Január 2019

1. týždeň

Utorok 1. 1. 2019 Nový rok

OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA - prikázaný sviatok. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

298. začalo (2 Tim 4, 5 - 8)

= z Nedele pred Osvietením, a

254. začalo (Kol 2, 8 - 12)

= zo sviatku Obrezania, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Bazilovi Veľkému.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mk 1. začalo (1, 1 - 8)

= z Nedele pred Osvietením, a

Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52)

= zo sviatku Obrezania,

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Bazilovi Veľkému.

Streda 2. 1. 2019 meniny: Alexandra, Karina

Streda 33. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

Apoštol na liturgii:

61. začalo (1 Pt 4, 1 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Silvestrovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 56. začalo (12, 28 - 37)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 50. začalo (15, 1 - 7)

= svätému Silvestrovi.

Štvrtok 3. 1. 2019 meniny: Daniela

Štvrtok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

Apoštol na liturgii:

62. začalo (1 Pt 4,12 - 5,5)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Gordiovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 57. začalo (12, 38b - 44)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätému Gordiovi.

Piatok 4. 1. 2019 meniny: Drahoslav

Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. Toto je plne aliturgický deň.

Parémie na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

Iz 35, 1 - 10

.

na 3. hodinke:

Iz 1, 16 - 20

.

na 6. hodinke:

Iz 12, 3 - 6

.

na 9. hodinke:

Iz 49, 8 - 15

.

Apoštol na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

33. začalo (Sk 13, 25 - 33a)

,

na 3. hodinke:

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

,

na 6. hodinke:

91. začalo (Rim 6, 3b - 11)

,

na 9. hodinke:

302. začalo (Tít 2, 11-14; 3, 4-7)

.

Evanjelium na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke:

Mt 5. začalo (3, 1 - 11)

,

na 3. hodinke:

Mk 1. začalo (1, 1 - 8)

,

na 6. hodinke:

Mk 2. začalo (1, 9 - 15)

,

na 9. hodinke:

Mt 6. začalo (3, 13 - 17)

.

Sobota 5. 1. 2019 meniny: Andrea

Sobota pred Osvietením. Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.

Apoštol na liturgii:

284. začalo (1 Tim 3,14 - 4,5)

= zo soboty pred Osvietením.

Evanjelium na liturgii:

Mt 5. začalo (3, 1 - 11)

= zo soboty pred Osvietením.

Parémie na večierni:

Gn 1, 1 - 13

;

Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29a

;

Ex 15,22 - 16,1a

;

Joz 3, 7-8. 15-17

;

4 Kr 2, 6 - 14

;

4 Kr 5, 9 - 14

;

Iz 1, 16 - 20

;

Gn 32, 2b - 11a

;

Ex 2, 5 - 10

;

Sdc 6, 36 - 40

;

3 Kr 18, 30 - 39

;

4 Kr 2, 19 - 22

;

Iz 49, 8 - 15

.

Verše k tropáru po 3. parémii:

Ž 66, 2 - 8

.

Verše k tropáru po 6. parémii:

Ž 92, 1 - 5

.

Apoštol na večierni:

143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 - 4)

.

Evanjelium na večierni:

Lk 9. začalo (3, 1 - 18)

.

Parémie na veľkom svätení vody:

Iz 35, 1 - 10

;

Iz 55, 1 - 13

;

Iz 12, 3 - 6

.

Apoštol na veľkom svätení vody:

143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 - 4)

.

Evanjelium na veľkom svätení vody:

Mk 2. začalo (1, 9 - 11)

.

Nedeľa 6. 1. 2019 meniny: Antónia

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA - prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni:

Mk 2. začalo (1, 9 - 11)

= zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého:

302. začalo (Tít 2, 11-14; 3, 4-7)

= zo sviatku Bohozjavenia.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého:

Mt 6. začalo (3, 13 - 17)

= zo sviatku Bohozjavenia.

2. týždeň

Pondelok 7. 1. 2019 meniny: Bohuslava

Pondelok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

Apoštol na liturgii:

66. začalo (2 Pt 1,20 - 2,9)

= radové čítanie, a

42. začalo (Sk 19, 1 - 8)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 59. začalo (13, 9 - 13)

= radové čítanie, a

Jn 3. začalo (1, 29 - 34)

= svätému Jánovi Predchodcovi.

Utorok 8. 1. 2019 meniny: Severín

Utorok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika.

Apoštol na liturgii:

67. začalo (2 Pt 2, 9 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 60. začalo (13, 14 - 23)

= radové čítanie.

Streda 9. 1. 2019 meniny: Alexej

Streda 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt.

Apoštol na liturgii:

68. začalo (2 Pt 3, 1 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 61. začalo (13, 24 - 31)

= radové čítanie.

Štvrtok 10. 1. 2019 meniny: Daša

Štvrtok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.)

Apoštol na liturgii:

69. začalo (1 Jn 1,8 - 2,6)

= radové čítanie, prípadne aj

151. začalo (1 Kor 12, 7 - 11)

= svätému Gregorovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 62. začalo (13,31 - 14,2)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 - 8)

= svätému Gregorovi.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri prepodobnému Teodózovi.

Piatok 11. 1. 2019 meniny: Malvína

Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Piatok 34. týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii:

176. začalo (2 Kor 4, 6 - 15)

= svätému Teodózovi, a

70. začalo (1 Jn 2, 7 - 17)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Teodózovi, a

Mk 63. začalo (14, 3 - 9)

= radové čítanie.

Sobota 12. 1. 2019 meniny: Ernest

Sobota po Osvietení. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana.

Apoštol na liturgii:

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= zo soboty po Osvietení.

Evanjelium na liturgii:

Mt 7. začalo (4, 1 - 11)

= zo soboty po Osvietení.

Nedeľa 13. 1. 2019 meniny: Rastislav

NEDEĽA PO OSVIETENÍ. Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita - presun z nasledujúceho dňa. 1. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mt 116. začalo (28, 16 - 20)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

224. začalo od polovice (Ef 4, 7 - 13)

= z Nedele po Osvietení, prípadne aj

99. začalo (Rim 8, 28 - 39)

= prepodobným zo Sinaja a Raity.

Evanjelium na liturgii:

Mt 8. začalo (4, 12 - 17)

= z Nedele po Osvietení, prípadne aj

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= prepodobným zo Sinaja a Raity.

3. týždeň

Pondelok 14. 1. 2019 meniny: Radovan

Pondelok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. /Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska./

Apoštol na liturgii:

319. začalo (Hebr 8, 7 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 33. začalo (8, 11 - 21)

= radové čítanie.

Utorok 15. 1. 2019 meniny: Dobroslav

Utorok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

Apoštol na liturgii:

321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätým Pavlovi a Jánovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 34. začalo (8, 22 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätým Pavlovi a Jánovi.

Streda 16. 1. 2019 meniny: Kristína

Streda 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

Apoštol na liturgii:

323. začalo (Hebr 10, 1 - 18)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa svätý Anton Veľký slávi s bdením, tak aj

326. začalo (Hebr 10,35 - 11,7)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

29. začalo (Sk 12, 1 - 11)

= svätému Petrovi;

Evanjelium na liturgii:

Mk 36. začalo (8, 30 - 34)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa svätý Anton Veľký slávi s bdením, tak aj

Mk 39. začalo (9, 10 - 16)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Petrovi.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Antonovi Veľkému.

Štvrtok 17. 1. 2019 meniny: Nataša

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký - odporúčaný sviatok. Štvrtok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii:

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Antonovi Veľkému; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj

326. začalo (Hebr 10,35 - 11,7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Antonovi Veľkému; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj

Mk 39. začalo (9, 10 - 16)

= radové čítanie.

Piatok 18. 1. 2019 meniny: Bohdana

Piatok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.

Apoštol na liturgii:

327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätým Atanázovi a Cyrilovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 41. začalo (9, 33 - 41)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Atanázovi a Cyrilovi.

Sobota 19. 1. 2019 meniny: Drahomíra, Mário

Sobota 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

Apoštol na liturgii:

228. začalo (Ef 5, 1 - 8)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Makariovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 74. začalo (14, 1 - 11)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Makariovi.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.

Nedeľa 20. 1. 2019 meniny: Dalibor

NEDEĽA 35. (30.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. 2. hlas, 2. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mk 70. začalo (16, 1 - 8)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

258. začalo (Kol 3, 12 - 16)

= radové čítanie, a

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= svätému Eutymiovi Veľkému.

Evanjelium na liturgii:

Lk 91. začalo (18, 18 - 27)

= radové čítanie, a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Eutymiovi Veľkému.

4. týždeň

Pondelok 21. 1. 2019 meniny: Vincent

Pondelok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.)

Apoštol na liturgii:

329. začalo (Hebr 11, 17 - 23. 27 - 31)

= radové čítanie, prípadne aj

330. začalo (Hebr 11,33 - 12,2a)

= svätému Maximovi Vyznávačovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 42. začalo (9,42 - 10,1)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 64. začalo (12, 8 - 12)

= svätému Maximovi Vyznávačovi.

Utorok 22. 1. 2019 meniny: Zora

Utorok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

Apoštol na liturgii:

333. začalo (Hebr 12, 25 - 26; 13, 22 - 25)

= radové čítanie, prípadne aj

290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 - 9a)

= svätému Timotejovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 43. začalo (10, 2 - 12)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 50. začalo (10, 1 - 15)

= svätému Timotejovi.

Streda 23. 1. 2019 meniny: Miloš

Streda 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. /Svätý mučeník Agatangel./

Apoštol na liturgii:

50. začalo (Jak 1, 1 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätému Klementovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 44. začalo (10, 11 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Klementovi.

Štvrtok 24. 1. 2019 meniny: Timotej

Štvrtok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

Apoštol na liturgii:

51. začalo (Jak 1, 19 - 27)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mk 45. začalo (10, 17 - 27)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.

Piatok 25. 1. 2019 meniny: Gejza

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. Piatok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Gregorovi Teológovi.

Apoštol na liturgii:

151. začalo (1 Kor 12, 7 - 11)

= svätému Gregorovi Teológovi, a

52. začalo (Jak 2, 1 - 13)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Gregorovi Teológovi, a

Mk 46. začalo (10, 23b - 32a)

= radové čítanie.

Sobota 26. 1. 2019 meniny: Tamara

Sobota 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

Apoštol na liturgii:

249. začalo od polovice (Kol 1, 2b - 6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 81. začalo (16, 10 - 15)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14

;

Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba

= všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

Nedeľa 27. 1. 2019 meniny: Bohuš

NEDEĽA 36. (31.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. 3. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Mk 71. začalo (16, 9 - 20)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 - 17)

= radové čítanie, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Jánovi Zlatoústemu.

Evanjelium na liturgii:

Lk 93. začalo (18, 35 - 43)

= radové čítanie, a

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Jánovi Zlatoústemu.

5. týždeň

Pondelok 28. 1. 2019 meniny: Alfonz

Pondelok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

Apoštol na liturgii:

53. začalo (Jak 2, 14 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Efrémovi Sýrskemu.

Evanjelium na liturgii:

Mk 48. začalo (10, 46b - 52)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Efrémovi Sýrskemu.

Utorok 29. 1. 2019 meniny: Gašpar

Utorok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

Apoštol na liturgii:

54. začalo (Jak 3, 1 - 10)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa traja svätitelia slávia s bdením, tak aj

55. začalo (Jak 3,11 - 4,6)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6)

= svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 50. začalo (11, 11 - 23)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa traja svätitelia slávia s bdením, tak aj

Mk 51. začalo (11, 22b - 26)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

Mk 41. začalo (9, 33 - 41)

= svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Parémie na večierni:

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

;

Múd 3, 1 - 9

= všetky tri trom svätiteľom.

Streda 30. 1. 2019 meniny: Ema

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy - odporúčaný sviatok. Streda 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. (Svätý hieromučeník Hippolyt.)

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii:

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= trom svätiteľom; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj

55. začalo (Jak 3,11 - 4,6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= trom svätiteľom; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj

Mk 51. začalo (11, 22b - 26)

= radové čítanie.

Štvrtok 31. 1. 2019 meniny: Emil

Štvrtok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján.

Apoštol na liturgii:

56. začalo (Jak 4,7 - 5,9)

= radové čítanie, prípadne aj

153. začalo (1 Kor 12,27 - 13,8a)

= svätým Kýrovi a Jánovi.

Evanjelium na liturgii:

Mk 52. začalo (11, 27 - 33)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8)

= svätým Kýrovi a Jánovi.