«

O
k
t
ó
b
e
r

«
»

D
e
c
e
m
b
e
r

»

44. týždeň

45. týždeň

Nedeľa 12. 11. [Svätopluk]

BUĎ:
NEDEĽA 23. (25.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha.
Náš prepodobný otec Níl.

ALEBO:
NEDEĽA 23. (25.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením.

6. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: = radové o zmŕtvychvstaní.


Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.


Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: = radové čítanie, a  = svätému Jozafátovi.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, a  = svätému Jozafátovi.


Parémie na večierni: ; ; = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

46. týždeň

47. týždeň

48. týždeň