Offline verzia Liturgického kalendára 2021 (HTML verzia: 29.11.2020 – 31.12.2021)

Tu si stiahni offline verziu Liturgického kalendára 2021 Na tejto stránke nájdete informácie ohľadom Liturgického kalendára na rok 2021, ktorý môžete používať na zariadeniach, kde nemáte alebo nechcete používať pripojenie na internet – tzv. off-line (predgenerovaná) verzia. Táto verzia je v určitých rysoch zjednodušená oproti internetu – napr. odstránené logo, obmedzené možnosti zobrazenia –, obsahuje však všetky liturgické texty.


Inštalácia

Stiahnite si zdrojový súbor zip. Ak zariadenie, na ktorom chcete Liturgický kalendár používať, podporuje otváranie/rozbalenie zip archívu, môžete súbor stiahnuť priamo. Ak to nie je možné, použite počítač. Archív rozbaľte a súbory skopírujte do požadovaného (mobilného) zariadenia – či už pomocou kábla, bluetooth, pamäťovej karty, alebo iným spôsobom. Odporúčam ich uložiť do nového priečinka – v názve radšej nepoužívajte národné znaky (t.j. s diakritikou) – niektoré zariadenia s tým môžu mať problémy.

Použitie

Zobrazenie Liturgických čítaní sa vykoná otvorením súboru _lc.html. Meno je zvolené tak, aby pri zoradení súborov abecedne podľa názvu bol ako prvý, preto ľahko prístupný. Súbor je možné ľubovoľne premenovať podľa potreby. Otvorením súboru by sa mali zobraziť čítania na dnešný deň (predpokladá to korektne nastavený dátum/čas). Ak sa tak nestane – pravdepodobne zariadenie nepodporuje javascript, alebo ho má zakázaný –, máte možnosť manuálne vybrať mesiac a následne deň. Ak nemáte záujem o automatické zobrazenie dnešného dňa, môžete priamo otvoriť súbor LC-2021.html. Prechádzanie medzi dňami/mesiacmi funguje analogicky ako na internete.

Nastavenie a prispôsobenie

Formu zobrazenia je možné upraviť prostredníctvom editácie súboru lc.css. Súbor je možné editovať v akomkoľvek textovom editore (mnohokrát aj priamo v mobilnom zariadení). Na začiatku súboru si môžete prispôsobiť okraje stránky a veľkosť písma – jednotlivé parametre predchádza popis ich funkcie. V prvom kroku odporúčam zmeniť iba absolútnu/globálnu veľkosť písma (v bodoch – pt). Potom si môžete nastaviť relatívnu veľkosť písma jednotlivých prvkov podľa popisu (v percentách).