«

O
k
t
ó
b
e
r

«
»

D
e
c
e
m
b
e
r

»

45. týždeň

46. týždeň

Štvrtok 12. 11. [Svätopluk]

BUĎ:
Štvrtok 25. týždňa po Päťdesiatnici.
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl.

ALEBO:
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.

Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: = svätému Jozafátovi; ak sa však slávi bez bdenia, prípadne aj = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: = svätému Jozafátovi; ak sa však slávi bez bdenia, prípadne aj = radové čítanie.


Parémie na večierni: Prvá: ; Druhá: ; Tretia: = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

47. týždeň

48. týždeň