«

N
o
v
e
m
b
e
r

«
»

J
a
n
u
á
r

2
0
2
1

»

49. týždeň

50. týždeň

51. týždeň

52. týždeň

Štvrtok 24. 12. [Adam a Eva]

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista.
Svätá prepodobná mučenica Eugénia.
/posledný deň filipovky/

–––

Parémie na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: ,
na 3. hodinke: ,
na 6. hodinke: ,
na 9. hodinke: .

–––

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: ; ; ; ; ; ; ; = všetky k sviatku Narodenia.

Verše k tropáru po 3. parémii:
Verše k tropáru po 6. parémii:

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: = k sviatku Narodenia.

Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: = k sviatku Narodenia.

53. týždeň