«

4
4
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

4
6
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

45. týždeň

Nedeľa 12. 11. [Svätopluk]

BUĎ:
NEDEĽA 23. (25.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha.
Náš prepodobný otec Níl.

ALEBO:
NEDEĽA 23. (25.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením.

6. hlas, 1. utierňové evanjelium.


Evanjelium na utierni: = radové o zmŕtvychvstaní.


Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.


Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: = radové čítanie, a  = svätému Jozafátovi.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, a  = svätému Jozafátovi.


Parémie na večierni: ; ; = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.