« »

Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice.
Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.


Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

46. začalo (Sk 21, 26 – 32)

V tých dňoch Pavol vzal tých mužov, na druhý deň sa s nimi očistil, vošiel do chrámu a ohlásil, že sa končia dni očisťovania, len čo sa prinesie za každého z nich obeta. Keď sa tých sedem dní už končilo, zbadali ho v chráme Židia z Ázie. Pobúrili celý zástup, položili naň ruky a kričali: „Mužovia izraelskí, pomáhajte! Toto je ten človek, čo všetkých všade učí proti ľudu, proti Zákonu a proti tomuto miestu. Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto.“ V meste s ním totiž videli Efezana Trofima a mysleli si, že Pavol ho voviedol do chrámu. Celé mesto sa rozbúrilo a začal sa zbiehať ľud. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a hneď zatvorili brány. Už ho chceli zabiť, keď došlo veliteľovi kohorty hlásenie, že sa celý Jeruzalem búri. On si hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol k nim. Keď uvideli veliteľa a vojakov, prestali Pavla biť.

Jn 53. začalo (16, 2b – 13a)

Pán povedal svojim učeníkom: Prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ,Kam ideš?’ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Utešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy.

V. 2017

 « » 
Mesiac
18.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
19.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
20.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
21.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
22.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31