December 2020

49. týždeň

Utorok 1. 12. 2020 meniny: Edmund

Utorok 27. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. /17. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

297. začalo (2 Tim 3,16 - 4,4)

= radové čítanie.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Lk 98. začalo (19, 45 - 48)

= radové čítanie.

Streda 2. 12. 2020 meniny: Bibiána

Streda 27. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. /18. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

299. začalo (2 Tim 4, 9 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Lk 99. začalo (20, 1 - 8)

= radové čítanie.

Štvrtok 3. 12. 2020 meniny: Oldrich

Štvrtok 27. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. /19. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

300. začalo od polovice (Tít 1,5 - 2,1)

= radové čítanie.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Lk 100. začalo (20, 9 - 18)

= radové čítanie.

Piatok 4. 12. 2020 meniny: Barbora, Barbara

Piatok 27. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. /20. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

301. začalo (Tít 1,15 - 2,10)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

218. začalo (Ef 1, 16 - 23)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

= svätej Barbore.

Evanjelium na liturgii:

Lk 101. začalo (20, 19 - 26)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= radové čítanie; prípadne aj

Mk 21. začalo (5, 24b - 34)

= svätej Barbore.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Sávovi.

Sobota 5. 12. 2020 meniny: Oto

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. /21. deň filipovky/

Evanjelium na utierni:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii:

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Sávovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

218. začalo (Ef 1, 16 - 23)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Sávovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 -15

= všetky tri svätému Mikulášovi.

Nedeľa 6. 12. 2020 meniny: Mikuláš

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. /22. deň filipovky/ 2. hlas, 5. utierňové evanjelium.

---

Evanjelium na utierni:

Lk 113. začalo (24, 12 - 35)

= radové o zmŕtvychvstaní.

---

Ak sa nebrala Nedeľa Krista Kráľa:

Apoštol na liturgii:

250. začalo (Kol 1, 12 - 18)

= radové čítanie z 28. nedele; a

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Mikulášovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 85. začalo (17, 12 - 19)

= radové čítanie z 29. nedele; a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Mikulášovi.

---

Ak sa brala Nedeľa Krista Kráľa:

Apoštol na liturgii:

229. začalo (Ef 5, 8b - 19)

= radové čítanie z 26. nedele; a

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Mikulášovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 85. začalo (17, 12 - 19)

= radové čítanie z 29. nedele; a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Mikulášovi.

---

50. týždeň

Pondelok 7. 12. 2020 meniny: Ambróz

Pondelok 28. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. /23. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

310. začalo (Hebr 4, 1 - 13)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Lk 102. začalo (20, 27 - 44)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:

Gn 3, 1 - 15

;

Est 7, 1 - 10

;

Jdt 13, 4 - 20

= všetky tri zo sviatku Počatia.

Utorok 8. 12. 2020 meniny: Marína

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou - prikázaný sviatok. /24. deň filipovky/

Evanjelium na utierni:

Lk 4. začalo (1, 39 - 49. 56)

= zo sviatku Počatia.

Apoštol na liturgii:

210. začalo od polovice (Gal 4, 22b - 31)

= zo sviatku Počatia; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

310. začalo (Hebr 4, 1 - 13)

= radové čítanie

Evanjelium na liturgii:

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= zo sviatku Počatia; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= radové čítanie.

Streda 9. 12. 2020 meniny: Izabela

Streda 28. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. /25. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

312. začalo (Hebr 5,11 - 6,8)

= radové čítanie.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24)

= radové čítanie.

Štvrtok 10. 12. 2020 meniny: Radúz

Štvrtok 28. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. /26. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

315. začalo (Hebr 7, 1 - 6)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 107. začalo (21, 28b - 33)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým mučeníkom.

Piatok 11. 12. 2020 meniny: Hilda

Piatok 28. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. /27. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

317. začalo (Hebr 7, 18 - 25)

= radové čítanie.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Lk 108. začalo (21,37 - 22,8)

= radové čítanie.

Sobota 12. 12. 2020 meniny: Otília

Sobota 28. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. /28. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

220. začalo od polovice (Ef 2, 11 - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Spiridonovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 72. začalo (13, 18 - 29)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Spiridonovi.

Parémie na večierni:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

= všetky tri mučeníkom.

Nedeľa 13. 12. 2020 meniny: Lucia

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. /Svätá mučenica Lucia Panna./ /29. deň filipovky/ 3. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 114. začalo (24, 36b - 53)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

257. začalo (Kol 3, 4 - 11)

= radové svätým praotcom, a

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 76. začalo (14, 16 - 24)

= radové svätým praotcom, a

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým mučeníkom.

51. týždeň

Pondelok 14. 12. 2020 meniny: Branislava, Bronislava

Pondelok 29. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. /30. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

319. začalo (Hebr 8, 7 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Mk 33. začalo (8, 11 - 21)

= radové čítanie.

Utorok 15. 12. 2020 meniny: Ivica

BUĎ: Utorok 29. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. /31. deň filipovky/ ALEBO: Utorok 29. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.

---

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 34. začalo (8, 22 - 26)

= radové čítanie.

---

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Štefanovi Vyznávačovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 34. začalo (8, 22 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Štefanovi Vyznávačovi.

---

Streda 16. 12. 2020 meniny: Albína

Streda 29. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. /32. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

323. začalo (Hebr 10, 1 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Mk 36. začalo (8, 30 - 34)

= radové čítanie.

Štvrtok 17. 12. 2020 meniny: Kornélia

Štvrtok 29. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. /33. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

326. začalo (Hebr 10,35 - 11,7)

= radové čítanie, prípadne aj

330. začalo (Hebr 11, 33 - 12, 2a)

= svätému Danielovi a trom mládencom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 39. začalo (9, 10 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 62. začalo (11,47 - 12,1)

= svätému Danielovi a trom mládencom.

Piatok 18. 12. 2020 meniny: Sláva, Slávka

Piatok 29. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. /34. deň filipovky/ Toto je dobrovoľne aliturgický deň.

Apoštol na obednici (prípadne na liturgii):

327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16)

= radové čítanie.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii):

Mk 41. začalo (9, 33 - 41)

= radové čítanie.

Sobota 19. 12. 2020 meniny: Judita

Sobota pred Kristovým narodením. Sobota 29. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. ( Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ - presun z nasledujúcej nedele.) /35. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

205. začalo (Gal 3, 8 - 12)

= zo soboty pred Narodením, a

228. začalo (Ef 5, 1 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 72. začalo (13, 18 - 29)

= zo soboty pred Narodením, a

Lk 74. začalo (14, 1 - 11)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Gn 14, 14 - 20

;

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

= všetky tri svätým otcom.

Nedeľa 20. 12. 2020 meniny: Dagmara

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. /36. deň filipovky/ 4. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

328. začalo (Hebr 11, 9 - 10. 17 - 23. 32 - 40)

= svätým otcom.

Evanjelium na liturgii:

Mt 1. začalo (1, 1 - 25)

= svätým otcom.

52. týždeň

Pondelok 21. 12. 2020 meniny: Bohdan

Pondelok 30. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. /37. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

329. začalo (Hebr 11, 17 - 23. 27 - 31)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 42. začalo (9,42 - 10,1)

= radové čítanie.

Utorok 22. 12. 2020 meniny: Adela

Utorok 30. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. /38. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

333. začalo (Hebr 12, 25 - 26; 13, 22 - 25)

= radové čítanie, prípadne aj

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

= svätej Anastázii.

Evanjelium na liturgii:

Mk 43. začalo (10, 2 - 12)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Anastázii.

Streda 23. 12. 2020 meniny: Nadežda

Streda 30. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. /39. deň filipovky/

Apoštol na liturgii:

50. začalo (Jak 1, 1 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 44. začalo (10, 11 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým mučeníkom.

Štvrtok 24. 12. 2020 meniny: Adam a Eva

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. /posledný deň filipovky/

---

Parémie na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:

na 1. hodinke:

Mich 5, 2 - 4

,

na 3. hodinke:

Bar 3,36 - 4,4

,

na 6. hodinke:

Iz 7, 10-16. 8, 1-4. 8d-10

,

na 9. hodinke:

Iz 9, 6 - 7

.

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:

na 1. hodinke:

303. začalo (Hebr 1, 1 - 12)

,

na 3. hodinke:

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

,

na 6. hodinke:

304. začalo (Hebr 1,10 - 2,3)

,

na 9. hodinke:

306. začalo (Hebr 2, 11 - 18)

.

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:

na 1. hodinke:

Mt 2. začalo (1, 18 - 25)

,

na 3. hodinke:

Lk 5. začalo (2, 1 - 20)

,

na 6. hodinke:

Mt 3. začalo (2, 1 - 12)

,

na 9. hodinke:

Mt 4. začalo (2, 13 - 23)

.

---

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého:

Gn 1, 1 - 13

;

Nm 24, 2-3. 5-9. 17-18

;

Mich 4, 6-7. 5, 2-4

;

Iz 11, 1 - 10

;

Bar 3,36 - 4,4

;

Dan 2, 31-36. 44-45

;

Iz 9, 6 - 7

;

Iz 7, 10-16. 8, 1-4. 8d-10

= všetky k sviatku Narodenia.

Verše k tropáru po 3. parémii:

Ž 86, 1b - 4a. 4b - 5. 6 - 7

Verše k tropáru po 6. parémii:

Ž 92, 1 - 2. 3 - 4a. 4b - 5

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého:

303. začalo (Hebr 1, 1 - 12)

= k sviatku Narodenia.

Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého:

Lk 5. začalo (2, 1 - 20)

= k sviatku Narodenia.

Piatok 25. 12. 2020 Prvý sviatok vianočný

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mt 2. začalo (1, 18 - 25)

= zo sviatku Narodenia.

Apoštol na liturgii:

209. začalo (Gal 4, 4 - 7)

= zo sviatku Narodenia.

Evanjelium na liturgii:

Mt 3. začalo (2, 1 - 12)

= zo sviatku Narodenia.

Sobota 26. 12. 2020 meniny: Štefan

Sobota po Kristovom narodení. Sobota 30. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke - prikázaný sviatok.

Apoštol na liturgii:

288. začalo (1 Tim 6, 11b - 16)

= zo soboty po Narodení, a

306. začalo (Hebr 2, 11 - 18)

= zo Zhromaždenia, a

249. začalo od polovice (Kol 1, 2b - 6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 46. začalo od polovice (12, 15b - 21)

= zo soboty po Narodení, a

Mt 4. začalo (2, 13 - 23)

= zo Zhromaždenia, a

Lk 81. začalo (16, 10 - 15)

= radové čítanie.

Nedeľa 27. 12. 2020 meniny: Filoména

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ - pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. NEDEĽA 30. (31.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. ( Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan.) (Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov.) 5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

200. začalo (Gal 1, 11 - 19)

= z nedele po Narodení, a

280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 - 17)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 4. začalo (2, 13 - 23)

= z nedele po Narodení, a

Lk 93. začalo (18, 35 - 43)

= radové čítanie.

53. týždeň

Pondelok 28. 12. 2020 meniny: Ivana, Ivona

Pondelok 31. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa - presun z predchádzajúcej soboty.)

Apoštol na liturgii:

53. začalo (Jak 2, 14 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj (alebo len)

96. začalo od polovice (Rim 8, 3 - 9)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 48. začalo (10, 46b - 52)

= radové čítanie, prípadne aj (alebo len)

Lk 51. začalo od polovice (10, 19 - 21)

= svätým mučeníkom.

Utorok 29. 12. 2020 meniny: Milada

Utorok 31. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia.

Apoštol na liturgii:

54. začalo (Jak 3, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj (alebo len)

180. začalo (2 Kor 5, 15 - 21)

= svätým deťom.

Evanjelium na liturgii:

Mk 50. začalo (11, 11 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj (alebo len)

Mt 4. začalo (2, 13 - 23)

= svätým deťom.

Streda 30. 12. 2020 meniny: Dávid

Streda 31. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska - presun z nasledujúceho dňa. (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.)

Apoštol na liturgii:

55. začalo (Jak 3,11 - 4,6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 51. začalo (11, 22b - 26)

= radové čítanie.

Štvrtok 31. 12. 2020 meniny: Silvester

Štvrtok 31. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii:

56. začalo (Jak 4,7 - 5,9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 52. začalo (11, 27 - 33)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14

;

Prís 8, 22 - 30

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

= prvá Obrezaniu a ďalšie dve svätému Bazilovi.