«

A
u
g
u
s
t

«
»

O
k
t
ó
b
e
r

»

36. týždeň

37. týždeň

38. týždeň

Nedeľa 20. 9. [Ľuboslav, Ľuboslava]

BUĎ:
NEDEĽA PO POVÝŠENÍ.
NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža.
Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci.

ALEBO:
NEDEĽA PO POVÝŠENÍ.
NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI.
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža.
Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

7. hlas, 5. utierňové evanjelium.Evanjelium na utierni: = radové o zmŕtvychvstaní.Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: = z nedele po Povýšení, a  = radové čítanie, prípadne aj = svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Evanjelium na liturgii: = z nedele po Povýšení, a  = radové čítanie, prípadne aj = svätému Eustatiovi a spoločníkom.Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: = z nedele po Povýšení, a  = radové čítanie, prípadne aj = svätým Michalovi a Teodorovi.

Evanjelium na liturgii: = z nedele po Povýšení, a  = radové čítanie, prípadne aj = svätým Michalovi a Teodorovi.

39. týždeň

40. týždeň

 « August Október »  September 2020