December 2020

49. týždeň

Utorok 1. 12. 2020 meniny: Edmund

Utorok po 1. adventnej nedeli F

Iz 11, 1-10

Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17

R.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky.

Lk 10, 21-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.

Streda 2. 12. 2020 meniny: Bibiána

Streda po 1. adventnej nedeli F

Iz 25, 6-10a

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Mt 15, 29-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho.

Štvrtok 3. 12. 2020 meniny: Oldrich

Svätého Františka Xaverského, kňaza B (spomienka)

Iz 26, 1-6

Ž 118, 1+8-9. 19-21. 25-27a

R.: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. alebo Aleluja.

Mt 7, 21. 24-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť; volajte ho, kým je na blízku.

BANSKÁ BYSTRICA: Svätého Františka Xaverského, kňaza - hlavného patróna diecézy a titul katedrály B (sviatok, v katedrále slávnosť)

V diecéze

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

V katedrále

Iz 52, 7-10

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Piatok 4. 12. 2020 meniny: Barbora, Barbara

Piatok po 1. adventnej nedeli F
alebo Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi B
alebo Svätej Barbory, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Iz 29, 17-24

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Mt 9, 27-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.

Sobota 5. 12. 2020 meniny: Oto

Sobota po 1. adventnej nedeli F

Iz 30, 19-21. 23-26

Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána.

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je náš sudca, Pán je náš zákonodarca, Pán je náš kráľ; on nás spasí.

Nedeľa 6. 12. 2020 meniny: Mikuláš

2. adventná nedeľa F

Iz 40, 1-5. 9-11

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

2 Pt 3, 8-14

Mk 1, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.

50. týždeň

Pondelok 7. 12. 2020 meniny: Ambróz

Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Iz 35, 1-10

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Hľa, náš Boh príde a spasí nás.

Lk 5, 17-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, príde Kráľ, Pán zeme; on sám vezme z nás jarmo nášho zajatia.

Utorok 8. 12. 2020 meniny: Marína

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie B (slávnosť)

Gn 3, 9-15. 20

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.

Ef 1, 3-6. 11-12

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami.

Streda 9. 12. 2020 meniny: Izabela

Streda po 2. adventnej nedeli F
alebo Svätého Jána Didaka Cuauhtlatoatzina B (ľubovoľná spomienka)

Iz 40, 25-31

Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10

R.: Duša moja, dobroreč svojmu Bohu.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho.

Štvrtok 10. 12. 2020 meniny: Radúz

Štvrtok po 2. adventnej nedeli F
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej B (ľubovoľná spomienka)

Iz 41, 13-20

Ž 145, 1+9. 10-11. 12-13b

R.: Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

Mt 11, 11-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Roste, nebesia, z výsosti, oblaky, dajte Spravodlivého; otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Piatok 11. 12. 2020 meniny: Hilda

Piatok po 2. adventnej nedeli F
alebo Svätého Damaza I., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Iz 48, 17-19

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života.

Mt 11, 16-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán príde, choďte mu v ústrety; on je to, knieža pokoja.

Sobota 12. 12. 2020 meniny: Otília

Sobota po 2. adventnej nedeli F
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej B (ľubovoľná spomienka)

Sir 48, 1-4. 9-11

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Mt 17, 10-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.

Nedeľa 13. 12. 2020 meniny: Lucia

3. adventná nedeľa R F

Iz 61, 1-2a. 10-11

(Ž) Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54

R.: Duša mi plesá v mojom Bohu.

1 Sol 5, 16-24

Jn 1, 6-8. 19-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

51. týždeň

Pondelok 14. 12. 2020 meniny: Branislava, Bronislava

Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Nm 24, 2-7. 15-17d

Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch.

Mt 21, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Utorok 15. 12. 2020 meniny: Ivica

Utorok po 3. adventnej nedeli F

Sof 3, 1-2. 9-13

Ž 34, 2-3. 6-7. 17-18. 19+23

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Mt 21, 28-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

Streda 16. 12. 2020 meniny: Albína

Streda po 3. adventnej nedeli F

Iz 45, 6c-8. 18. 21d-25

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.

Lk 7, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.

Štvrtok 17. 12. 2020 meniny: Kornélia

Štvrtok po 3. adventnej nedeli F

Gn 49, 1-2. 8-10

Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8. 17

R.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky.

Mt 1, 1-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Múdrosť Najvyššieho, ty mocne i jemne riadiš všetko; príď a nauč nás ceste múdrosti.

Piatok 18. 12. 2020 meniny: Sláva, Slávka

Piatok po 3. adventnej nedeli F

Jer 23, 5-8

Ž 72, 1-2. 12-13. 18-19

R.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky.

Mt 1, 18-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, vodca svojho ľudu, ty si dal Mojžišovi zákon na Sinaji; príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás!

Sobota 19. 12. 2020 meniny: Judita

Sobota po 3. adventnej nedeli F

Sdc 13, 2-7. 24-25a

Ž 71, 3-4a. 5-6b. 16-17

R.: Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve.

Lk 1, 5-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Výhonok z koreňa Jesseho, ty stojíš ako znamenie pre národy; príď a vysloboď nás, nemeškaj.

Nedeľa 20. 12. 2020 meniny: Dagmara

4. adventná nedeľa F

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Rim 16, 25-27

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

52. týždeň

Pondelok 21. 12. 2020 meniny: Bohdan

Pondelok po 4. adventnej nedeli F

Spomienka svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Pies 2, 8-14

alebo

Sof 3, 14-18a

Ž 33, 2-3. 11-12. 20-21

R.: Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.

Lk 1, 39-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Emanuel, náš kráľ a zákonodarca; príď a zachráň nás, Pane, Bože náš.

Utorok 22. 12. 2020 meniny: Adela

Utorok po 4. adventnej nedeli F

1 Sam 1, 24-28

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 1, 46-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi; príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

Streda 23. 12. 2020 meniny: Nadežda

Streda po 4. adventnej nedeli F

Spomienka svätého Jána Kentského, kňaza, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Mal 3, 1-4. 23-24

Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14

R.: Zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Lk 1, 57-66

Aleluja, aleluja, aleluja. Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi; príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

Štvrtok 24. 12. 2020 meniny: Adam a Eva

Štvrtok po 4. adventnej nedeli F

Na rannú omšu

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Lk 1, 67-79

Aleluja, aleluja, aleluja. Hviezda, čo vychádza, jas večného svetla a slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti.

Piatok 25. 12. 2020 Prvý sviatok vianočný

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Narodenie Pána B (slávnosť)

Vo svätej noci

Iz 9, 1-3. 5-6

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 11-12a. 12b-13

R.: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Tít 2, 11-14

Lk 2, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Na úsvite

Iz 62, 11-12

Ž 97, 1+6. 11-12

R.: Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.

Tít 3, 4-7

Lk 2, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Počas dňa

Iz 52, 7-10

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Hebr 1, 1-6

Jn 1, 1-18

alebo kratšie

Jn 1, 1-5. 9-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Sobota 26. 12. 2020 meniny: Štefan

Svätého Štefana, prvého mučeníka Č (sviatok)

Sk 6, 8-10; 7, 54-60

Ž 31, 3c-4. 6+8ab. 16b-17

R.: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.

Mt 10, 17-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Boh, Pán, je naším svetlom.

Nedeľa 27. 12. 2020 meniny: Filoména

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa B (sviatok)

Sir 3, 3-7. 14-16

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.

alebo

Gn 15, 1-6; 21, 1-3

Ž 105, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu.

Kol 3, 12-21

alebo

Hebr 11, 8. 11-12. 17-19

Lk 2, 22-40

alebo kratšie

Lk 2, 22. 39-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.