August 2013

32. týždeň

Pondelok 5. 8. 2013 meniny: Hortenzia

Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme B (ľubovoľná spomienka)

Nm 11, 4b-15

Ž 81, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Mt 14, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Utorok 6. 8. 2013 meniny: Jozefína

Premenenie Pána B (sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

alebo

2 Pt 1, 16-19

Ž 97, 1-2. 5-6. 9

R.: Pánovu slávu uvidia všetky národy.

Lk 9, 28b-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho

Streda 7. 8. 2013 meniny: Štefánia

Streda 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Kajetána, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Nm 13, 1-2a. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35

Ž 106, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. alebo Aleluja.

Mt 15, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Štvrtok 8. 8. 2013 meniny: Oskar

Svätého Dominika, kňaza B (spomienka)

Nm 20, 1-13

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Mt 16, 13-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Piatok 9. 8. 2013 meniny: Ľubomíra

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy Č (sviatok)

Oz 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. alebo Ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je múdra panna, lebo ju Pán našiel bedliť; keď prišiel ženích, vošla s ním na svadobnú hostinu.

Sobota 10. 8. 2013 meniny: Vavrinec

Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka Č (sviatok)

2 Kor 9, 6-10

Ž 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9

R.: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.

Jn 12, 24-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

Nedeľa 11. 8. 2013 meniny: Zuzana

19. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 18, 6-9

Ž 33, 1+12. 18-19. 20+22

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Hebr 11, 1-2. 8-19

alebo kratšie

Hebr 11, 1-2. 8-12

Lk 12, 32-48

alebo kratšie

Lk 12, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

33. týždeň

Pondelok 12. 8. 2013 meniny: Darina

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky B (ľubovoľná spomienka)

Dt 10, 12-22

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.

Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Utorok 13. 8. 2013 meniny: Ľubomír

Utorok 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Ponciána, pápeža, a Hypolita, kňaza, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Dt 31, 1-8

(Ž) Dt 32, 3-4b. 7. 8. 9+12

R.: Pán je vodcom svojho verného ľudu.

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Streda 14. 8. 2013 meniny: Mojmír

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Č (spomienka)

Dt 34, 1-12

Ž 66, 1-3a. 5+16-17

R.: Nech je zvelebený Boh; on dal život mojej duši.

Mt 18, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Štvrtok 15. 8. 2013 meniny: Marcela

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovzatie Panny Márie B (slávnosť)

V deň slávnosti

Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c

Ž 45, 10. 11-12. 15-16

R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.

1 Kor 15, 20-27a

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Piatok 16. 8. 2013 meniny: Leonard

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Štefana Uhorského B (ľubovoľná spomienka)

Joz 24, 1-13

Ž 136, 1. 2. 3. 16. 17. 18. 21. 22. 24

R.: Lebo jeho milosrdenstvo je večné. alebo Aleluja.

Mt 19, 3-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Sobota 17. 8. 2013 meniny: Milica

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Joz 24, 14-29

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 18. 8. 2013 meniny: Elena, Helena

20. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 38, 4-6. 8-10

Ž 40, 2-3a. 3b-d. 4. 18

R.: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

Hebr 12, 1-4

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

34. týždeň

Pondelok 19. 8. 2013 meniny: Lýdia

Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Eudes, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Sdc 2, 11-19

Ž 106, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab+44

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Mt 19, 16-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 20. 8. 2013 meniny: Anabela

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Sdc 6, 11-24a

Ž 85, 9. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Streda 21. 8. 2013 meniny: Jana

Svätého Pia X., pápeža B (spomienka)

Sdc 9, 6-15

Ž 21, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Štvrtok 22. 8. 2013 meniny: Tichomír

Panny Márie Kráľovnej B (spomienka)

Sdc 11, 29-39a

Ž 40, 5. 7-8a. 8b-9. 10

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mt 22, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Piatok 23. 8. 2013 meniny: Filip

Piatok 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Ruženy Limskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

Rút 1, 1-2a. 3-6. 14b-16. 22

Ž 146, 5-6. 7. 8-9a. 9b-10

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Mt 22, 34-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Sobota 24. 8. 2013 meniny: Bartolomej

Svätého Bartolomeja, apoštola Č (sviatok)

Zjv 21, 9b-14

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Jn 1, 45-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Nedeľa 25. 8. 2013 meniny: Ľudovít

21. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 66, 18-21

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Hebr 12, 5-7. 11-13

Lk 13, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

35. týždeň

Pondelok 26. 8. 2013 meniny: Samuel

Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sol 1, 1-5. 8-10

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Mt 23, 13. 15-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 27. 8. 2013 meniny: Silvia

Svätej Moniky B (spomienka)

1 Sol 2, 1-8

Ž 139, 1-3. 4-6

R.: Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.

Mt 23, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 28. 8. 2013 meniny: Augustín

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Sol 2, 9-13

Ž 139, 7-8. 9-10. 11-12b

R.: Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.

Mt 23, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Štvrtok 29. 8. 2013 meniny: Nikola, Nikolaj

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa Č (spomienka)

Jer 1, 17-19

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Mk 6, 17-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Piatok 30. 8. 2013 meniny: Ružena

Piatok 21. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sol 4, 1-8

Ž 97, 1+2b. 5-6. 10. 11-12

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

TRNAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa v Trnave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 31. 8. 2013 meniny: Nora

Sobota 21. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Sol 4, 9-11

Ž 98, 1. 7-9a. 9bc

R.: Pán príde súdiť živých i mŕtvych.

Mt 25, 14-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.