« »

Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice.
Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.
(Naša prepodobná matka Mária Egyptská – presun z 1. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na LVPD: ; = obidve z daného dňa.

Iz 10, 12 – 20

Keď Pán dokončí celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, navštívim pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a nadutú hrdosť jeho očí. Lebo hovorí: Silou svojej ruky som to urobil a svojou múdrosťou, lebo som rozumný; odstránil som hranice národov, ich poklady som ukoristil a sťa obor som zvrhol tých, čo sedeli na tróne. Moja ruka našla ako hniezdo bohatstvo národov a ako sa zhrabujú opustené vajcia, zhrabol som ja celú krajinu a nebolo, kto by krídlom strepotal a ústa otvoril a spišťal. Či sa môže vypínať sekera nad toho, čo ňou hýbe? Či sa môže vyvyšovať píla nad toho, kto ju ťahá? Akoby prút hýbal tými, čo ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je drevom. Preto pošle Pán zástupov na jeho silákov suchoty a pod jeho pýchou bude pražiť ako požiar oheň. Svetlo Izraela bude ohňom, jeho Svätý plameňom. I bude horieť a strávi jeho tŕnie a bodľač v jeden deň. Nádheru jeho lesa a hája znivočí od vrcholu až po koreň, že bude, ako kto hynie horúčkou. Zvyšok stromov jeho lesa bude maličký, že to chlapček spočíta. V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránení Jakubovho domu nebudú viac opierať o toho, kto ich bije, lež úprimne sa budú opierať na Pána, Svätého Izraela.

Gn 7, 6 – 9

Noe mal šesťsto rokov, keď bola potopa vôd na zemi. I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába. Aj z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch, samec a samica, do korába s Noemom, ako mu prikázal Pán.

Prís 9, 12 – 18

Synu, ak budeš múdry, budeš múdry pre seba i pre svojich blížnych; ak budeš zlý, sám budeš čerpať zlo. Vychovaný syn bude múdry, hlúpy sa stane sluhom. Kto sa opiera o klamstvo, ten bude pásť vietor a sám bude prenasledovať letiace vtáky; veď opustil cesty vlastnej vinice a na chodníkoch vlastného poľa poblúdil. Chodí bezvodnou púšťou a smädný po vymedzenej zemi, rukami zbiera neplodnosť. Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní. Vysedá predo dvermi svojho príbytku na stolci v meste vysoko, aby pozývala okoloidúcich, čo mieria priamo, kam im treba ísť: Kto je hlúpy, nech zabočí sem! A tomu, kto je bez rozumu, hovorí: Ukradnutá voda je sladšia a pokútny chlieb je chutnejší! Ale nevie, že sú tam tiene a že jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia. Uskoč, nezostávaj na jej mieste a neobracaj k nej svoje oko, lebo tak prejdeš cudzou vodou a prekročíš cudziu rieku. Drž sa preč od cudzej vody a nepi z cudzieho prameňa, aby si žil dlhý čas a aby sa ti pridali roky života.