Máj 2020

18. týždeň

Piatok 1. 5. 2020 Sviatok práce

Piatok po Nedeli myronosičiek - 20. deň Päťdesiatnice. Svätý prorok Jeremiáš.

Apoštol na liturgii:

21. začalo (Sk 8,40 - 9,19a)

= radové čítanie, prípadne aj

156. začalo (1 Kor 14, 20 - 25)

= svätému Jeremiášovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 23. začalo (6, 48 - 54)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= svätému Jeremiášovi.

Sobota 2. 5. 2020 meniny: Žigmund

Sobota po Nedeli myronosičiek - 21. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha.

Apoštol na liturgii:

22. začalo (Sk 9, 19b - 31)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Atanázovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Teodózovi.

Nedeľa 3. 5. 2020 meniny: Galina

NEDEĽA O PORAZENOM - 22. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: (Svätí mučeníci Timotej a Maura.) ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života. 3. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 112. začalo (24, 1 - 12)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

23. začalo (Sk 9, 32 - 42)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 14. začalo (5, 1 - 15)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

23. začalo (Sk 9, 32 - 42)

= radové čítanie, a

334. začalo (Hebr 13, 7 -16)

= svätému Teodózovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 14. začalo (5, 1 - 15)

= radové čítanie, a

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Teodózovi.

19. týždeň

Pondelok 4. 5. 2020 meniny: Florián

Pondelok po Nedeli o porazenom - 23. deň Päťdesiatnice. Svätá mučenica Pelágia.

Apoštol na liturgii:

24. začalo (Sk 10, 1 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 24. začalo (6, 56 - 69)

= radové čítanie.

Utorok 5. 5. 2020 meniny: Lesana, Lesia

Utorok po Nedeli o porazenom - 24. deň Päťdesiatnice. Svätá a slávna mučenica Irena.

Apoštol na liturgii:

25. začalo (Sk 10, 21 - 33)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 25. začalo (7, 1 - 13)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Mich 4, 2f-3b. 5. 6, 1- 5b. 8. 5, 4

;

Iz 55, 1. 12, 3-4. 55, 2c-3. 7-13

;

Prís 9, 1 - 11

= všetky tri k Polovici Päťdesiatnice.

Streda 6. 5. 2020 meniny: Hermína

POLOVICA PÄŤDESIATNICE - jej 25. deň. (Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.)

Apoštol na liturgii:

34. začalo (Sk 14, 6b - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 26. začalo (7, 14 - 30)

= radové čítanie.

Štvrtok 7. 5. 2020 meniny: Monika

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 26. deň. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. (Svätý mučeník Akakios.)

Apoštol na liturgii:

26. začalo (Sk 10, 34 - 43)

= radové čítanie, prípadne aj

125. začalo (1 Kor 1, 18 - 24)

= ctihodnému krížu.

Evanjelium na liturgii:

Jn 29. začalo (8, 12 - 20)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 60. začalo (19, 6b-11a. 13-20. 25-28a. 30b-35a)

= ctihodnému krížu.

Parémie na večierni:

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4,20 - 5,5

= všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

Piatok 8. 5. 2020 meniny: Ingrida

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 27. deň. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii:

27. začalo (Sk 10,44 - 11,10)

= radové čítanie, a

68. začalo (1 Jn 1, 1 - 7)

= svätému Jánovi Teológovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 30. začalo (8, 21 - 30)

= radové čítanie, a

Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25)

= svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Mikulášovi.

Sobota 9. 5. 2020 meniny: Roland

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 28. deň. A BUĎ: Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. ALEBO: Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

29. začalo (Sk 12, 1 - 11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 31. začalo (8, 31 - 42a)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii:

29. začalo (Sk 12, 1 - 11)

= radové čítanie, a

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Mikulášovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 31. začalo (8, 31 - 42a)

= radové čítanie, a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Mikulášovi.

Parémie na večierni:

1 Jn 3,21 - 4,6

;

1 Jn 4, 11 - 16

;

1 Jn 4, 20 - 5,5

= všetky tri svätému Šimonovi Horlivcovi.

Nedeľa 10. 5. 2020 meniny: Viktória

NEDEĽA O SAMARITÁNKE - 29. deň Päťdesiatnice. Posviatok Polovice Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec. 4. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

28. začalo (Sk 11, 19 - 26. 29 - 30)

= radové čítanie, a

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= svätému Šimonovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 12. začalo (4, 5 - 42)

= radové čítanie, a

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. alebo 3. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi, resp. blaženému Vasiľovi.

20. týždeň

Pondelok 11. 5. 2020 meniny: Blažena

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 30. deň. A BUĎ: /Založenie Konštantínopola./ Svätý hieromučeník Mókios. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

30. začalo (Sk 12, 12 - 17)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= mučeníkovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 32. začalo (8, 42 - 51)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 51. začalo (15, 9 - 16)

= mučeníkovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii:

30. začalo (Sk 12, 12 - 17)

= radové čítanie, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 32. začalo (8, 42 - 51)

= radové čítanie, a

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= blaženému Vasiľovi.

Apoštol na liturgii:

30. začalo (Sk 12, 12 - 17)

= radové čítanie, a

62. začalo (1 Pt 4,12 - 5,5)

= blaženému Vasiľovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 32. začalo (8, 42 - 51)

= radové čítanie, a

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= blaženému Vasiľovi.

Utorok 12. 5. 2020 meniny: Pankrác

Posviatok Polovice Päťdesiatnice - jej 31. deň. Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.

Apoštol na liturgii:

31. začalo (Sk 12,25 - 13,12)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätým Epifaniovi a Germanovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 33. začalo (8, 51 - 59)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Epifaniovi a Germanovi.

Streda 13. 5. 2020 meniny: Servác

Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice - jej 32. deň. (Svätá mučenica Glykéria.)

Apoštol na liturgii:

32. začalo (Sk 13, 13 - 24)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 18. začalo (6, 5 - 14)

= radové čítanie.

Štvrtok 14. 5. 2020 meniny: Bonifác

Štvrtok po Nedeli o Samaritánke - 33. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Izidor.

Apoštol na liturgii:

35. začalo (Sk 14, 20b - 27)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 35. začalo (9,39 - 10,9)

= radové čítanie.

Piatok 15. 5. 2020 meniny: Žofia

Piatok po Nedeli o Samaritánke - 34. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. ALEBO: Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

36. začalo (Sk 15, 5 - 34)

= radové čítanie, prípadne aj

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= svätému Pachómiovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 37. začalo (10, 17 - 28a)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 77. začalo (14, 25 - 35)

= svätému Pachómiovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

36. začalo (Sk 15, 5 - 34)

= radové čítanie, prípadne aj

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Izaiášovi.

Evanjelium na liturgii:

Jn 37. začalo (10, 17 - 28a)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Izaiášovi.

Sobota 16. 5. 2020 meniny: Svetozár

Sobota po Nedeli o Samaritánke - 35. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

Apoštol na liturgii:

37. začalo (Sk 15, 35 - 41)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 38. začalo (10, 27 - 38)

= radové čítanie.

Nedeľa 17. 5. 2020 meniny: Gizela

NEDEĽA O SLEPOM - 36. deň Päťdesiatnice. (Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.) 5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

38. začalo (Sk 16, 16 - 34)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 34. začalo (9, 1 - 38)

= radové čítanie.

21. týždeň

Pondelok 18. 5. 2020 meniny: Viola

Pondelok po Nedeli o slepom - 37. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

39. začalo (Sk 17, 1 - 15)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 40. začalo (11, 47 - 57)

= radové čítanie.

Utorok 19. 5. 2020 meniny: Gertrúda

Utorok po Nedeli o slepom - 38. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

40. začalo od polovice (Sk 17, 19 - 28a)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 42. začalo (12, 19 - 36a)

= radové čítanie.

Streda 20. 5. 2020 meniny: Bernard

Odovzdanie sviatku Paschy - 39. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Tallelaios.)

Apoštol na liturgii:

41. začalo (Sk 18, 22 - 28)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 43. začalo (12, 36 - 47)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Iz 2, 2 - 3e

;

Iz 62,10 - 63,3b. 7-9

;

Zach 14, 1a. 4a. 8-11

;

1 Kr 8, 22-23a. 27b-30

;

Iz 61,10b - 62,5

;

Iz 60, 1 - 16

= prvé tri Nanebovstúpeniu, ďalšie tri svätým Konštantínovi a Helene.

Štvrtok 21. 5. 2020 meniny: Zina

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA - 40. deň Päťdesiatnice - prikázaný sviatok. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

Evanjelium na utierni:

Mk 71. začalo (16, 9 - 20)

= Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii:

1. začalo (Sk 1, 1 - 12)

= Nanebovstúpeniu; a

49. začalo (Sk 26, 1 - 5. 12 - 20)

= svätým Konštantínovi a Helene.

Evanjelium na liturgii:

Lk 114. začalo (24, 36b - 53)

= Nanebovstúpeniu; a

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätým Konštantínovi a Helene.

Piatok 22. 5. 2020 meniny: Júlia, Juliana

Posviatok Nanebovstúpenia - 41. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Bazilisk.

Apoštol na liturgii:

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 47. začalo (14, 1 - 11a)

= radové čítanie.

Sobota 23. 5. 2020 meniny: Želmíra

Posviatok Nanebovstúpenia - 42. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. /Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa./

Apoštol na liturgii:

43. začalo (Sk 20, 7 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 48. začalo (14, 10b - 21)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Gn 14, 14 - 20

;

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

= všetky tri svätým otcom.

Nedeľa 24. 5. 2020 meniny: Ela

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia - 43. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: ( Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu.) ALEBO: ( Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.) 6. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 66. začalo (21, 1 - 14)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36)

= radové čítanie otcom.

Evanjelium na liturgii:

Jn 56. začalo (17, 1 - 13)

= radové čítanie otcom.

Parémie na večierni:

Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1

;

Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6

;

Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7

= všetky tri Tretiemu nájdeniu.

22. týždeň

Pondelok 25. 5. 2020 meniny: Urban

Posviatok Nanebovstúpenia - 44. deň Päťdesiatnice. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Evanjelium na utierni:

Lk 31. začalo (7, 17 - 30)

= Tretiemu nájdeniu.

Apoštol na liturgii:

45. začalo (Sk 21, 8 - 14)

= radové čítanie, a

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= Tretiemu nájdeniu.

Evanjelium na liturgii:

Jn 49. začalo (14,27b - 15,7)

= radové čítanie, a

Mt 40. začalo (11, 2 - 15)

= Tretiemu nájdeniu.

Utorok 26. 5. 2020 meniny: Dušan

Posviatok Nanebovstúpenia - 45. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

Apoštol na liturgii:

46. začalo (Sk 21, 26 - 32)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 53. začalo (16, 2b - 13a)

= radové čítanie.

Streda 27. 5. 2020 meniny: Iveta

Posviatok Nanebovstúpenia - 46. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Terapont.

Apoštol na liturgii:

47. začalo (Sk 23, 1 - 11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 54. začalo (16, 15 - 23)

= radové čítanie.

Štvrtok 28. 5. 2020 meniny: Viliam

Posviatok Nanebovstúpenia - 47. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

Apoštol na liturgii:

48. začalo (Sk 25, 13 - 19)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 55. začalo (16, 23b - 33a)

= radové čítanie.

Piatok 29. 5. 2020 meniny: Vilma

Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia - 48. deň Päťdesiatnice. (Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.)

Apoštol na liturgii:

50. začalo (Sk 27, 1 - 44)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 57. začalo (17, 1a. 18 - 26)

= radové čítanie.

Sobota 30. 5. 2020 meniny: Ferdinand

Piata zádušná sobota - 49. deň Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.)

Apoštol na liturgii:

51. začalo (Sk 28, 1 - 31)

= radové čítanie, a

270. začalo (1 Sol 4, 13 - 17)

= za zosnulých.

Evanjelium na liturgii:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= radové čítanie, a

Jn 16. začalo (5, 24 - 30)

= za zosnulých.

Parémie na večierni:

Nm 11, 16-17. 24b-29

;

Joel 2, 23 - 32a

;

Ez 36, 24 - 28

= všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.

Nedeľa 31. 5. 2020 meniny: Petrana, Petronela

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE - ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA. (7. hlas)

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 23)

= radové zo sviatku.

Apoštol na liturgii:

3. začalo (Sk 2, 1 - 11)

= radové zo sviatku.

Evanjelium na liturgii:

Jn 27. začalo (7, 37-52; 8,12)

= radové zo sviatku.