Apríl 2019

14. týždeň

Pondelok 1. 4. 2019 meniny: Hugo

Pondelok po 4. pôstnej nedeli F

Iz 65, 17-21

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Jn 4, 43-54

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľadajte dobro, a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Utorok 2. 4. 2019 meniny: Zita

Utorok po 4. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Františka z Paoly, pustovníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Ez 47, 1-9. 12

Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R.: S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh.

Jn 5, 1-3. 5-16

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Streda 3. 4. 2019 meniny: Richard

Streda po 4. pôstnej nedeli F

Iz 49, 8-15

Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Jn 5, 17-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Štvrtok 4. 4. 2019 meniny: Izidor

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Ex 32, 7-14

Ž 106, 19-20. 21-22. 23

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Jn 5, 31-47

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Piatok 5. 4. 2019 meniny: Miroslava

Piatok po 4. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Vincenta Ferrera, kňaza, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Múd 2, 1a. 12-22

Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23

R.: Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené.

Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Sobota 6. 4. 2019 meniny: Irena

Sobota po 4. pôstnej nedeli F

Jer 11, 18-20

Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12

R.: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.

Jn 7, 40-53

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Fakultatívne čítania na 4. pôstny týždeň F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o slepom od narodenia, a to takto:

Mich 7, 7-9

Ž 27, 1. 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 9, 1-41

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Nedeľa 7. 4. 2019 meniny: Zoltán

5. pôstna nedeľa F

Čítania pre rok C

Iz 43, 16-21

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Flp 3, 8-14

Jn 8, 1-11

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Namiesto týchto perikop možno použiť všetky čítania z roku A

Ez 37, 12b-14

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Rim 8, 8-11

Jn 11, 1-45

alebo kratšie

Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

15. týždeň

Pondelok 8. 4. 2019 meniny: Albert

Pondelok po 5. pôstnej nedeli F

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62

alebo kratšie

Dan 13, 41c-62

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Jn 8, 1-11

alebo v roku C, keď sa toto evanjelium čítalo na Piatu pôstnu nedeľu

Jn 8, 12-20

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Utorok 9. 4. 2019 meniny: Milena

Utorok po 5. pôstnej nedeli F

Nm 21, 4-9

Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21

R.: Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Jn 8, 21-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Streda 10. 4. 2019 meniny: Igor

Streda po 5. pôstnej nedeli F

Dan 3, 14-20. 91-92. 95

(Ž) Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R.: Chvála ti a sláva naveky.

Jn 8, 31-42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Štvrtok 11. 4. 2019 meniny: Július

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Stanislava, biskupa a mučeníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Gn 17, 3-9

Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Jn 8, 51-59

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Piatok 12. 4. 2019 meniny: Estera

Piatok po 5. pôstnej nedeli F

Jer 20, 10-13

Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7

R.: V úzkosti som vzýval Pána a on ma vypočul.

Jn 10, 31-42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Sobota 13. 4. 2019 meniny: Aleš

Sobota po 5. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Martina I., pápeža a mučeníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Ez 37, 21-28

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Jn 11, 45-56

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Fakultatívne čítania F

Vo vhodný deň tohto týždňa možno na podporu krstnej katechézy čítať evanjelium o Lazárovi, a to takto:

2 Kr 4, 18b-21. 32-37

Ž 17, 1. 6-7. 8b+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Jn 11, 1-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

Nedeľa 14. 4. 2019 meniny: Justína

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána Č

Na sprievod s palmami

Lk 19, 28-40

Na omšu

Iz 50, 4-7

Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Flp 2, 6-11

Lk 22, 14 – 23, 56

alebo kratšie

Lk 23, 1-49

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

16. týždeň

Pondelok 15. 4. 2019 meniny: Fedor

Pondelok Veľkého týždňa F

Iz 42, 1-7

Ž 27, 1. 2. 3. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 12, 1-11

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ; ty jediný si sa zmiloval nad nami, hriešnikmi.

Utorok 16. 4. 2019 meniny: Dana, Danica

Utorok Veľkého týždňa F

Iz 49, 1-6

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Jn 13, 21-33. 36-38

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Streda 17. 4. 2019 meniny: Rudolf

Streda Veľkého týždňa F

Iz 50, 4-9b

Ž 69, 8-10. 21-22. 31+33-34

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Mt 26, 14-25

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Štvrtok 18. 4. 2019 meniny: Valér

Štvrtok Veľkého týždňa - Zelený štvrtok F
alebo večer Zelený štvrtok Pánovej večere B

Omša svätenia olejov

Iz 61, 1-3d. 6ab. 8c-9

Ž 89, 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Zjv 1, 4b. 5-8

Lk 4, 16-21

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Večerná omša na pamiatku Pánovej večere

Ex 12, 1-8. 11-14

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi.

1 Kor 11, 23-26

Jn 13, 1-15

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 19. 4. 2019 meniny: Jela

Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána Č

Iz 52, 13 – 53, 12

Ž 31, 2+6. 12-13. 15-16. 17+25

R.: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Hebr 4, 14-16; 5, 7-9

Jn 18, 1 – 19, 42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Sobota 20. 4. 2019 meniny: Marcel

Biela sobota - Veľkonočná vigília B (slávnosť)

Gn 1, 1 – 2, 2

alebo kratšie

Gn 1, 1. 26-31a

Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 13-14b. 24+35c

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

alebo

Ž 33, 4-5. 6-7. 12-13. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Gn 22, 1-18

alebo kratšie

Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Ž 16, 5+8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Ex 14, 15 – 15, 1a

(Ž) Ex 15, 1b-2. 3-4. 5-6. 17-18

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Iz 54, 5-14

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Iz 55, 1-11

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Ez 36, 16-17a. 18-28

Ž 42, 3. 5b-e; 43, 3. 4

R.: Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

alebo

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Rim 6, 3-11

- Epištola

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

R.: Aleluja.

Lk 24, 1-12

Nedeľa 21. 4. 2019 meniny: Ervín

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania B (slávnosť s oktávou)

Sk 10, 34a. 37-43

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

R.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. alebo Aleluja.

Kol 3, 1-4

alebo

1 Kor 5, 6b-8

Sekvencia

Jn 20, 1-9

alebo

Lk 24, 1-12

alebo večer

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

17. týždeň

Pondelok 22. 4. 2019 meniny: Slavomír

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 14. 22-33

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Mt 28, 8-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Utorok 23. 4. 2019 meniny: Vojtech

Utorok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 36-41

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem. alebo Aleluja.

Jn 20, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Streda 24. 4. 2019 meniny: Juraj

Streda vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 1-10

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. alebo Aleluja.

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Štvrtok 25. 4. 2019 meniny: Marek

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 11-26

Ž 8, 2ab+5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! alebo Aleluja.

Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Piatok 26. 4. 2019 meniny: Jaroslava

Piatok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 1-12

Ž 118, 1-2+4. 22-24. 25-27a

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.

Jn 21, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Sobota 27. 4. 2019 meniny: Jaroslav

Sobota vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 13-21

Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21

R.: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. alebo Aleluja.

Mk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Nedeľa 28. 4. 2019 meniny: Jarmila

2. Veľkonočná nedeľa
alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva B

Sk 5, 12-16

Ž 118, 2-4. 22-24. 25-27a

R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

Zjv 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Jn 20, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.