Október 2020

40. týždeň

Štvrtok 1. 10. 2020 meniny: Arnold

BUĎ: Štvrtok 18 (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA - odporúčaný sviatok. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA - odporúčaný sviatok. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. ---

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

238. začalo (Flp 1, 20b - 27a)

= radové čítanie, prípadne aj

21. začalo od polovice (Sk 9, 10 - 19a)

= svätému Ananiášovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 23. začalo (6, 12 - 19)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= svätému Ananiášovi.

---

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 4. začalo (1, 39-49. 56)

= Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii:

320. začalo (Hebr 9, 1 - 7)

= Bohorodičke Márii.

Evanjelium na liturgii:

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Bohorodičke Márii.

---

Ak sa berie 3. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 4. začalo (1, 39-49. 56)

= Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii:

320. začalo (Hebr 9, 1 - 7)

= Bohorodičke Márii, prípadne aj

21. začalo od polovice (Sk 9, 10 - 19a)

= svätému Ananiášovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Bohorodičke Márii, prípadne aj

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= svätému Ananiášovi.

Piatok 2. 10. 2020 meniny: Levoslav

Piatok 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.)

Apoštol na liturgii:

239. začalo (Flp 1,27 - 2,4)

= radové čítanie, prípadne aj

280. začalo (1 Tim 1, 12 - 17)

= svätému Cypriánovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Cypriánovi.

Sobota 3. 10. 2020 meniny: Stela

Sobota 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.

Apoštol na liturgii:

164. začalo (1 Kor 15,58b - 16,3)

= radové čítanie, prípadne aj

40. začalo (Sk 17, 16 - 34)

= svätému Dionýzovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 19. začalo (5, 17 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 55. začalo (13, 44 - 54a)

= svätému Dionýzovi.

Nedeľa 4. 10. 2020 meniny: František

NEDEĽA 18. (19.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. 1. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

194. začalo (2 Kor 11,31 - 12,9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 26. začalo (6, 31 - 36)

= radové čítanie.

41. týždeň

Pondelok 5. 10. 2020 meniny: Viera

Pondelok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína.

Apoštol na liturgii:

241. začalo (Flp 2, 12 - 16a)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 25. začalo (6, 24 - 30)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

1 Jn 1, 1 - 7

;

Jak 1, 1 - 12

;

Júd 1, 1-7. 17-25

= všetky tri svätému Tomášovi.

Utorok 6. 10. 2020 meniny: Natália

Svätý a slávny apoštol Tomáš. Utorok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici.

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Tomášovi.

Apoštol na liturgii:

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= svätému Tomášovi, a

242. začalo (Flp 2, 16b - 23)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 65. začalo (20, 19 - 31)

= svätému Tomášovi, a

Lk 27. začalo (6, 37 - 45)

= radové čítanie.

Streda 7. 10. 2020 meniny: Eliška

Streda 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.

Apoštol na liturgii:

243. začalo (Flp 2, 24 - 30)

= radové čítanie, prípadne aj

330. začalo (Hebr 11,33 - 12,2a)

= svätým Sergejovi a Bakchovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 28. začalo (6,46 - 7,1)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým Sergejovi a Bakchovi.

Štvrtok 8. 10. 2020 meniny: Brigita

Štvrtok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Pelágia.

Apoštol na liturgii:

244. začalo (Flp 3, 1 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 31. začalo (7, 17 - 30)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

1 Jn 1, 1 - 7

;

Jak 1, 1 - 12

;

Júd 1, 1-7. 17-25

= všetky tri svätému Jakubovi Alfejovmu.

Piatok 9. 10. 2020 meniny: Dionýz

Svätý apoštol Jakub Alfejov. Piatok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.)

Evanjelium na utierni:

Jn 67. začalo (21, 15 - 25)

= svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii:

131. začalo (1 Kor 4, 9 - 16)

= svätému Jakubovi, a

245. začalo (Flp 3, 8b - 19)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= svätému Jakubovi, a

Lk 32. začalo (7, 31 - 35)

= radové čítanie.

Sobota 10. 10. 2020 meniny: Slavomíra

Sobota 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia.

Apoštol na liturgii:

168. začalo (2 Kor 1, 8 - 11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 20. začalo (5, 27 - 32)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Gn 14, 14 - 20

;

Dt 1, 8 - 11. 15 - 17a

;

Dt 10, 14 - 21

= všetky tri svätým otcom.

Nedeľa 11. 10. 2020 meniny: Valentína

NEDEĽA 19. (20.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu. (Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.) (Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup.) 2. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

200. začalo (Gal 1, 11 - 19)

= radové čítanie, a

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätým otcom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 30. začalo (7, 11 - 16)

= radové čítanie, a

Jn 56. začalo (17, 1 - 13)

= svätým otcom.

42. týždeň

Pondelok 12. 10. 2020 meniny: Maximilián

Pondelok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. [Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.]

Apoštol na liturgii:

248. začalo (Flp 4, 10 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým mučeníkom.

Utorok 13. 10. 2020 meniny: Koloman

Utorok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika.

Apoštol na liturgii:

249. začalo (Kol 1, 1-2a. 7-11)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 34. začalo (8, 1 - 3)

= radové čítanie.

Streda 14. 10. 2020 meniny: Boris

BUĎ: Streda 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. ALEBO: Streda 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská.

---

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

251. začalo (Kol 1, 18 - 23)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 37. začalo (8, 22 - 25)

= radové čítanie.

---

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

251. začalo (Kol 1, 18 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

208. začalo (Gal 3, 23 - 29)

= svätej Paraskeve.

Evanjelium na liturgii:

Lk 37. začalo (8, 22 - 25)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 104. začalo (25, 1 - 13)

= svätej Paraskeve.

---

Štvrtok 15. 10. 2020 meniny: Terézia

Štvrtok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie.

Apoštol na liturgii:

252. začalo (Kol 1, 24 - 29)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 41. začalo (9, 7 - 11)

= radové čítanie.

Piatok 16. 10. 2020 meniny: Vladimíra

Piatok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Longín Stotník.

Apoštol na liturgii:

253. začalo (Kol 2, 1 - 7)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Longínovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 42. začalo (9, 12b - 18a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 113. začalo (27, 33 - 54)

= svätému Longínovi.

Sobota 17. 10. 2020 meniny: Hedviga

Sobota 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.

Apoštol na liturgii:

174. začalo (2 Kor 3, 12 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 22. začalo (6, 1 - 10)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

1 Jn 1, 1 - 7

;

Jak 1, 1 - 12

;

Júd 1, 1-7. 17-25

= všetky tri svätému Lukášovi.

Nedeľa 18. 10. 2020 meniny: Lukáš

NEDEĽA 20. (21.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. 3. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 65. začalo (20, 19 - 31)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

203. začalo (Gal 2, 16 - 20)

= radové čítanie, a

260. začalo od polovice (Kol 4, 5-9. 14. 18)

= svätému Lukášovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 35. začalo (8, 5 - 15)

= radové čítanie, a

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= svätému Lukášovi.

43. týždeň

Pondelok 19. 10. 2020 meniny: Kristián

BUĎ: Pondelok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. ALEBO: Pondelok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Ján Rilský.

---

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

255. začalo (Kol 2, 13 - 20)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 43. začalo (9, 18 - 22)

= radové čítanie.

---

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

255. začalo (Kol 2, 13 - 20)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Jánovi Rilskému.

Evanjelium na liturgii:

Lk 43. začalo (9, 18 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

alebo

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= prepodobnému Jánovi Rilskému.

---

Utorok 20. 10. 2020 meniny: Vendelín

Utorok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios.

Apoštol na liturgii:

256. začalo (Kol 2,20 - 3,3)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Artemiovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 44. začalo (9, 23 - 27)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Artemiovi.

Streda 21. 10. 2020 meniny: Uršuľa

Streda 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

Apoštol na liturgii:

259. začalo (Kol 3,17 - 4,1)

= radové čítanie, prípadne aj

188. začalo (2 Kor 9, 6 - 11)

= svätému Hilariónovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 47. začalo (9, 44 - 50)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Hilariónovi.

Štvrtok 22. 10. 2020 meniny: Sergej

Štvrtok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu.

Apoštol na liturgii:

260. začalo (Kol 4, 2 - 9)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätému Aberkiovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 48. začalo (9, 49 - 56)

= radové čítanie, prípadne aj

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Aberkiovi.

Piatok 23. 10. 2020 meniny: Alojzia

Piatok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

Apoštol na liturgii:

261. začalo (Kol 4, 10 - 18)

= radové čítanie, a

200. začalo (Gal 1, 11 - 19)

= svätému Jakubovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 50. začalo (10, 1 - 15)

= radové čítanie, a

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= svätému Jakubovi.

Sobota 24. 10. 2020 meniny: Kvetoslava

Sobota 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

178. začalo (2 Kor 5, 1 - 10a)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude konať bdenie, tak aj

262. začalo (1 Sol 1, 1 - 5)

= radové čítanie z pondelka; prípadne aj

330. začalo (Hebr 11,33 - 12,2a)

= svätému Aretovi a spoločníkom.

Evanjelium na liturgii:

Lk 29. začalo (7, 1b - 10)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude konať bdenie, tak aj

Lk 52. začalo (10, 22 - 24)

= radové čítanie z pondelka; prípadne aj

Mt 38. začalo (10, 32-36; 11, 1)

= svätému Aretovi a spoločníkom.

Nedeľa 25. 10. 2020 meniny: Aurel

NEDEĽA 21. (22.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. 4. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 66. začalo (21, 1 - 14)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

215. začalo (Gal 6, 11 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

224. začalo od polovice (Ef 4, 7 - 13)

= svätým Marciánovi a Martyriovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 83. začalo (16, 19 - 31)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8)

= svätým Marciánovi a Martyriovi.

Parémie na večierni:

Iz 63, 15-19. 64, 1-4c. 7 - 8

;

Jer 2, 2b - 12

;

Múd 4, 7 - 15

= zemetraseniu a svätému Demeterovi.

44. týždeň

Pondelok 26. 10. 2020 meniny: Demeter

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

Evanjelium na utierni:

Mt 36. začalo (10, 16 - 22)

= svätému Demeterovi.

Apoštol na liturgii:

331. začalo od polovice (Hebr 12, 6-13. 25-27)

= zemetraseniu, a

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Demeterovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

262. začalo (1 Sol 1, 1 - 5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 27. začalo (8, 23 - 27)

= zemetraseniu, a

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Demeterovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

Lk 52. začalo (10, 22 - 24)

= radové čítanie.

Utorok 27. 10. 2020 meniny: Sabína

Utorok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. [Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.]

Apoštol na liturgii:

263. začalo (1 Sol 1, 6 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

233. začalo (Ef 6, 10 - 17)

= svätému Nestorovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 55. začalo (11, 1 - 10)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätému Nestorovi.

Streda 28. 10. 2020 meniny: Dobromila

BUĎ: Streda 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. ALEBO: Streda 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.

---

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

264. začalo (1 Sol 2, 1 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 56. začalo (11, 9 - 13)

= radové čítanie.

---

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

264. začalo (1 Sol 2, 1 - 8)

= radové čítanie, a

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Paraskeve.

Evanjelium na liturgii:

Lk 56. začalo (11, 9 - 13)

= radové čítanie, a

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Paraskeve.

---

Štvrtok 29. 10. 2020 meniny: Klára

BUĎ: Štvrtok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. ALEBO: Štvrtok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu.

---

Ak sa berie 1.možnosť:

Apoštol na liturgii:

265. začalo (1 Sol 2, 9 - 14a)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= prepodobným.

Evanjelium na liturgii:

Lk 57. začalo (11, 14 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= prepodobným.

---

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

265. začalo (1 Sol 2, 9 - 14a)

= radové čítanie, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Abramiovi Archimandritovi.

Evanjelium na liturgii:

Lk 57. začalo (11, 14 - 23)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 10. začalo (4,25 - 5,12a)

= svätému Abramiovi Archimandritovi.

---

Piatok 30. 10. 2020 meniny: Šimon, Simona

Piatok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.

Apoštol na liturgii:

266. začalo (1 Sol 2, 14 - 19)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

185. začalo (2 Kor 8, 1 - 5)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii:

Lk 58. začalo (11, 23 - 26)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Jób 2, 1-10

;

Múd 5, 1-13

;

Sir 2, 6-13

= všetky tri hieromučeníkovi Teodorovi.

Sobota 31. 10. 2020 meniny: Aurélia

BUĎ: Sobota 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. ALEBO: Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup.

---

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

185. začalo (2 Kor 8, 1 - 5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= radové čítanie.

---

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Jn 35. začalo (9,39 - 10,9)

= blaženému Teodorovi.

Apoštol na liturgii:

335. začalo (Hebr 13, 17 - 21)

= blaženému Teodorovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

185. začalo (2 Kor 8, 1 - 5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= blaženému Teodorovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= radové čítanie.

---