Január 2022

1. týždeň

Pondelok 3. 1. 2022 meniny: Daniela

?!

Pondelok vo Vianočnom období B
alebo Najsvätejšieho mena Ježiš B (ľubovoľná spomienka)

Féria

1 Jn 2, 29 – 3, 6

Ž 98, 1. 3c-4. 5-6

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 29-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.

V omši o Najsvätejšom mene Ježiš

Flp 2, 1-11

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Lk 2, 21-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.

Utorok 4. 1. 2022 meniny: Drahoslav

?!

Utorok vo Vianočnom období B

1 Jn 3, 7-10

Ž 98, 1. 7-8. 9

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Jn 1, 35-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Streda 5. 1. 2022 meniny: Andrea

?!

Streda vo Vianočnom období B

1 Jn 3, 11-21

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Jasaj na chválu Pánovi, celá zem.

Jn 1, 43-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Štvrtok 6. 1. 2022 meniny: Antónia

?!

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Zjavenie Pána B (slávnosť)

Iz 60, 1-6

Ž 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Ef 3, 2-3a. 5-6

Mt 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi.

Piatok 7. 1. 2022 meniny: Bohuslava

?!

Piatok po Zjavení Pána B
alebo Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

1 Jn 3, 22 – 4, 6

Ž 2, 7-8. 10-11

R.: Otec dal Synovi kráľovstvo všetkých národov.

Mt 4, 12-17. 23-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Sobota 8. 1. 2022 meniny: Severín

?!

Sobota po Zjavení Pána B

1 Jn 4, 7-10

Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

Mk 6, 34-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Nedeľa 9. 1. 2022 meniny: Alexej

?!

Krst Krista Pána B (sviatok)

Iz 42, 1-4. 6-7

Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10

R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

alebo

Iz 40, 1-5. 9-11

Ž 104, 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30

R.: Dobroreč, duša moja, Pánovi; on je nesmierne veľký.

Sk 10, 34-38

alebo

Tít 2, 11-14; 3, 4-7

Lk 3, 15-16. 21-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Prichádza mocnejší, ako som ja, hovorí Ján; on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

2. týždeň

Pondelok 10. 1. 2022 meniny: Daša

?!

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 1, 1-8

Ž 116, 12-13. 14+17. 18-19

R.: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. alebo Aleluja.

Mk 1, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu.

Utorok 11. 1. 2022 meniny: Malvína

?!

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 1, 9-20

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Mk 1, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Streda 12. 1. 2022 meniny: Ernest

?!

Streda 1. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 3, 1-10. 19-20

Ž 40, 2+5. 7-8a. 8b-9. 10

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mk 1, 29-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 13. 1. 2022 meniny: Rastislav

?!

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Sam 4, 1-11

Ž 44, 10-11. 14-15. 24-25

R.: Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný.

Mk 1, 40-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Piatok 14. 1. 2022 meniny: Radovan

?!

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 8, 4-7. 10-22a

Ž 89, 16-17. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Mk 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Sobota 15. 1. 2022 meniny: Dobroslav

?!

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Sam 9, 1-4. 10b. 17-19; 10, 1a

Ž 21, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

Mk 2, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Nedeľa 16. 1. 2022 meniny: Kristína

?!

2. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 62, 1-5

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

1 Kor 12, 4-11

Jn 2, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

3. týždeň

Pondelok 17. 1. 2022 meniny: Nataša

?!

Svätého Antona, opáta B (spomienka)

1 Sam 15, 16-23

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mk 2, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 18. 1. 2022 meniny: Bohdana

?!

Utorok 2. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 16, 1-13

Ž 89, 20. 21-22. 27-28

R.: Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida.

Mk 2, 23-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 19. 1. 2022 meniny: Drahomíra, Mário

?!

Streda 2. týždňa v Cezročnom období Z

1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51

Ž 144, 1. 2. 9-10

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Mk 3, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Štvrtok 20. 1. 2022 meniny: Dalibor

?!

Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka Č
alebo Svätého Šebastiána, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7

Ž 56, 2-3. 9-10b. 10c-11. 12-13

R.: Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa.

Mk 3, 7-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

?!

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka - hlavného patróna ordinariátu a titul katedrály Č (v ordinariáte sviatok, v katedrále slávnosť)

Prvé čítanie a žalm vziať zo spoločnej časti mučeníkov: L IV, s. 711 n.

1 Pt 3, 14-17

- druhé čítanie iba v katedrále

Mt 10, 28-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.

Piatok 21. 1. 2022 meniny: Vincent

?!

Svätej Agnesy, panny a mučenice Č (spomienka)

1 Sam 24, 3-21

Ž 57, 2. 3-4. 6+11

R.: Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou.

Mk 3, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Sobota 22. 1. 2022 meniny: Zora

?!

Sobota 2. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Vincenta, diakona a mučeníka Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Sam 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27

Ž 80, 2-3. 5-7

R.: Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení.

Mk 3, 20-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Nedeľa 23. 1. 2022 meniny: Miloš

?!

3. nedeľa v Cezročnom období Z

Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

1 Kor 12, 12-30

alebo kratšie

1 Kor 12, 12-14. 27

Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

?!

BRATISLAVA (len v katedrále): Svätého Jána Almužníka, biskupa B (spomienka)

Čítania z férie.

4. týždeň

Pondelok 24. 1. 2022 meniny: Timotej

?!

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

2 Sam 5, 1-7. 10

Ž 89, 20. 21-22. 25-26

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Mk 3, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 25. 1. 2022 meniny: Gejza

?!

Obrátenie svätého Pavla, apoštola B (sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o svätom apoštolovi Pavlovi.

Sk 22, 3-16

alebo

Sk 9, 1-22

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Streda 26. 1. 2022 meniny: Tamara

?!

Svätých Timoteja a Títa, biskupov B (spomienka)

2 Tim 1, 1-8

alebo

Tít 1, 1-5

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Štvrtok 27. 1. 2022 meniny: Bohuš

?!

Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Angely Merici, panny B (ľubovoľná spomienka)

2 Sam 7, 18-19. 24-29

Ž 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

R.: Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida.

Mk 4, 21-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Piatok 28. 1. 2022 meniny: Alfonz

?!

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17

Ž 51, 3-4. 5-6a. 6b-7. 10-11

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Mk 4, 26-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sobota 29. 1. 2022 meniny: Gašpar

?!

Sobota 3. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Sam 12, 1-7a. 10-17

Ž 51, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Mk 4, 35-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Nedeľa 30. 1. 2022 meniny: Ema

?!

4. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 1, 4-5. 17-19

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

1 Kor 12, 31 – 13, 13

alebo kratšie

1 Kor 13, 4-13

Lk 4, 21-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.