«

1
5
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

1
7
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

16. týždeň

Piatok 19. 4. [Jela]

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK – prikázaný sviatok.

Toto je plne aliturgický deň.


Evanjeliá na utierni svätých strastí: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Parémie na večierni: ; ; .
Apoštol na večierni: .
Evanjelium na večierni: .