«

4
5
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

4
7
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

46. týždeň

Streda 12. 11. [Svätopluk]

BUĎ:
Streda 23. týždňa po Päťdesiatnici.
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl.

ALEBO:
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup – odporúčaný sviatok.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.

Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Jánovi Milosrdnému.Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: = svätému Jozafátovi.
Evanjelium na liturgii: = svätému Jozafátovi.Parémie na večierni: Prvá: ; Druhá: ; Tretia: = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.