10

R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

Sk 10, 34-38

Mt 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.

2. týždeň

Pondelok 9. 1. 2023 meniny: Alexej

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 1, 1-6

Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9

R.: Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi.

Mk 1, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu.

Utorok 10. 1. 2023 meniny: Daša

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 2, 5-12

Ž 8, 2a+5. 6-7. 8-9

R.: Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk.

Mk 1, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Streda 11. 1. 2023 meniny: Malvína

Streda 1. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 2, 14-18

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mk 1, 29-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 12. 1. 2023 meniny: Ernest

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 3, 7-14

Ž 95, 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Mk 1, 40-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Piatok 13. 1. 2023 meniny: Rastislav

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 4, 1-5. 11

Ž 78, 3+4bc. 6c-7. 8

R.: Nezabúdajme na Božie diela.

Mk 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Sobota 14. 1. 2023 meniny: Radovan

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 4, 12-16

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Mk 2, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Nedeľa 15. 1. 2023 meniny: Dobroslav

2. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 49, 3. 5-6

Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

1 Kor 1, 1-3

Jn 1, 29-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.

3. týždeň

Pondelok 16. 1. 2023 meniny: Kristína

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 5, 1-10

Ž 110, 1. 2. 3. 4

R.: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Mk 2, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 17. 1. 2023 meniny: Nataša

Svätého Antona, opáta B (spomienka)

Hebr 6, 10-20

Ž 111, 1-2. 4-5. 9+10c

R.: Pán má svoju zmluvu stále na mysli. alebo Aleluja.

Mk 2, 23-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 18. 1. 2023 meniny: Bohdana

Streda 2. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 7, 1-3. 15-17

Ž 110, 1. 2. 3. 4

R.: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Mk 3, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Štvrtok 19. 1. 2023 meniny: Drahomíra, Mário

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 7, 25 – 8, 6

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mk 3, 7-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Piatok 20. 1. 2023 meniny: Dalibor

Piatok 2. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka Č
alebo Svätého Šebastiána, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Hebr 8, 6-13

Ž 85, 8+10. 11-12. 13-14

R.: Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom.

Mk 3, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka – hlavného patróna ordinariátu a titul katedrály Č (v ordinariáte sviatok, v katedrále slávnosť)

Prvé čítanie a žalm vziať zo spoločnej časti mučeníkov: L III, s. 730 n.

1 Pt 3, 14-17

- druhé čítanie iba v katedrále

Mt 10, 28-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.

Sobota 21. 1. 2023 meniny: Vincent

Svätej Agnesy, panny a mučenice Č (spomienka)

Hebr 9, 2-3. 11-14

Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.

Mk 3, 20-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Nedeľa 22. 1. 2023 meniny: Zora

3. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 8, 23b – 9, 3

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

1 Kor 1, 10-13. 17

Mt 4, 12-23

alebo kratšie

Mt 4, 12-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

4. týždeň

Pondelok 23. 1. 2023 meniny: Miloš

Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 9, 15. 24-28

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Spievajme Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.

Mk 3, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

BRATISLAVA (len v katedrále): Svätého Jána Almužníka, biskupa B (spomienka)

Čítania z férie.

Utorok 24. 1. 2023 meniny: Timotej

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Hebr 10, 1-10

Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 10. 11

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mk 3, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Streda 25. 1. 2023 meniny: Gejza

Obrátenie svätého Pavla, apoštola B (sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o svätom apoštolovi Pavlovi.

Sk 22, 3-16

alebo

Sk 9, 1-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Štvrtok 26. 1. 2023 meniny: Tamara

Svätých Timoteja a Títa, biskupov B (spomienka)

2 Tim 1, 1-8

alebo

Tít 1, 1-5

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Piatok 27. 1. 2023 meniny: Bohuš

Piatok 3. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Angely Merici, panny B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 10, 32-39

Ž 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

R.: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Mk 4, 26-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sobota 28. 1. 2023 meniny: Alfonz

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Hebr 11, 1-2. 8-19

(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Mk 4, 35-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Nedeľa 29. 1. 2023 meniny: Gašpar

4. nedeľa v Cezročnom období Z

Sof 2, 3; 3, 12-13

Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. alebo Aleluja.

1 Kor 1, 26-31

Mt 5, 1-12a

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máme hojnú odmenu v nebi.