Jún 2020

23. týždeň

Pondelok 1. 6. 2020 meniny: Žaneta

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi B (spomienka)

2 Pt 1, 1-7

Ž 91, 1-2. 14-15b. 15c-16

R.: V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.

Mk 12, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježišu Kriste, verný svedok, prvorodený z mŕtvych, ty nás miluješ a svojou krvou si nás oslobodil od hriechov.

Votívna omša o Duchu svätom Č

Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25

Ž 117, 1. 2

R.: Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. alebo Aleluja.

Jn 14, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 2. 6. 2020 meniny: Xénia, Oxana

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

2 Pt 3, 12-15a. 17-18

Ž 90, 2. 3-4. 10. 14+16

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Mk 12, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 3. 6. 2020 meniny: Karolína

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

2 Tim 1, 1-3. 6-12

Ž 123, 1-2a. 2b-d

R.: Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš.

Mk 12, 18-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Štvrtok 4. 6. 2020 meniny: Lenka

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza B (sviatok)

Gn 22, 9-18

alebo

Hebr 10, 4-10

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mt 26, 36-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Piatok 5. 6. 2020 meniny: Laura

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

2 Tim 3, 10-17

Ž 119, 157. 160. 161. 165. 166. 168

R.: Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.

Mk 12, 35-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Sobota 6. 6. 2020 meniny: Norbert

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Norberta, biskupa B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Tim 4, 1-8

Ž 71, 8-9. 14-15b. 16-17. 22

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Mk 12, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Nedeľa 7. 6. 2020 meniny: Róbert

Najsvätejšej Trojice B (slávnosť)

Ex 34, 4b-6. 8-9

(Ž) Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56

R.: Chvála ti a sláva naveky.

2 Kor 13, 11-13

Jn 3, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

ŽILINA: Najsvätejšej Trojice - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

24. týždeň

Pondelok 8. 6. 2020 meniny: Medard

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 17, 1-6

Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Mt 5, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi!

Utorok 9. 6. 2020 meniny: Stanislava

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 17, 7-16

Ž 4, 2-3. 4-5. 7b-8

R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre.

Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Streda 10. 6. 2020 meniny: Margaréta

Streda 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 18, 20-39

Ž 16, 1-2a. 4ab. 5+8. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Mt 5, 17-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Štvrtok 11. 6. 2020 meniny: Dobroslava

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi B (slávnosť)

Dt 8, 2-3. 14b-16a

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.

1 Kor 10, 16-17

Sekvencia

- nie je prikázaná - možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…

Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 12. 6. 2020 meniny: Zlatko

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 9a. 11-16

Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.

Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Sobota 13. 6. 2020 meniny: Anton

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kr 19, 19-21

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Mt 5, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave B (v ordinariáte sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Nedeľa 14. 6. 2020 meniny: Vasil

11. nedeľa v Cezročnom období Z

Ex 19, 2-6a

Ž 100, 2. 3. 5

R.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Rim 5, 6-11

Mt 9, 36 – 10, 8

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

25. týždeň

Pondelok 15. 6. 2020 meniny: Vit

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 21, 1-16

Ž 5, 2-3. 5-6. 7

R.: Pane, všimni si moje vzdychanie.

Mt 5, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Utorok 16. 6. 2020 meniny: Blanka, Bianka

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 21, 17-29

Ž 51, 3-4. 5-6a. 11+16

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

ROŽŇAVA (len v katedrále): Svätého Neita, mučeníka Č (spomienka)

Čítania z férie.

Streda 17. 6. 2020 meniny: Adolf

Streda 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 2, 1. 6-14

Ž 31, 20. 21. 24

R.: Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Mt 6, 1-6. 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Štvrtok 18. 6. 2020 meniny: Vratislav

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období Z

Sir 48, 1-15

Ž 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Mt 6, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Piatok 19. 6. 2020 meniny: Alfréd

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho B (slávnosť)

Dt 7, 6-11

Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+10

R.: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

1 Jn 4, 7-16

Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Sobota 20. 6. 2020 meniny: Valéria

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie B (spomienka)

Iz 61, 9-11

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom.

Nedeľa 21. 6. 2020 meniny: Alojz

12. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 20, 10-13

Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Rim 5, 12-15

Mt 10, 26-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

26. týždeň

Pondelok 22. 6. 2020 meniny: Paulína

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa B
alebo Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18

Ž 60, 3. 4-5. 12-13

R.: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.

Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 23. 6. 2020 meniny: Sidónia

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 10-11

R.: Boh založil svoje mesto naveky.

Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Streda 24. 6. 2020 meniny: Ján

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

R.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa - hlavný patrón diecézy a titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Štvrtok 25. 6. 2020 meniny: Olívia, Tadeáš

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 24, 8-17

Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.

Mt 7, 21-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Piatok 26. 6. 2020 meniny: Adriána

Piatok 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 25, 1-12

Ž 137, 1-2. 3. 4-5. 6

R.: Pane, chcem stále pamätať na teba.

Mt 8, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Sobota 27. 6. 2020 meniny: Ladislav, Ladislava

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Nár 2, 2. 10-14. 18-19

Ž 74, 1-2. 3-4. 5-7. 20-21

R.: Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov.

Mt 8, 5-17

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

TRNAVA, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, ROŽŇAVA:
alebo Svätého Ladislava B
(ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

Nedeľa 28. 6. 2020 meniny: Beáta

13. nedeľa v Cezročnom období Z

2 Kr 4, 8-12a. 14-16a

Ž 89, 2-3. 16-17. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Rim 6, 3-4. 8-11

Mt 10, 37-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ; aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.