Jún 2021

22. týždeň

Utorok 1. 6. 2021 meniny: Žaneta

Svätého Justína, mučeníka Č (spomienka)

Tob 2, 9-14

Ž 112, 1-2. 7-8. 9

R.: Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána.

Mk 12, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 2. 6. 2021 meniny: Xénia, Oxana

Streda 9. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Tob 3, 1-11a. 16-17a

Ž 25, 2-3. 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Mk 12, 18-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Štvrtok 3. 6. 2021 meniny: Karolína

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi B (slávnosť)

Ex 24, 3-8

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. alebo Aleluja.

Hebr 9, 11-15

Sekvencia

- nie je prikázaná - možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…

Mk 14, 12-16. 22-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 4. 6. 2021 meniny: Lenka

Piatok 9. týždňa v Cezročnom období Z

Tob 11, 5-17

Ž 146, 1-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Mk 12, 35-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Sobota 5. 6. 2021 meniny: Laura

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Tob 12, 1. 5-15. 20

(Ž) Tob 13, 2c-f. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.

Mk 12, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Nedeľa 6. 6. 2021 meniny: Norbert

10. nedeľa v Cezročnom období Z

Gn 3, 9-15

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

2 Kor 4, 13 – 5, 1

Mk 3, 20-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán; a ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

23. týždeň

Pondelok 7. 6. 2021 meniny: Róbert

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 1, 1-7

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Mt 5, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi!

Utorok 8. 6. 2021 meniny: Medard

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 1, 18-22

Ž 119, 129. 130. 131. 132. 133. 135

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.

Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Streda 9. 6. 2021 meniny: Stanislava

Streda 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 3, 4-11

Ž 99, 5. 6. 7. 8. 9

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.

Mt 5, 17-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Štvrtok 10. 6. 2021 meniny: Margaréta

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.

Mt 5, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 11. 6. 2021 meniny: Dobroslava

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho B (slávnosť)

Oz 11, 1. 3-4. 8e-9

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Ef 3, 8-12. 14-19

Jn 19, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. alebo Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Sobota 12. 6. 2021 meniny: Zlatko

Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie B (spomienka)

Iz 61, 9-11

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom.

Nedeľa 13. 6. 2021 meniny: Anton

11. nedeľa v Cezročnom období Z

Ez 17, 22-24

Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!

2 Kor 5, 6-10

Mk 4, 26-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave B (slávnosť iba v katedrále)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

24. týždeň

Pondelok 14. 6. 2021 meniny: Vasil

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 6, 1-10

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 5, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Utorok 15. 6. 2021 meniny: Vit

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 8, 1-9

Ž 146, 1-2a. 5-6. 7. 8-9a

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Streda 16. 6. 2021 meniny: Blanka, Bianka

Streda 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 9, 6-11

Ž 112, 1-2. 3-4. 9

R.: Spravodlivý rozdeľuje a dáva.

Mt 6, 1-6. 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

ROŽŇAVA (len v katedrále): Svätého Neita, mučeníka Č (spomienka)

Čítania z férie.

Štvrtok 17. 6. 2021 meniny: Adolf

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 11, 1-11

Ž 111, 1-2. 3-4. 7-8

R.: Pravdivé a spravodlivé sú diela tvojich rúk, Pane. alebo Aleluja.

Mt 6, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Piatok 18. 6. 2021 meniny: Vratislav

Piatok 11. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kor 11, 18. 21b-30

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Mt 6, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 19. 6. 2021 meniny: Alfréd

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Romualda, opáta B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 12, 1-10

Ž 34, 8-9. 10-11. 12-13

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Mt 6, 24-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nedeľa 20. 6. 2021 meniny: Valéria

12. nedeľa v Cezročnom období Z

Jób 38, 1. 8-11

Ž 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

R.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

2 Kor 5, 14-17

Mk 4, 35-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

25. týždeň

Pondelok 21. 6. 2021 meniny: Alojz

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka B (spomienka)

Gn 12, 1-9

Ž 33, 12-13. 18-19. 20+22

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 22. 6. 2021 meniny: Paulína

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa B
alebo Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Gn 13, 2. 5-18

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Streda 23. 6. 2021 meniny: Sidónia

Streda 12. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 15, 1-12. 17-18

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

Vigília

Jer 1, 4-10

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Od života matky si mojím ochrancom.

1 Pt 1, 8-12

Lk 1, 5-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ján prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud.

Štvrtok 24. 6. 2021 meniny: Ján

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

R.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa - hlavného patróna diecézy a titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Piatok 25. 6. 2021 meniny: Olívia, Tadeáš

Piatok 12. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána.

Mt 8, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Sobota 26. 6. 2021 meniny: Adriána

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gn 18, 1-15

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50+53. 54-55

R.: Pán Boh pamätal na svoje milosrdenstvo.

Mt 8, 5-17

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Nedeľa 27. 6. 2021 meniny: Ladislav, Ladislava

13. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 1, 13-15; 2, 23-24

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Mk 5, 21-43

alebo kratšie

Mk 5, 21-24. 35b-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.