«

5
1
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

5
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

52. týždeň

Štvrtok 24. 12. [Adam a Eva]

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista.
Svätá prepodobná mučenica Eugénia.
/posledný deň filipovky/

–––

Parémie na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

–––

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: ; ; ; ; ; ; ; = všetky k sviatku Narodenia.

Verše k tropáru po 3. parémii:
Verše k tropáru po 6. parémii:

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: = k sviatku Narodenia.

Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: = k sviatku Narodenia.