September 2021

36. týždeň

Pondelok 6. 9. 2021 meniny: Alica

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období Z

Kol 1, 24 – 2, 3

Ž 62, 6-7. 9

R.: V Bohu je moja spása i moja sláva.

Lk 6, 6-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

KOŠICE: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 7. 9. 2021 meniny: Marianna

Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Č (spomienka)

Kol 2, 6-15

Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Streda 8. 9. 2021 meniny: Miriama

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie B (sviatok)

Mich 5, 1-4a

alebo

Rim 8, 28-30

Ž 13, 6ab. 6cd

R.: Duša mi jasá v mojom Bohu.

Mt 1, 1-16. 18-23

alebo kratšie

Mt 1, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

Štvrtok 9. 9. 2021 meniny: Martina

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Clavera, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Kol 3, 12-17

Ž 150, 1-2. 3-4. 5

R.: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. alebo Aleluja.

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

Piatok 10. 9. 2021 meniny: Oleg

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období Z

1 Tim 1, 1-2. 12-14

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Lk 6, 39-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Sobota 11. 9. 2021 meniny: Bystrík

Sobota 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Tim 1, 15-17

Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7

R.: Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. alebo Aleluja.

Lk 6, 43-49

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Nedeľa 12. 9. 2021 meniny: Mária

24. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 50, 5-9b

Ž 116, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.

Jak 2, 14-18

Mk 8, 27-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

37. týždeň

Pondelok 13. 9. 2021 meniny: Ctibor

Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Tim 2, 1-8

Ž 28, 2. 7. 8-9

R.: Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju prosbu.

Lk 7, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Utorok 14. 9. 2021 meniny: Ľudomil

Povýšenie Svätého kríža Č (sviatok)

Nm 21, 4c-9

alebo

Flp 2, 6-11

Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R.: Nezabúdajme na Pánove diela.

Jn 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Streda 15. 9. 2021 meniny: Jolana

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska B (slávnosť)

Sk 1, 12-14

(Ž) Lk 1, 46b-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

1 Pt 4, 13-16

Sekvencia

- Nie je záväzná. Možno ju predniesť celú, alebo len od slov *Svätá Matka, Krista rany.

Jn 19, 25-27

alebo

Lk 2, 33-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe.

Štvrtok 16. 9. 2021 meniny: Ľudmila

Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov Č (spomienka)

1 Tim 4, 12-16

Ž 111, 7-8. 9. 10

R.: Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. alebo Aleluja.

Lk 7, 36-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Piatok 17. 9. 2021 meniny: Olympia

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi B
alebo Svätej Hildegardy z Bingenu, mníšky, učiteľky Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

1 Tim 6, 2c-12

Ž 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Na omšu svätej Hildegardy z Bingenu

Pies 8, 6-7

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Sobota 18. 9. 2021 meniny: Eugénia

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Tim 6, 13-16

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána.

Lk 8, 4-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Nedeľa 19. 9. 2021 meniny: Konštantín

25. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 2, 12. 17-20

Ž 54, 3-4. 5. 6+8

R.: Pán udržiava môj život.

Jak 3, 16 – 4, 3

Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

38. týždeň

Pondelok 20. 9. 2021 meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Ezd 1, 1-6

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Utorok 21. 9. 2021 meniny: Matúš

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu Č (sviatok)

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Streda 22. 9. 2021 meniny: Móric

Streda 25. týždňa v Cezročnom období Z

Ezd 9, 5-9

(Ž) Tob 13, 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.

Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály Č (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť)

Na spomienku čítania z férie.

V katedrále:

Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov [L III, 711 n.], alebo duchovných pastierov [L III, 728 n.].

1 Kor 4, 1-5

Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Štvrtok 23. 9. 2021 meniny: Zdenka

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza B (spomienka)

Ag 1, 1-8

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán Boh miluje svoj ľud. alebo Aleluja.

Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 24. 9. 2021 meniny: Ľuboš, Ľubor

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Ag 1, 15b – 2, 9

Ž 43, 1. 2. 3. 4

R.: Dúfam v Pána, môjho Boha, v spásu mojej tváre.

Lk 9, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

BANSKÁ BYSTRICA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 25. 9. 2021 meniny: Vladislav

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Zach 2, 5-9. 14-15d

(Ž) Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.

Lk 9, 43b-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Nedeľa 26. 9. 2021 meniny: Edita

26. nedeľa v Cezročnom období Z

Nm 11, 25-29

Ž 19, 8. 10. 12-13. 14

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Jak 5, 1-6

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.