Offline verzia Liturgického kalendára 2021 (ePub, mobi; rok 2021)

Liturgický kalendár vo forme elektronickej knihy na aktuálny rok si môžete stiahnuť v požadovanom formáte z nasledujúcich odkazov:

  • ePub – otvorený formát ePub (electronic Publication) štandardizovaný a stále vyvíjajúci medzinárodnou komunitou <idpf> (International Digital Publishing Forum – idpf.org), ktorá predstavuje globálnu štandardizačnú asociáciu pre elektronické publikovanie.
  • Mobi – formát používaný najrozšírenejšími čítačkami Amazon Kindle. Na tomto mieste je tento formát umiestnený z dôvodu ušetrenia konverzie.

(i) Pri nekorektnom zobrazení národných znakov skúste zmeniť font.

Výber aplikácií na čítanie elektronických kníh pre rôzne zariadenia je široký, len si vybrať podľa svojho gusta ;).