«

1
8
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

2
0
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

19. týždeň

Streda 11. 5. [Blažena]

BUĎ:
Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice.
/Založenie Konštantínopola./
Svätý hieromučeník Mókios.

ALEBO:
Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice.
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

ALEBO:
Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice.
Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = mučeníkovi.


Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie, a  = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, a  = svätým Cyrilovi a Metodovi.


Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: = blaženému Vasiľovi.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie, a  = blaženému Vasiľovi.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, a  = blaženému Vasiľovi.

 « 18. týždeň 20. týždeň »  19. týždeň 2016


9. máj 2016 – 15. máj 2016