Júl 2017

27. týždeň

Pondelok 3. 7. 2017 meniny: Miloslav

Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint.

Apoštol na liturgii:

109. začalo (Rim 12, 4-5. 15-21)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 45. začalo (12, 9 - 13)

= radové čítanie.

Utorok 4. 7. 2017 meniny: Prokop

Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu.

Apoštol na liturgii:

114. začalo (Rim 14, 9 - 18)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

117. začalo (Rim 15, 7 - 16)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 - 6)

= svätým.

Evanjelium na liturgii:

Mt 46. začalo (12, 14-16. 22-30)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Mt 48. začalo (12, 38 - 45)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

Mt 21. začalo (7, 12 - 21)

= svätým.

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi.

Streda 5. 7. 2017 meniny: Cyril a Metod

BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

Ak sa berie 1. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Atanázovi.

Apoštol na liturgii:

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Atanázovi, a

117. začalo (Rim 15, 7 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Atanázovi, a

Mt 48. začalo (12, 38 - 45)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii:

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa neslávi s bdením, tak aj

117. začalo (Rim 15, 7 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa neslávi s bdením, tak aj

Mt 48. začalo (12, 38 - 45)

= radové čítanie.

Štvrtok 6. 7. 2017 meniny: Patrik, Patrícia

Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

Apoštol na liturgii:

118. začalo (Rim 15, 17 - 29)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 49. začalo (12,46 - 13,3a)

= radové čítanie.

Piatok 7. 7. 2017 meniny: Oliver

Piatok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.

Apoštol na liturgii:

120. začalo (Rim 16, 1 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 50. začalo (13, 3b - 9)

= radové čítanie.

Sobota 8. 7. 2017 meniny: Ivan

Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop.

Apoštol na liturgii:

97. začalo (Rim 8, 14 - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Prokopovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 30. začalo (9, 9 - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 39. začalo (10,37 - 11,1)

= svätému Prokopovi.

Nedeľa 9. 7. 2017 meniny: Lujza

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. 4. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 113. začalo (24, 12 - 35)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

103. začalo (Rim 10, 1 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 28. začalo (8,28 - 9,1)

= radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Antonovi.

28. týždeň

Pondelok 10. 7. 2017 meniny: Amália

BUĎ: Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. /Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku./ ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. /Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku./

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

121. začalo (Rim 16, 17 - 24)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 51. začalo (13, 10 - 23)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Antonovi.

Apoštol na liturgii:

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Antonovi, a

121. začalo (Rim 16, 17 - 24)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Antonovi, a

Mt 51. začalo (13, 10 - 23)

= radové čítanie.

Utorok 11. 7. 2017 meniny: Milota

Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena.

Apoštol na liturgii:

122. začalo (1 Kor 1, 1 - 9)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Eufémii.

Evanjelium na liturgii:

Mt 52. začalo (13, 24 - 30)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Eufémii.

Streda 12. 7. 2017 meniny: Nina

Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský.

Apoštol na liturgii:

127. začalo (1 Kor 2,9b - 3,8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 53. začalo (13, 31 - 36a)

= radové čítanie.

Štvrtok 13. 7. 2017 meniny: Margita

Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. /Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup./

Apoštol na liturgii:

129. začalo (1 Kor 3, 18 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

305. začalo (Hebr 2, 2 - 10)

= Zhromaždeniu.

Evanjelium na liturgii:

Mt 54. začalo (13, 36b - 43)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= Zhromaždeniu.

Piatok 14. 7. 2017 meniny: Kamil

Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita - presun z nasledujúceho dňa.

Apoštol na liturgii:

130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 - 8)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

100. začalo (Rim 9, 1 - 5)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 - 14, 5)

= svätým Kérykovi a Julite.

Evanjelium na liturgii:

Mt 55. začalo (13, 44 - 54a)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Mt 32. začalo (9, 18 - 26)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

Lk 51. začalo od polovice (10, 19 - 21)

= svätým Kérykovi a Julite.

Parémie na večierni:

1 Kr 8, 22-23a. 27b-30

;

Iz 61,10 - 62,5

;

Iz 60, 1 - 16

= všetky tri svätému Vladimírovi.

Sobota 15. 7. 2017 meniny: Henrich

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Vladimírovi.

Apoštol na liturgii:

200. začalo (Gal 1, 11 - 19)

= svätému Vladimírovi; ak sa neslávi s bdením, tak aj

100. začalo (Rim 9, 1 - 5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Vladimírovi; ak sa neslávi s bdením, tak aj

Mt 32. začalo (9, 18 - 26)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Gn 14, 14 - 20

;

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

= všetky tri svätým otcom.

Nedeľa 16. 7. 2017 meniny: Drahomír

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. (Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.) 5. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 114. začalo (24, 36b - 53)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

110. začalo (Rim 12, 6 - 14)

= radové čítanie, a

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätým otcom.

Evanjelium na liturgii:

Mt 29. začalo (9, 1 - 8)

= radové čítanie, a

Jn 56. začalo (17, 1 - 13)

= svätým otcom.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Jób 2, 1 - 10

;

Múd 5, 1 - 13

;

Sir 2, 6 - 13

= všetky tri svätému Pavlovi.

29. týždeň

Pondelok 17. 7. 2017 meniny: Bohuslav

BUĎ: Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Marína. ALEBO: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

134. začalo (1 Kor 5,9 - 6,11)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Maríne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Maríne.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= svätému Pavlovi.

Apoštol na liturgii:

73. začalo od polovice (1 Jn 4, 11 - 16)

= svätému Pavlovi, a

134. začalo (1 Kor 5,9 - 6,11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= svätému Pavlovi, a

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= radové čítanie.

Utorok 18. 7. 2017 meniny: Kamila

Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. /Svätý mučeník Hyacint z Amastridy./ /Naši prepodobní otcovia Andrej - Svorad a Beňadik./

Apoštol na liturgii:

136. začalo (1 Kor 6,20b - 7,12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 57. začalo (14, 1 - 13)

= radové čítanie.

Streda 19. 7. 2017 meniny: Dušana

Streda 7. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios.

Apoštol na liturgii:

137. začalo (1 Kor 7,12b - 24)

= radové čítanie; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

138. začalo (1 Kor 7, 24 - 35)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii:

Mt 60. začalo (14,35 - 15,11)

= radové čítanie; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Mt 61. začalo (15, 12 - 21)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:

1 Kr 17, 1 - 24

;

1 Kr 18, 1. 17-42. 45-46. 19, 1-16

;

1 Kr 19, 19bd. 20a. 21b + 2 Kr 2, 1. 6-14

= všetky tri svätému Eliášovi.

Štvrtok 20. 7. 2017 meniny: Iľja, Eliáš

Svätý a slávny prorok Eliáš.

Evanjelium na utierni:

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= svätému Eliášovi.

Apoštol na liturgii:

57. začalo (Jak 5, 10 - 20)

= svätému Eliášovi; ak sa neslávi s bdením, tak aj

138. začalo (1 Kor 7, 24 - 35)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= svätému Eliášovi; ak sa neslávi s bdením, tak aj

Mt 61. začalo (15, 12 - 21)

= radové čítanie.

Piatok 21. 7. 2017 meniny: Daniel

Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel.

Apoštol na liturgii:

139. začalo (1 Kor 7,35 - 8,7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 63. začalo (15, 29b - 31)

= radové čítanie.

Sobota 22. 7. 2017 meniny: Magdaléna

Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka.

Apoštol na liturgii:

108. začalo (Rim 12, 1 - 3)

= radové čítanie, prípadne aj

141. začalo (1 Kor 9, 2b - 12)

= svätej Márii Magdaléne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 39. začalo (10,37 - 11,1)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 34. začalo (8, 1 - 3)

= svätej Márii Magdaléne.

Nedeľa 23. 7. 2017 meniny: Oľga

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. 6. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

116. začalo (Rim 15, 1 - 7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 33. začalo (9, 27 - 35)

= radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.

30. týždeň

Pondelok 24. 7. 2017 meniny: Vladimír

BUĎ: Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

142. začalo (1 Kor 9, 13 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Kristíne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 65. začalo (16, 1 - 6)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým Borisovi a Glebovi.

Apoštol na liturgii:

99. začalo (Rim 8, 28 - 39)

= svätým Borisovi a Glebovi, a

142. začalo (1 Kor 9, 13 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätým Borisovi a Glebovi, a

Mt 65. začalo (16, 1 - 6)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätej Anne.

Utorok 25. 7. 2017 meniny: Jakub

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.)

Evanjelium na utierni:

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= svätej Anne.

Apoštol na liturgii:

210. začalo od polovice (Gal 4, 22b - 31)

= svätej Anne, a

144. začalo (1 Kor 10, 5 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= svätej Anne, a

Mt 66. začalo (16, 6 - 12)

= radové čítanie.

Streda 26. 7. 2017 meniny: Anna, Hana

Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.

Apoštol na liturgii:

145. začalo (1 Kor 10, 12 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 68. začalo (16, 20 - 24)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

= všetky tri svätému Panteleimónovi.

Štvrtok 27. 7. 2017 meniny: Božena

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. /Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár./

Evanjelium na utierni:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätému Panteleimónovi.

Apoštol na liturgii:

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Panteleimónovi, a

147. začalo (1 Kor 10,28 - 11,7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Panteleimónovi, a

Mt 69. začalo (16, 24 - 28)

= radové čítanie.

Piatok 28. 7. 2017 meniny: Krištof

Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

Apoštol na liturgii:

148. začalo (1 Kor 11, 8 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 71. začalo (17, 10 - 18)

= radové čítanie.

Sobota 29. 7. 2017 meniny: Marta

Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik.

Apoštol na liturgii:

111. začalo (Rim 13, 1 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 47. začalo (12, 30 - 37)

= radové čítanie.

Nedeľa 30. 7. 2017 meniny: Libuša

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. 7. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

124. začalo (1 Kor 1, 10 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 58. začalo (14, 14b - 22)

= radové čítanie.