Apríl 2020

14. týždeň

Streda 1. 4. 2020 meniny: Hugo

Streda po 5. pôstnej nedeli F

Dan 3, 14-20. 91-92. 95

(Ž) Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R.: Chvála ti a sláva naveky.

Jn 8, 31-42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Štvrtok 2. 4. 2020 meniny: Zita

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Františka z Paoly, pustovníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Gn 17, 3-9

Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Jn 8, 51-59

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Piatok 3. 4. 2020 meniny: Richard

Piatok po 5. pôstnej nedeli F

Jer 20, 10-13

Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7

R.: V úzkosti som vzýval Pána a on ma vypočul.

Jn 10, 31-42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Sobota 4. 4. 2020 meniny: Izidor

Sobota po 5. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Ez 37, 21-28

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Jn 11, 45-56

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Nedeľa 5. 4. 2020 meniny: Miroslava

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána Č

Na sprievod s palmami

Mt 21, 1-11

Na omšu

Iz 50, 4-7

Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Flp 2, 6-11

Mt 26, 14 – 27, 66

alebo kratšie

Mt 27, 11-54

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

15. týždeň

Pondelok 6. 4. 2020 meniny: Irena

Pondelok Veľkého týždňa F

Iz 42, 1-7

Ž 27, 1. 2. 3. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 12, 1-11

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ; ty jediný si sa zmiloval nad nami, hriešnikmi.

Utorok 7. 4. 2020 meniny: Zoltán

Utorok Veľkého týždňa F

Iz 49, 1-6

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Jn 13, 21-33. 36-38

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Streda 8. 4. 2020 meniny: Albert

Streda Veľkého týždňa F

Iz 50, 4-9b

Ž 69, 8-10. 21-22. 31+33-34

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Mt 26, 14-25

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Štvrtok 9. 4. 2020 meniny: Milena

Štvrtok Veľkého týždňa - Zelený štvrtok F
alebo večer Zelený štvrtok Pánovej večere B

Omša svätenia olejov

Iz 61, 1-3d. 6ab. 8c-9

Ž 89, 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Zjv 1, 4b. 5-8

Lk 4, 16-21

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Večerná omša na pamiatku Pánovej večere

Ex 12, 1-8. 11-14

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi.

1 Kor 11, 23-26

Jn 13, 1-15

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 10. 4. 2020 meniny: Igor

Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána Č

Iz 52, 13 – 53, 12

Ž 31, 2+6. 12-13. 15-16. 17+25

R.: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Hebr 4, 14-16; 5, 7-9

Jn 18, 1 – 19, 42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Sobota 11. 4. 2020 meniny: Július

Biela sobota

Dnes Cirkev neslávi obetu omše.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a v modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

Po zotmení sa slávi Veľkonočná vigília z Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

Nedeľa 12. 4. 2020 meniny: Estera

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania B (slávnosť s oktávou)

Omša cez deň

Sk 10, 34a. 37-43

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

R.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. alebo Aleluja.

Kol 3, 1-4

alebo

1 Kor 5, 6b-8

Sekvencia

Jn 20, 1-9

alebo

Mt 28, 1-10

alebo večer

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

16. týždeň

Pondelok 13. 4. 2020 meniny: Aleš

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 14. 22-33

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Mt 28, 8-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Utorok 14. 4. 2020 meniny: Justína

Utorok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 36-41

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem. alebo Aleluja.

Jn 20, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Streda 15. 4. 2020 meniny: Fedor

Streda vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 1-10

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. alebo Aleluja.

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Štvrtok 16. 4. 2020 meniny: Dana, Danica

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 11-26

Ž 8, 2ab+5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! alebo Aleluja.

Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Piatok 17. 4. 2020 meniny: Rudolf

Piatok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 1-12

Ž 118, 1-2+4. 22-24. 25-27a

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.

Jn 21, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Sobota 18. 4. 2020 meniny: Valér

Sobota vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 13-21

Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21

R.: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. alebo Aleluja.

Mk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Nedeľa 19. 4. 2020 meniny: Jela

2. Veľkonočná nedeľa
alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva B

Sk 2, 42-47

Ž 118, 2-4. 13-15. 22-24

R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

1 Pt 1, 3-9

Jn 20, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

17. týždeň

Pondelok 20. 4. 2020 meniny: Marcel

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 4, 23-31

Ž 2, 1-3. 4-6. 7-9

R.: Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. alebo Aleluja.

Jn 3, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Utorok 21. 4. 2020 meniny: Ervín

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Sk 4, 32-37

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, velebou sa zaodel. alebo Aleluja.

Jn 3, 7b-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.

Streda 22. 4. 2020 meniny: Slavomír

Streda po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 5, 17-26

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. alebo Aleluja.

Jn 3, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Štvrtok 23. 4. 2020 meniny: Vojtech

Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Sk 5, 27-33

Ž 34, 2+9. 17-18. 19-20

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. alebo Aleluja.

Jn 3, 31-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Piatok 24. 4. 2020 meniny: Juraj

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Juraja, mučeníka Č
alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 5, 34-42

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Aleluja.

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Sobota 25. 4. 2020 meniny: Marek

Svätého Marka, evanjelistu Č (sviatok)

1 Pt 5, 5b-14

Ž 89, 2-3. 6-7. 16-17

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. My ohlasujeme ukrižovaného Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.

Nedeľa 26. 4. 2020 meniny: Jaroslava

3. veľkonočná nedeľa B

Sk 2, 14. 22b-33

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ukáž mi, Pane, cestu života. alebo Aleluja.

1 Pt 1, 17-21

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.

18. týždeň

Pondelok 27. 4. 2020 meniny: Jaroslav

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 6, 8-15

Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 6, 22-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Utorok 28. 4. 2020 meniny: Jarmila

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Petra Chanela, kňaza a mučeníka Č
alebo Svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Sk 7, 51 – 8, 1a

Ž 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21ab

R.: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. alebo Aleluja.

Jn 6, 30-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som chlieb života, hovorí Pán; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.

Streda 29. 4. 2020 meniny: Lea

Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy B (sviatok)

1 Jn 1, 5 – 2, 2

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a

R.: Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. alebo Aleluja.

Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Štvrtok 30. 4. 2020 meniny: Anastázia

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Pia V., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Sk 8,26-36. 38-40

Ž 66, 8-9. 16-17. 20

R.: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 6, 44-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.