November 2021

44. týždeň

Pondelok 1. 11. 2021 meniny: Denisa, Denis

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Všetkých svätých B (slávnosť)

Zjv 7, 2-4. 9-14

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

1 Jn 3, 1-3

Mt 5, 1-12a

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Utorok 2. 11. 2021 Pamiatka zosnulých

Všetkých verných zosnulých F (spomienka)

1

Jób 19, 1. 23-27a

Ž 27, 1. 4. 7+8b+9a. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

2 Kor 4, 14 – 5, 1

Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto verí v Syna, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.

2

Múd 3, 1-9

alebo kratšie

Múd 3, 1-6. 9

Ž 116, 5-6. 10-11. 15-16ac

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.

1 Sol 4, 13-18

Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

3

Dan 12, 1-3

Ž 42, 2. 3. 5b-d; 43, 3. 4. 5

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

2 Kor 5, 1. 6-10

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

Streda 3. 11. 2021 meniny: Hubert

Streda 31. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Martina de Porres, rehoľníka B (ľubovoľná spomienka)

Rim 13, 8-10

Ž 112, 1-2. 4-5. 9

R.: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. alebo Aleluja.

Lk 14, 25-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Štvrtok 4. 11. 2021 meniny: Karol

Svätého Karola Borromejského, biskupa B (spomienka)

Rim 14, 7-12

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

Lk 15, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Piatok 5. 11. 2021 meniny: Imrich

Piatok 31. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 15, 14-21

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Lk 16, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

TRNAVA, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, ROŽŇAVA:
alebo Svätého Imricha B
(ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

Sobota 6. 11. 2021 meniny: Renáta

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Rim 16, 3-9. 16. 22-27

Ž 145, 2-3. 4-5. 10-11

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Lk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nedeľa 7. 11. 2021 meniny: René

32. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 17, 10-16

Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Chváľ, duša moja, Pána. alebo Aleluja.

Hebr 9, 24-28

Mk 12, 38-44

alebo kratšie

Mk 12, 41-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

45. týždeň

Pondelok 8. 11. 2021 meniny: Bohumír

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období Z

Múd 1, 1-7

Ž 139, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 17, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Utorok 9. 11. 2021 meniny: Teodor

Výročie posviacky Lateránskej baziliky B (sviatok)

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R.: Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho.

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Streda 10. 11. 2021 meniny: Tibor

Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Múd 6, 1-11

Ž 82, 3-4. 6-7

R.: Boh bude súdiť malých i mocných.

Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Štvrtok 11. 11. 2021 meniny: Martin, Maroš

Svätého Martina z Tours, biskupa B (spomienka)

Múd 7, 22 – 8, 1

Ž 119, 89. 90. 91. 130. 135. 175

R.: Pane, tvoje slovo trvá naveky.

Lk 17, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

BRATISLAVA a SPIŠ: Svätého Martina z Tours, biskupa - hlavného patróna diecéz a titul katedrál B (sviatok; v katedrálach slávnosť)

Iz 61, 1-3

Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Druhé čítanie iba v katedrálach:

1 Pt 5, 1-4

alebo iné zo Spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov – L III, 738 n.

Mt 25, 31-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 12. 11. 2021 meniny: Svätopluk

Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Múd 13, 1-9

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

Lk 17, 26-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Sobota 13. 11. 2021 meniny: Stanislav

Sobota 32. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Múd 18, 14-16; 19, 6-9

Ž 105, 2-3. 36-37. 42-43

R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. alebo Aleluja.

Lk 18, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Nedeľa 14. 11. 2021 meniny: Irma

33. nedeľa v Cezročnom období Z

Dan 12, 1-3

Ž 16, 5+8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Hebr 10, 11-14. 18

Mk 13, 24-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

46. týždeň

Pondelok 15. 11. 2021 meniny: Leopold

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Mach 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Ž 119, 53. 61. 134. 150. 155. 158

R.: Pane, dožič mi života a budem sa pridŕžať tvojej náuky.

Lk 18, 35-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Utorok 16. 11. 2021 meniny: Agnesa

Utorok 33. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Margity Škótskej B
alebo Svätej Gertrúdy, panny B (ľubovoľná spomienka)

2 Mach 6, 18-31

Ž 3, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán je môj ochranca, on ma udržuje.

Lk 19, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Streda 17. 11. 2021 meniny: Klaudia

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky B (spomienka)

2 Mach 7, 1. 20-31

Ž 17, 1. 5-6. 8+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Lk 19, 11-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

KOŠICE: Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – titul katedrály a patrónky mesta B (slávnosť iba v katedrále)

Prvé čítanie a žalm vybrať zo Spoločnej časti svätých a svätíc – L III, 772 n.

1 Jn 3, 14-18

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Štvrtok 18. 11. 2021 meniny: Eugen

Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov B (ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

1 Mach 2, 15-29

Ž 50, 1-2. 5-6. 14-15

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Lk 19, 41-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Omša na Výročie posviacky bazilík

Sk 28, 11-16. 30-31

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 14, 22-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Piatok 19. 11. 2021 meniny: Alžbeta

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období Z

1 Mach 4, 36-37. 52-59

(Ž) 1 Krn 29, 10bc. 11a-c. 11d-12a. 12b-d

R.: Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš.

Lk 19, 45-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 20. 11. 2021 meniny: Félix

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Mach 6, 1-13

Ž 9, 2-3. 4+6. 16+19

R.: Pán, Boh, súdi spravodlivo národy.

Lk 20, 27-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

NITRA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma v Nitre B (v diecéze sviatok; v katedrále-bazilike slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

KOŠICE:
alebo Blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny a mučenice Č
(ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

Nedeľa 21. 11. 2021 meniny: Elvíra

34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa B (slávnosť)

Dan 7, 13-14

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, oslavujme ho.

Zjv 1, 5-8

Jn 18, 33b-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

47. týždeň

Pondelok 22. 11. 2021 meniny: Cecília

Svätej Cecílie, panny a mučenice Č (spomienka)

Dan 1, 1-6. 8-20

(Ž) Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R.: Hoden chvály a vyvýšený naveky.

Lk 21, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Utorok 23. 11. 2021 meniny: Klement

Utorok 34. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka Č
alebo Svätého Kolumbána, opáta B (ľubovoľná spomienka)

Dan 2, 31-45

(Ž) Dan 3, 57. 58. 59. 60. 61

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Lk 21, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Streda 24. 11. 2021 meniny: Emília

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28

(Ž) Dan 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Lk 21, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Štvrtok 25. 11. 2021 meniny: Katarína

Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Dan 6, 12-28

(Ž) Dan 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Lk 21, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Piatok 26. 11. 2021 meniny: Kornel

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období Z

Dan 7, 2-14

(Ž) Dan 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Lk 21, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Sobota 27. 11. 2021 meniny: Milan

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Dan 7, 15-27

(Ž) Dan 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Lk 21, 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Nedeľa 28. 11. 2021 meniny: Henrieta

?!

1. adventná nedeľa [rok C, cyklus II.] F

Jer 33, 14-16

Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14

R.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

1 Sol 3, 12 – 4, 2

Lk 21, 25-28. 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.