September 2018

36. týždeň

Pondelok 3. 9. 2018 meniny: Belo

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kor 2, 1-5

Ž 119, 97. 98. 99. 100. 101. 102

R.: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

Lk 4, 16-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

Utorok 4. 9. 2018 meniny: Rozália

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 2, 10b-16

Ž 145, 8-9. 10-11. 12-13b. 13c-14

R.: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách.

Lk 4, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Streda 5. 9. 2018 meniny: Regina

Streda 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 3, 1-9

Ž 33, 12-13. 14-15. 20-21

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Lk 4, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Štvrtok 6. 9. 2018 meniny: Alica

Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 3, 18-23

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.

Lk 5, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

KOŠICE: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätej Alžbety v Košiciach B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 7. 9. 2018 meniny: Marianna

Svätých troch košických mučeníkov – Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Č (spomienka)

1 Kor 4, 1-5

Ž 37, 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40

R.: Spása spravodlivých prichádza od Pána.

Lk 5, 33-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Sobota 8. 9. 2018 meniny: Miriama

Narodenie Panny Márie B (sviatok)

Mich 5, 1-4a

alebo

Rim 8, 28-30

Ž 13, 6ab. 6cd

R.: Duša mi jasá v mojom Bohu.

Mt 1, 1-16. 18-23

alebo kratšie

Mt 1, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

Nedeľa 9. 9. 2018 meniny: Martina

23. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 35, 4-7b

Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Jak 2, 1-5

Mk 7, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.

37. týždeň

Pondelok 10. 9. 2018 meniny: Oleg

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 5, 1-8

Ž 5, 5-6. 7. 12

R.: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti.

Lk 6, 6-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 11. 9. 2018 meniny: Bystrík

Utorok 23. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 6, 1-11

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Streda 12. 9. 2018 meniny: Mária

Streda 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Najsvätejšieho mena Panny Márie B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 7, 25-31

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch.

Lk 6, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi!

Štvrtok 13. 9. 2018 meniny: Ctibor

Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kor 8, 1b-7. 10-13

Ž 139, 1-3. 13-14b. 23-24

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

Piatok 14. 9. 2018 meniny: Ľudomil

Povýšenie Svätého kríža Č (sviatok)

Nm 21, 4c-9

alebo

Flp 2, 6-11

Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R.: Pane, ty buď našou spásou.

Jn 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Sobota 15. 9. 2018 meniny: Jolana

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska B (slávnosť)

Sk 1, 12-14

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

1 Pt 4, 13-16

Sekvencia

- Nie je záväzná. Možno ju predniesť celú, alebo len od slov *Svätá Matka, Krista rany.

Jn 19, 25-27

alebo

Lk 2, 33-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe.

POPRAD: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - titul konkatedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Nedeľa 16. 9. 2018 meniny: Ľudmila

24. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 50, 5-9b

Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.

Jak 2, 14-18

Mk 8, 27-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

38. týždeň

Pondelok 17. 9. 2018 meniny: Olympia

Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 11, 17-26

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R.: Zvelebujeme Pánovu smrť, kým nepríde v sláve.

Lk 7, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Utorok 18. 9. 2018 meniny: Eugénia

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 12, 12-14. 27-31a

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Streda 19. 9. 2018 meniny: Konštantín

Streda 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 12, 31 – 13, 13

Ž 33, 2-3. 4-5. 12+22

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Lk 7, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Štvrtok 20. 9. 2018 meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

1 Kor 15, 1-11

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 28

R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

Lk 7, 36-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Piatok 21. 9. 2018 meniny: Matúš

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu Č (sviatok)

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Sobota 22. 9. 2018 meniny: Móric

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 15, 35-37. 42-49

Ž 56, 10. 11-12. 13-14

R.: Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich.

Lk 8, 4-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka - titul katedrály Č (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť)

Na spomienku čítania z férie.

V katedrále

Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov. - L IV, 711 n.

1 Kor 4, 1-5

Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Nedeľa 23. 9. 2018 meniny: Zdenka

25. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 2, 12. 17-20

Ž 54, 3-4. 5. 6+8

R.: Pán udržiava môj život.

Jak 3, 16 – 4, 3

Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

39. týždeň

Pondelok 24. 9. 2018 meniny: Ľuboš, Ľubor

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Prís 3, 27-35

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom svätom vrchu, Pane.

Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

BANSKÁ BYSTRICA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 25. 9. 2018 meniny: Vladislav

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Prís 21, 1-6. 10-13

Ž 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44

R.: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 26. 9. 2018 meniny: Edita

Streda 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Prís 30, 5-9

Ž 119, 29. 72. 89. 101. 104. 163

R.: Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.

Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 27. 9. 2018 meniny: Cyprián

Svätého Vincenta de Paul, kňaza B (spomienka)

Kaz 1, 2-11

Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 28. 9. 2018 meniny: Václav

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Václava, mučeníka Č
alebo Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Kaz 3, 1-11

Ž 144, 1a+2a-c. 3-4

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Lk 9, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Sobota 29. 9. 2018 meniny: Michal, Michaela

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov B (sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

alebo

Zjv 12, 7-12a

Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5

R.: Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane.

Jn 1, 47-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Nedeľa 30. 9. 2018 meniny: Jarolím

26. nedeľa v Cezročnom období Z

Nm 11, 25-29

Ž 19, 8. 10. 12-13. 14

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Jak 5, 1-6

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.