«

M
a
r
e
c

«
»

M
á
j

»

13. týždeň

Nedeľa 4. 4. [Izidor]

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
(slávnosť s oktávou)

alebo kratšie
R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo
R.: Milosti Pánovej plná je zem.
alebo kratšie
R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.
R.: Pane, ty máš slová večného života.
R.: Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. alebo
R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.
– Epištola
R.: Aleluja.
R.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. alebo Aleluja.
alebo
alebo alebo večer Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

14. týždeň

15. týždeň

16. týždeň

17. týždeň