Júl 2015

27. týždeň

Streda 1. 7. 2015 meniny: Diana

Streda 13. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 21, 5. 8-20

Ž 34, 7-8. 10-11. 12-13

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Mt 8, 28-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Štvrtok 2. 7. 2015 meniny: Berta

Návšteva Panny Márie B (sviatok)

Sof 3, 14-18

alebo

Rim 12, 9-16b

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Piatok 3. 7. 2015 meniny: Miloslav

Svätého Tomáša, apoštola Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 20, 24-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Sobota 4. 7. 2015 meniny: Prokop

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Alžbety Portugalskej B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gn 27, 1-5. 15-29

Ž 135, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. alebo Aleluja.

Mt 9, 14-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 5. 7. 2015 meniny: Cyril a Metod

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov B (slávnosť)

Sir 44,1bc. 4-7. 11-15

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovi a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

28. týždeň

Pondelok 6. 7. 2015 meniny: Patrik, Patrícia

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Márie Goretti, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Gn 28, 10-22a

Ž 91, 1-2. 3-4b. 14-15b

R.: V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.

Mt 9, 18-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 7. 7. 2015 meniny: Oliver

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Gn 32, 22-32

Ž 17, 1. 2-3. 6-7. 8+15

R.: Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane.

Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Streda 8. 7. 2015 meniny: Ivan

Streda 14. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

Ž 33, 2-3. 10-11. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 9. 7. 2015 meniny: Lujza

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Augustína Zhaoa Rong, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5

Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21

R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. alebo Aleluja.

Mt 10, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 10. 7. 2015 meniny: Amália

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 46, 1-7. 28-30

Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R.: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Mt 10, 16-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 11. 7. 2015 meniny: Milota

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy B (sviatok)

Prís 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.

Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Nedeľa 12. 7. 2015 meniny: Nina

15. nedeľa v Cezročnom období Z

Am 7, 12-15

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Ef 1, 3-14

alebo kratšie

Ef 1, 3-10

Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

29. týždeň

Pondelok 13. 7. 2015 meniny: Margita

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Henricha B (ľubovoľná spomienka)

Ex 1, 8-14. 22

Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8

R.: Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 14. 7. 2015 meniny: Kamil

Utorok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kamila de Lellis, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ex 2, 1-15a

Ž 69, 3. 14. 30-31. 33-34

R.: Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.

Mt 11, 20-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Streda 15. 7. 2015 meniny: Henrich

Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Ex 3, 1-6. 9-12

Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 11, 25-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Štvrtok 16. 7. 2015 meniny: Drahomír

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej B (ľubovoľná spomienka)

Féria

Ex 3, 13-20

Ž 105, 1+5. 8-9. 24-25. 26-27

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.

V omši o Panne Márii

Zach 2, 14-17

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Piatok 17. 7. 2015 meniny: Bohuslav

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov B (spomienka)

Ex 11, 10 – 12, 14

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. alebo Aleluja.

Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

NITRA: Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov - hlavných patrónov diecézy B (sviatok)

Flp 4, 4-9

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

NITRA: Svätého Andreja-Svorada - patróna mesta B (slávnosť; iba v meste Nitra)

Gn 12, 1-4a

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Flp 4, 4-9

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Sobota 18. 7. 2015 meniny: Kamila

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ex 12, 37-42

Ž 136, 1. 23. 24. 10. 11. 12. 13. 14. 15

R.: Lebo jeho milosrdenstvo je večné. alebo Aleluja.

Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Nedeľa 19. 7. 2015 meniny: Dušana

16. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 23, 1-6

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ef 2, 13-18

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

30. týždeň

Pondelok 20. 7. 2015 meniny: Iľja, Eliáš

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Ex 14, 5-18

(Ž) Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Mt 12, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 21. 7. 2015 meniny: Daniel

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Ex 14, 21 – 15, 1a

(Ž) Ex 15, 8-9. 10+12. 17

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 22. 7. 2015 meniny: Magdaléna

Svätej Márie Magdalény B (spomienka)

Pies 3, 1-4a

alebo

2 Kor 5, 14-17

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Jn 20, 1-2. 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Povedzže nám, ó, Mária, čos' videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Štvrtok 23. 7. 2015 meniny: Oľga

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy B (sviatok)

Gal 2, 19-20

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Velebiť budem Pána v každom čase. alebo Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. alebo Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Piatok 24. 7. 2015 meniny: Vladimír

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Sarbela Makhlūfa, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ex 20, 1-17

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Mt 13, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 25. 7. 2015 meniny: Jakub

Svätého Jakuba, apoštola Č (sviatok)

2 Kor 4, 7-15

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Mt 20, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Nedeľa 26. 7. 2015 meniny: Anna, Hana

17. nedeľa v Cezročnom období Z

2 Kr 4, 42-44

Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18

R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

Ef 4, 1-6

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

31. týždeň

Pondelok 27. 7. 2015 meniny: Božena

Svätého Gorazda a spoločníkov B (spomienka)

Ex 32, 15-24. 30-34

Ž 106, 19-20. 21-22. 23

R.: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. alebo Aleluja.

Mt 13, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Utorok 28. 7. 2015 meniny: Krištof

Utorok 17. týždňa v Cezročnom období Z

Ex 33, 7-11; 34, 5b-9. 28

Ž 103, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mt 13, 36-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Streda 29. 7. 2015 meniny: Marta

Svätej Marty B (spomienka)

1 Jn 4, 7-16

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Jn 11, 19-27

alebo

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Štvrtok 30. 7. 2015 meniny: Libuša

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi B
alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice (pre rehoľné sestry Svätého Kríža) Č (ľubovoľná spomienka)

Ex 40, 16-21. 34-38

Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.

Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 31. 7. 2015 meniny: Ignác

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza B (spomienka)

Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

Ž 81, 3-4. 5-6b. 10-11b

R.: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.