«

3
4
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

3
6
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

35. týždeň

Štvrtok 31. 8. [Nora]

BUĎ:
Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.
Štvrtok 13. týždňa po Päťdesiatnici.
/Posledný deň cirkevného roka./

ALEBO:
Štvrtok 13. týždňa po Päťdesiatnici.
Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.
/Posledný deň cirkevného roka./


Ak sa sviatok slávi ako polyelejný:

Evanjelium na utierni: = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: = Bohorodičke, a  = radové čítanie z tohto dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: = Bohorodičke, a na = radové čítanie z tohto dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa.Ak sa sviatok slávi ako šestiričný:

Apoštol na liturgii: = radové čítanie z tohto dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj = Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii: = radové čítanie z tohto dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj = Bohorodičke.Parémie na večierni: ; ; = prvé dve k začiatku indiktu a tretia prepodobnému.