Júl 2020

27. týždeň

Streda 1. 7. 2020 meniny: Diana

Streda 13. týždňa v Cezročnom období Z

Am 5, 14-15. 21-24

Ž 50, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16b-17

R.: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.

Mt 8, 28-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Štvrtok 2. 7. 2020 meniny: Berta

Návšteva Panny Márie B (sviatok)

Sof 3, 14-18

alebo

Rim 12, 9-16b

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Piatok 3. 7. 2020 meniny: Miloslav

Svätého Tomáša, apoštola Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 20, 24-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Sobota 4. 7. 2020 meniny: Prokop

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Alžbety Portugalskej B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Am 9, 11-15

Ž 85, 9. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Mt 9, 14-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 5. 7. 2020 meniny: Cyril a Metod

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov B (slávnosť)

Sir 44, 1. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

28. týždeň

Pondelok 6. 7. 2020 meniny: Patrik, Patrícia

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Oz 2, 16. 17c-18. 21-22

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 9, 18-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 7. 7. 2020 meniny: Oliver

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Oz 8, 4-7. 11-13

Ž 115, 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10

R.: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.

Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.

Streda 8. 7. 2020 meniny: Ivan

Streda 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 10, 1-3. 7-8. 12

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. alebo Aleluja.

Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 9. 7. 2020 meniny: Lujza

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Augustína Zhaoa Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Oz 11, 1. 3-4. 8e-9

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Mt 10, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 10. 7. 2020 meniny: Amália

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Oz 14, 2-10

Ž 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14+17

R.: Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu.

Mt 10, 16-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 11. 7. 2020 meniny: Milota

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy B (sviatok)

Prís 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.

Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Nedeľa 12. 7. 2020 meniny: Nina

15. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 55, 10-11

Ž 65, 10a-d. 10e-11. 12-13. 14

R.: Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny.

Rim 8, 18-23

Mt 13, 1-23

alebo kratšie

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

29. týždeň

Pondelok 13. 7. 2020 meniny: Margita

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Henricha B (ľubovoľná spomienka)

Iz 1, 10ab. 11-17

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 14. 7. 2020 meniny: Kamil

Utorok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kamila de Lellis, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Iz 7, 1-9

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

R.: Boh založil svoje mesto naveky.

Mt 11, 20-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Streda 15. 7. 2020 meniny: Henrich

Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Iz 10, 5-7. 13-16

Ž 94, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

R.: Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud.

Mt 11, 25-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Štvrtok 16. 7. 2020 meniny: Drahomír

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej B (ľubovoľná spomienka)

Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Ž 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Piatok 17. 7. 2020 meniny: Bohuslav

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov B (spomienka)

Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

(Ž) Iz 38, 10. 11. 12. 16

R.: Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby.

Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

NITRA: Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov - hlavných patrónov diecézy B (sviatok)

Flp 4, 4-9

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

NITRA (iba v meste Nitra): Svätého Andreja-Svorada - patróna mesta B (slávnosť)

Gn 12, 1-4a

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Flp 4, 4-9

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Sobota 18. 7. 2020 meniny: Kamila

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Mich 2, 1-5

Ž 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.

Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Nedeľa 19. 7. 2020 meniny: Dušana

16. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 12, 13. 16-19

Ž 86, 5-6. 9-10. 15-16a

R.: Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý.

Rim 8, 26-27

Mt 13, 24-43

alebo kratšie

Mt 13, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

30. týždeň

Pondelok 20. 7. 2020 meniny: Iľja, Eliáš

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Mich 6, 1-4. 6-8

Ž 50, 5-6. 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 12, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 21. 7. 2020 meniny: Daniel

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Mich 7, 14-15. 18-20

Ž 85, 2-4. 5-6. 7-8

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 22. 7. 2020 meniny: Magdaléna

Svätej Márie Magdalény B (sviatok)

Pies 3, 1-4a

alebo

2 Kor 5, 14-17

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos' videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Štvrtok 23. 7. 2020 meniny: Oľga

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy B (sviatok)

Gal 2, 19-20

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Velebiť budem Pána v každom čase.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Piatok 24. 7. 2020 meniny: Vladimír

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jer 3, 14-17

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Mt 13, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 25. 7. 2020 meniny: Jakub

Svätého Jakuba, apoštola Č (sviatok)

2 Kor 4, 7-15

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Mt 20, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Nedeľa 26. 7. 2020 meniny: Anna, Hana

17. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 3, 5-6a. 7-12

Ž 119, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130

R.: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

Rim 8, 28-30

Mt 13, 44-52

alebo kratšie

Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

31. týždeň

Pondelok 27. 7. 2020 meniny: Božena

Svätých Gorazda a spoločníkov B (spomienka)

Jer 13, 1-11

(Ž) Dt 32, 18-19. 20. 21

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.

Mt 13, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Utorok 28. 7. 2020 meniny: Krištof

Utorok 17. týždňa v Cezročnom období Z

Jer 14, 17-22

Ž 79, 8. 9. 11. 13

R.: Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože.

Mt 13, 36-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Streda 29. 7. 2020 meniny: Marta

Svätej Marty B (spomienka)

1 Jn 4, 7-16

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Jn 11, 19-27

alebo

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Štvrtok 30. 7. 2020 meniny: Libuša

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi B
alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Jer 18, 1-6

Ž 146, 1-2. 3-4. 5-6b

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.

Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 31. 7. 2020 meniny: Ignác

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza B (spomienka)

Jer 26, 1-9

Ž 69, 5. 8-10. 14

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.