November 2022

44. týždeň

Utorok 1. 11. 2022 meniny: Denisa, Denis

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Všetkých svätých Biela (slávnosť)

Zjv 7, 2-4. 9-14

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

1 Jn 3, 1-3

Mt 5, 1-12a

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Streda 2. 11. 2022 Pamiatka zosnulých

Všetkých zosnulých veriacich Fialová (spomienka)

1

Jób 19, 1. 23-27a

Ž 27, 1. 4. 7+8b+9a. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

2 Kor 4, 14 – 5, 1

Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto verí v Syna, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.

2

Múd 3, 1-9

alebo kratšie

Múd 3, 1-6. 9

Ž 116, 5-6. 10-11. 15-16ac

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.

1 Sol 4, 13-18

Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

3

Dan 12, 1-3

Ž 42, 2. 3. 5b-d; 43, 3. 4. 5

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

2 Kor 5, 1. 6-10

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

Štvrtok 3. 11. 2022 meniny: Hubert

Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Martina de Porres, rehoľníka Biela (ľubovoľná spomienka)

Flp 3, 3-8a

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. alebo Aleluja.

Lk 15, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Piatok 4. 11. 2022 meniny: Karol

Svätého Karola Borromejského, biskupa Biela (spomienka)

Flp 3, 17 – 4, 1

Ž 122, 1-2. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 16, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Sobota 5. 11. 2022 meniny: Imrich

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Biela (ľubovoľná spomienka)

Flp 4, 10-19

Ž 112, 1-2. 5-6. 8a+9

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. alebo Aleluja.

Lk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

TRNAVA, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, ROŽŇAVA:
alebo Svätého Imricha Biela
(ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

Nedeľa 6. 11. 2022 meniny: Renáta

32. nedeľa v Cezročnom období Zelená

2 Mach 7, 1-2. 9-14

Ž 17, 1. 5-6. 8+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

2 Sol 2, 16 – 3, 5

Lk 20, 27-38

alebo kratšie

Lk 20, 27. 34-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus je prvorodený z mŕtvych; jemu sláva a vláda na veky vekov.

45. týždeň

Pondelok 7. 11. 2022 meniny: René

Pondelok 32. týždňa v Cezročnom období Zelená

Tít 1, 1-9

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane.

Lk 17, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Utorok 8. 11. 2022 meniny: Bohumír

Utorok 32. týždňa v Cezročnom období Zelená

Tít 2, 1-8. 11-14

Ž 37, 3-4. 18+23. 27+29

R.: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Lk 17, 7-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 9. 11. 2022 meniny: Teodor

Výročie posviacky Lateránskej baziliky Biela (sviatok)

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R.: Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho.

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Štvrtok 10. 11. 2022 meniny: Tibor

Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Biela (spomienka)

Flm 7-20

Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.

Lk 17, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Piatok 11. 11. 2022 meniny: Martin, Maroš

Svätého Martina z Tours, biskupa Biela (spomienka)

2 Jn 4-9

Ž 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Lk 17, 26-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

BRATISLAVA a SPIŠ: Svätého Martina z Tours, biskupa - hlavného patróna diecéz a titul katedrál Biela (sviatok; v katedrálach slávnosť)

Iz 61, 1-3

Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Druhé čítanie iba v katedrálach:

1 Pt 5, 1-4

alebo iné zo Spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov – L IV, 738 n.

Mt 25, 31-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Sobota 12. 11. 2022 meniny: Svätopluk

Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka Červená (spomienka)

3Jn 5-8

Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.

Lk 18, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Nedeľa 13. 11. 2022 meniny: Stanislav

33. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Mal 3, 19-20a

Ž 98, 5-6. 7-9a. 9bc

R.: Pán príde súdiť živých i mŕtvych.

2 Sol 3, 7-12

Lk 21, 5-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

46. týždeň

Pondelok 14. 11. 2022 meniny: Irma

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období Zelená

Zjv 1, 1-4; 2, 1-5a

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života.

Lk 18, 35-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Utorok 15. 11. 2022 meniny: Leopold

Utorok 33. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi Biela (ľubovoľná spomienka)

Zjv 3, 1-6. 14-22

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne.

Lk 19, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Streda 16. 11. 2022 meniny: Agnesa

Streda 33. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätej Margity Škótskej Biela
alebo Svätej Gertrúdy, panny Biela (ľubovoľná spomienka)

Zjv 4, 1-11

Ž 150, 1-2. 3-4. 5

R.: Svätý, svätý, svätý je Boh, Pán Boh všemohúci.

Lk 19, 11-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Štvrtok 17. 11. 2022 meniny: Klaudia

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Biela (spomienka)

Zjv 5, 1-10

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Urobil si nás kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. alebo Aleluja.

Lk 19, 41-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

KOŠICE: Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – titul katedrály a patrónky mesta Biela (slávnosť iba v katedrále)

Prvé čítanie a žalm vybrať zo Spoločnej časti svätých a svätíc – L IV, 772 n.

1 Jn 3, 14-18

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 18. 11. 2022 meniny: Eugen

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov Biela (ľubovoľná spomienka)

Féria

Zjv 10, 8-11

Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R.: Mojim ústam sú sladšie ako med tvoje výroky.

Lk 19, 45-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Omša na Výročie posviacky bazilík

Sk 28, 11-16. 30-31

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 14, 22-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Sobota 19. 11. 2022 meniny: Alžbeta

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Biela (ľubovoľná spomienka)

Zjv 11, 4-12

Ž 144, 1. 2. 9-10

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Lk 20, 27-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Nedeľa 20. 11. 2022 meniny: Félix

34. nedeľa v Cezročnom období - Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme Biela (slávnosť)

2 Sam 5, 1-3

Ž 122, 1-2. 4-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Kol 1, 12-20

Lk 23, 35b-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

47. týždeň

Pondelok 21. 11. 2022 meniny: Elvíra

Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie Biela (spomienka)

Zach 2, 14-17

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

NITRA (len v katedrále): Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma v Nitre Biela (slávnosť presunutá z nedele)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 22. 11. 2022 meniny: Cecília

Svätej Cecílie, panny a mučenice Červená (spomienka)

Zjv 14, 14-19

Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.

Lk 21, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Streda 23. 11. 2022 meniny: Klement

Streda 34. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka Červená
alebo Svätého Kolumbána, opáta Biela (ľubovoľná spomienka)

Zjv 15, 1-4

Ž 98, 1. 2-3b. 7-8. 9

R.: Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci.

Lk 21, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Štvrtok 24. 11. 2022 meniny: Emília

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Červená (spomienka)

Zjv 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Blahoslavení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.

Lk 21, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Piatok 25. 11. 2022 meniny: Katarína

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Červená (ľubovoľná spomienka)

Zjv 20, 1-4. 11 – 21, 2

Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi.

Lk 21, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Sobota 26. 11. 2022 meniny: Kornel

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Biela (ľubovoľná spomienka)

Zjv 22, 1-7

Ž 95, 1-2. 3-5. 6-7

R.: Príď, Pane Ježišu!

Lk 21, 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Nedeľa 27. 11. 2022 meniny: Milan

1. adventná nedeľa [rok A, cyklus I.] Fialová

Iz 2, 1-5

Ž 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Rim 13, 11-14a

Mt 24, 37-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.