Máj 2021

18. týždeň

Pondelok 3. 5. 2021 meniny: Galina

Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov Č (sviatok)

1 Kor 15, 1-8

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. alebo Aleluja.

Jn 14, 6-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; Filip, kto vidí mňa, vidí Otca.

Utorok 4. 5. 2021 meniny: Florián

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Floriána, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 14, 19-28

Ž 145, 10-11. 12-13b. 21

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. alebo Aleluja.

Jn 14, 27-31a

Aleluja, aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

Streda 5. 5. 2021 meniny: Lesana, Lesia

Streda po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 15, 1-6

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 6. 5. 2021 meniny: Hermína

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 15, 7-21

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Piatok 7. 5. 2021 meniny: Monika

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 15, 22-31

Ž 57, 8-9. 10-12

R.: Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. alebo Aleluja.

Jn 15, 12-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Sobota 8. 5. 2021 meniny: Ingrida

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 1-10

Ž 100, 2. 3. 5

R.: Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. alebo Aleluja.

Jn 15, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Nedeľa 9. 5. 2021 meniny: Roland

6. veľkonočná nedeľa B

Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 7-10

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

19. týždeň

Pondelok 10. 5. 2021 meniny: Viktória

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jána z Avily, kňaza, učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

Sk 16, 11-15

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Jn 15, 26 – 16, 4a

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Na omšu svätého Jána z Avily

Sk 13, 46-49

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 5, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Utorok 11. 5. 2021 meniny: Blažena

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 16, 22-34

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. alebo Aleluja.

Jn 16, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Streda 12. 5. 2021 meniny: Pankrác

Streda po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätých Nerea a Achila, mučeníkov Č
alebo Svätého Pankráca, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 17, 15. 22 – 18, 1

Ž 148, 1-2. 11-12. 13. 14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.

Jn 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Štvrtok 13. 5. 2021 meniny: Servác

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána B (slávnosť)

Sk 1, 1-11

Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.

Ef 1, 17-23

alebo

Ef 4, 1-13

alebo kratšie

Ef 4, 1-7. 11-13

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Piatok 14. 5. 2021 meniny: Bonifác

Svätého Mateja, apoštola Č (sviatok)

Sk 1, 15-17. 20-26

Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pán si ma vybral spomedzi chudobných. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Sobota 15. 5. 2021 meniny: Žofia

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 18, 23-28

Ž 47, 2-3. 8-9. 10

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 23b-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.

Nedeľa 16. 5. 2021 meniny: Svetozár

7. veľkonočná nedeľa B

Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 11-16

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

20. týždeň

Pondelok 17. 5. 2021 meniny: Gizela

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 19, 1-8

Ž 68, 2-3. 4-5ac. 6-7b

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 16, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Utorok 18. 5. 2021 meniny: Viola

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jána I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 20, 17-27

Ž 68, 10-11. 20-21

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 1-11a

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Streda 19. 5. 2021 meniny: Gertrúda

Streda po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 20, 28-38

Ž 68, 29-30. 33-35a. 35bc+36c

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 20. 5. 2021 meniny: Bernard

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Bernardína Sienského, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Sk 22, 30; 23, 6-11

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Jn 17, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán.

Piatok 21. 5. 2021 meniny: Zina

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 25, 13b-21

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

Jn 21, 15-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 22. 5. 2021 meniny: Júlia, Juliana

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky B (ľubovoľná spomienka)

Sk 28, 16-20. 30-31

Ž 11, 4. 5+7

R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. alebo Aleluja.

Jn 21, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Zoslanie Ducha Svätého Č (slávnosť)

Vigília

Gn 11, 1-9

alebo

Ex 19, 3-8a. 16-20b

alebo

Ez 37, 1-14

alebo

Joel 3, 1-5

Ž 104, 1-2a. 24+35c. 27-28. 29b-30

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

Rim 8, 22-27

Jn 7, 37-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Nedeľa 23. 5. 2021 meniny: Želmíra

Zoslanie Ducha Svätého Č (slávnosť)

Na omšu v deň slávnosti

Sk 2, 1-11

Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

alebo

Gal 5, 16-25

Sekvencia

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

21. týždeň

Pondelok 24. 5. 2021 meniny: Ela

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi B (spomienka)

Gn 3, 9-15. 20

alebo

Sk 1, 12-14

Ž 87, 1-2. 3+5. 6-7

R.: Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

Jn 19, 25-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ó šťastná Panna, ty si porodila Pána; ó preblahoslavená Matka Cirkvi, ty v nás rozohňuješ Ducha svojho Syna, Ježiša Krista!

Votívna omša o Duchu svätom Č

Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25

Ž 117, 1. 2

R.: Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. alebo Aleluja.

Jn 14, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 25. 5. 2021 meniny: Urban

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi B
alebo Svätého Gregora VII., pápeža B
alebo Svätej Márie Magdalény de’ Pazzi, panny B (ľubovoľná spomienka)

Sir 35, 1-15

Ž 50, 5-6. 7-8. 14+23

R.: Obetuj Bohu obetu chvály.

Mk 10, 28-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Streda 26. 5. 2021 meniny: Dušan

Svätého Filipa Neriho, kňaza B (spomienka)

Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19

Ž 79, 8. 9. 11. 13

R.: Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.

Mk 10, 32-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Štvrtok 27. 5. 2021 meniny: Iveta

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza B (sviatok)

Jer 31, 31-34

alebo

Hebr 10, 11-18

Ž 110, 1b-e. 2. 3

R.: Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

Mk 14, 22-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Piatok 28. 5. 2021 meniny: Viliam

Piatok 8. týždňa v Cezročnom období Z

Sir 44, 1. 9-13

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Mk 11, 11-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Sobota 29. 5. 2021 meniny: Vilma

Sobota 8. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B
alebo Svätého Pavla VI., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Sir 51, 17-27

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Mk 11, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva; skrze Krista vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Nedeľa 30. 5. 2021 meniny: Ferdinand

Najsvätejšej Trojice B (slávnosť)

Dt 4, 32-34. 39-40

Ž 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Rim 8, 14-17

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

ŽILINA: Najsvätejšej Trojice - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.