«

D
e
c
e
m
b
e
r

2
0
2
0

«
»

F
e
b
r
u
á
r

»

53. týždeň

1. týždeň

Utorok 5. 1. [Andrea]

Predsviatok Osvietenia.
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas.
Prepodobná Synkletika.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: .
na 3. hodinke: .
na 6. hodinke: .
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .

Verše k tropáru po 3. parémii: .
Verše k tropáru po 6. parémii: .

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: .
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: .

Parémie na veľkom svätení vody: ; ; .
Apoštol na veľkom svätení vody: .
Evanjelium na veľkom svätení vody: .

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň