« »

Svätého Gorazda a spoločníkov
(spomienka)

Refrén: Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 15, 10. 16-21

Prečo je moja bolesť bez konca? Ak sa obrátiš, budeš stáť pred mojou tvárou

Beda mi, mať moja, že si ma zrodila, muža škriepok, muža sváru v celej krajine! Nepožičiaval som, ani mne nik nepožičal, a všetci ma preklínajú.

Našli sa tvoje reči a ja som ich zjedol. Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím tvoje meno, Pane Bože zástupov. Nesedával som v kruhu žartujúcich a nejasal som. Pod ťarchou tvojej ruky sedím osamelý, lebo si ma naplnil rozhorčením.

Prečo je moja bolesť bez konca a moja rana sa beznádejne nechce zahojiť? Stal si sa mi klamným potokom, vodou, na ktorú sa nedá spoľahnúť.

Preto takto hovorí Pán: „Ak sa obrátiš, i ja ťa obrátim a budeš stáť pred mojou tvárou; keď budeš vedieť rozlíšiť vzácne od podlého, budeš akoby mojimi ústami. Oni sa obrátia k tebe, ale ty sa k nim neobracaj. Dám ťa tomuto ľudu ako pevný múr kovový; budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja: ja ťa zachránim a vyslobodím, hovorí Pán. Vyslobodím ťa z ruky zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov.“

Kniha žalmov   −   Ž 59, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

Refrén: Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.
Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, *
chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.
Vytrhni ma z rúk zločincov *
a zachráň pred krvilačníkmi. R.
Pozri, úklady robia na môj život †
a surovo sa vrhajú na mňa. *
Pane, neťaží ma ani priestupok ani hriech. R.
Záštita moja, čakám na teba; *
lebo ty, Bože, si moja ochrana.
So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. *
Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť. R.
Ja však budem oslavovať tvoju moc *
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou *
a útočišťom v deň môjho súženia. R.
Tebe, záštita moja, chcem spievať, †
lebo ty, Bože, si môj ochranca, *
môj Boh, moje milosrdenstvo. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

VII. 2016

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
27.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
28.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
29.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
30.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30
Ne 31