Júl 2020

27. týždeň

Streda 1. 7. 2020 meniny: Diana

Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.

Apoštol na liturgii:

117. začalo (Rim 15, 7 - 16)

= radové čítanie, prípadne aj

153. začalo (1 Kor 12,27 - 13,8a)

= svätým Kozmovi a Damiánovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 48. začalo (12, 38 - 45)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8)

= svätým Kozmovi a Damiánovi.

Štvrtok 2. 7. 2020 meniny: Berta

Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.

Apoštol na liturgii:

118. začalo (Rim 15, 17 - 29)

= radové čítanie, prípadne aj

320. začalo (Hebr 9, 1 - 7)

= Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii:

Mt 49. začalo (12,46 - 13,3a)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28)

= Bohorodičke.

Piatok 3. 7. 2020 meniny: Miloslav

Piatok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint.

Apoštol na liturgii:

120. začalo (Rim 16, 1 - 16)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 50. začalo (13, 3b - 9)

= radové čítanie.

Sobota 4. 7. 2020 meniny: Prokop

Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu.

Apoštol na liturgii:

97. začalo (Rim 8, 14 - 21)

= radové čítanie, prípadne aj

318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 - 6)

= svätým.

Evanjelium na liturgii:

Mt 30. začalo (9, 9 - 13)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 21. začalo (7, 12 - 21)

= svätým.

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b

;

Prís 10,31 - 11,2. 4. 3. 5-12

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi.

Nedeľa 5. 7. 2020 meniny: Cyril a Metod

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. 4. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 113. začalo (24, 12 - 35)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

103. začalo (Rim 10, 1 - 10)

= radové čítanie, a

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Atanázovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 28. začalo (8,28 - 9,1)

= radové čítanie, a

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Atanázovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii:

103. začalo (Rim 10, 1 - 10)

= radové čítanie, a

318. začalo (Hebr 7,26 - 8,2)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 28. začalo (8,28 - 9,1)

= radové čítanie, a

Mt 11. začalo (5, 14 - 19)

= svätým Cyrilovi a Metodovi.

28. týždeň

Pondelok 6. 7. 2020 meniny: Patrik, Patrícia

Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

Apoštol na liturgii:

121. začalo (Rim 16, 17 - 24)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 51. začalo (13, 10 - 23)

= radové čítanie.

Utorok 7. 7. 2020 meniny: Oliver

Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.

Apoštol na liturgii:

122. začalo (1 Kor 1, 1 - 9)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 52. začalo (13, 24 - 30)

= radové čítanie.

Streda 8. 7. 2020 meniny: Ivan

Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop.

Apoštol na liturgii:

127. začalo (1 Kor 2,9b - 3,8)

= radové čítanie, prípadne aj

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Prokopovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 53. začalo (13, 31 - 36a)

= radové čítanie, prípadne aj

Mt 39. začalo (10,37 - 11,1)

= svätému Prokopovi.

Štvrtok 9. 7. 2020 meniny: Lujza

Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.

Apoštol na liturgii:

129. začalo (1 Kor 3, 18 - 23)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 54. začalo (13, 36b - 43)

= radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätému Antonovi.

Piatok 10. 7. 2020 meniny: Amália

BUĎ: Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. /Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku./ ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. /Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku./

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 55. začalo (13, 44 - 54a)

= radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Antonovi.

Apoštol na liturgii:

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Antonovi, a

130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 - 8)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 24. začalo (6, 17 - 23a)

= svätému Antonovi, a

Mt 55. začalo (13, 44 - 54a)

= radové čítanie.

Sobota 11. 7. 2020 meniny: Milota

Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena.

Apoštol na liturgii:

100. začalo (Rim 9, 1 - 5)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Eufémii.

Evanjelium na liturgii:

Mt 32. začalo (9, 18 - 26)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Eufémii.

Nedeľa 12. 7. 2020 meniny: Nina

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. 5. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Lk 114. začalo (24, 36b - 53)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

110. začalo (Rim 12, 6 - 14)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 29. začalo (9, 1 - 8)

= radové čítanie.

29. týždeň

Pondelok 13. 7. 2020 meniny: Margita

Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. /Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup./

Apoštol na liturgii:

134. začalo (1 Kor 5,9 - 6,11)

= radové čítanie, prípadne aj

305. začalo (Hebr 2, 2 - 10)

= Zhromaždeniu.

Evanjelium na liturgii:

Mt 56. začalo (13, 54 - 58)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 51. začalo (10, 16 - 21)

= Zhromaždeniu.

Utorok 14. 7. 2020 meniny: Kamil

Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita - presun z nasledujúceho dňa.

Apoštol na liturgii:

136. začalo (1 Kor 6,20b - 7,12)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

137. začalo (1 Kor 7,12b - 24)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 - 14, 5)

= svätým Kérykovi a Julite.

Evanjelium na liturgii:

Mt 57. začalo (14, 1 - 13)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj

Mt 60. začalo (14,35 - 15,11)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj

Lk 51. začalo od polovice (10, 19 - 21)

= svätým Kérykovi a Julite.

Parémie na večierni:

1 Kr 8, 22-23a. 27b-30

;

Iz 61,10 - 62,5

;

Iz 60, 1 - 16

= všetky tri svätému Vladimírovi.

Streda 15. 7. 2020 meniny: Henrich

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

Evanjelium na utierni:

Jn 36. začalo (10, 9 - 16)

= svätému Vladimírovi.

Apoštol na liturgii:

200. začalo (Gal 1, 11 - 19)

= svätému Vladimírovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

137. začalo (1 Kor 7,12b - 24)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 35. začalo od polovice (10, 1 - 9)

= svätému Vladimírovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

Mt 60. začalo (14,35 - 15,11)

= radové čítanie.

Štvrtok 16. 7. 2020 meniny: Drahomír

Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.

Apoštol na liturgii:

138. začalo (1 Kor 7, 24 - 35)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť a koná sa bdenie, tak aj

139. začalo (1 Kor 7,35 - 8,7)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii:

Mt 61. začalo (15, 12 - 21)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť a koná sa bdenie, tak aj

Mt 63. začalo (15, 29b - 31)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Jób 2, 1 - 10

;

Múd 5, 1 - 13

;

Sir 2, 6 - 13

= všetky tri svätému Pavlovi.

Piatok 17. 7. 2020 meniny: Bohuslav

BUĎ: Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Marína. ALEBO: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

139. začalo (1 Kor 7,35 - 8,7)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Maríne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 63. začalo (15, 29b - 31)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Maríne.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= svätému Pavlovi.

Apoštol na liturgii:

73. začalo od polovice (1 Jn 4, 11 - 16)

= svätému Pavlovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

139. začalo (1 Kor 7,35 - 8,7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 67. začalo (12, 32 - 40)

= svätému Pavlovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

Mt 63. začalo (15, 29b - 31)

= radové čítanie.

Sobota 18. 7. 2020 meniny: Kamila

Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. /Svätý mučeník Hyacint z Amastridy./ /Naši prepodobní otcovia Andrej - Svorad a Beňadik./

Apoštol na liturgii:

108. začalo (Rim 12, 1 - 3)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude konať bdenie,

142. začalo (1 Kor 9, 13 - 18)

= radové čítanie z pondelka.

Evanjelium na liturgii:

Mt 39. začalo (10,37 - 11,1)

= radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude konať bdenie, tak aj

Mt 65. začalo (16, 1 - 6)

= radové čítanie z pondelka.

Parémie na večierni:

Gn 14, 14 - 20

;

Dt 1, 8-11. 15-17a

;

Dt 10, 14 - 21

= všetky tri svätým otcom.

Nedeľa 19. 7. 2020 meniny: Dušana

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. (Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého.) (Náš prepodobný otec Dios.) 6. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 63. začalo (20, 1 - 10)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

116. začalo (Rim 15, 1 - 7)

= radové čítanie, a

334. začalo (Hebr 13, 7 - 16)

= svätým otcom.

Evanjelium na liturgii:

Mt 33. začalo (9, 27 - 35)

= radové čítanie, a

Jn 56. začalo (17, 1 - 13)

= svätým otcom.

Parémie na večierni:

1 Kr 17, 1 - 24

;

1 Kr 18, 1. 17-42. 45-46. 19, 1-16

;

1 Kr 19, 19bd. 20a. 21b + 2 Kr 2, 1. 6-14

= všetky tri svätému Eliášovi.

30. týždeň

Pondelok 20. 7. 2020 meniny: Iľja, Eliáš

Svätý a slávny prorok Eliáš.

Evanjelium na utierni:

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= svätému Eliášovi.

Apoštol na liturgii:

57. začalo (Jak 5, 10 - 20)

= svätému Eliášovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

142. začalo (1 Kor 9, 13 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 14. začalo (4, 22b - 30)

= svätému Eliášovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj

Mt 65. začalo (16, 1 - 6)

= radové čítanie.

Utorok 21. 7. 2020 meniny: Daniel

Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel.

Apoštol na liturgii:

144. začalo (1 Kor 10, 5 - 12)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 66. začalo (16, 6 - 12)

= radové čítanie.

Streda 22. 7. 2020 meniny: Magdaléna

Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka.

Apoštol na liturgii:

145. začalo (1 Kor 10, 12 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

141. začalo (1 Kor 9, 2b - 12)

= svätej Márii Magdaléne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 68. začalo (16, 20 - 24)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 34. začalo (8, 1 - 3)

= svätej Márii Magdaléne.

Štvrtok 23. 7. 2020 meniny: Oľga

Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

147. začalo (1 Kor 10,28 - 11,7)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 69. začalo (16, 24 - 28)

= radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.

Piatok 24. 7. 2020 meniny: Vladimír

BUĎ: Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici.

-

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii:

148. začalo (1 Kor 11, 8 - 22)

= radové čítanie, prípadne aj

181. začalo (2 Kor 6, 1 - 10)

= svätej Kristíne.

Evanjelium na liturgii:

Mt 71. začalo (17, 10 - 18)

= radové čítanie, prípadne aj

Lk 33. začalo (7, 36 - 50)

= svätej Kristíne.

-

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätým Borisovi a Glebovi.

Apoštol na liturgii:

99. začalo (Rim 8, 28 - 39)

= svätým Borisovi a Glebovi, a

148. začalo (1 Kor 11, 8 - 22)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätým Borisovi a Glebovi, a

Mt 71. začalo (17, 10 - 18)

= radové čítanie.

-

Parémie na večierni:

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

;

Múd 4, 7 - 15

= všetky tri svätej Anne.

-

Sobota 25. 7. 2020 meniny: Jakub

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.)

Apoštol na liturgii:

210. začalo od polovice (Gal 4, 22b - 31)

= svätej Anne, a

111. začalo (Rim 13, 1 - 10)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Lk 36. začalo (8, 16 - 21)

= svätej Anne, a

Mt 47. začalo (12, 30 - 37)

= radové čítanie.

Nedeľa 26. 7. 2020 meniny: Anna, Hana

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. 7. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni:

Jn 64. začalo (20, 11 - 18)

= radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii:

124. začalo (1 Kor 1, 10 - 18)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 58. začalo (14, 14b - 22)

= radové čítanie.

Parémie na večierni:

Iz 43, 9 - 14b

;

Múd 3, 1 - 9

;

Múd 5,15 - 6,3b

= všetky tri svätému Panteleimónovi.

31. týždeň

Pondelok 27. 7. 2020 meniny: Božena

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. /Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár./

Evanjelium na utierni:

Lk 106. začalo (21, 12 - 19)

= svätému Panteleimónovi.

Apoštol na liturgii:

292. začalo (2 Tim 2, 1 - 10)

= svätému Panteleimónovi, a

150. začalo (1 Kor 11,31 - 12,6)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Jn 52. začalo (15,17 - 16,2)

= svätému Panteleimónovi, a

Mt 74. začalo (18, 1 - 10)

= radové čítanie.

Utorok 28. 7. 2020 meniny: Krištof

Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

Apoštol na liturgii:

152. začalo (1 Kor 12, 12 - 26)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 76. začalo (18, 18 - 22; 19,1 - 2. 13 - 15)

= radové čítanie.

Streda 29. 7. 2020 meniny: Marta

Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik.

Apoštol na liturgii:

154. začalo (1 Kor 13,4 - 14,5)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 80. začalo (20, 1 - 16)

= radové čítanie.

Štvrtok 30. 7. 2020 meniny: Libuša

Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

Apoštol na liturgii:

155. začalo (1 Kor 14, 6 - 19)

= radové čítanie.

Evanjelium na liturgii:

Mt 81. začalo (20, 17 - 28)

= radové čítanie.

Piatok 31. 7. 2020 meniny: Ignác

Piatok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža. Svätý a spravodlivý Eudokim.

Apoštol na liturgii:

157. začalo (1 Kor 14, 26b - 40)

= radové čítanie z tohto dňa, a

113. začalo (Rim 14, 6 - 9)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj

213. začalo (Gal 5,22 - 6,2)

= svätému Eudokimovi.

Evanjelium na liturgii:

Mt 83. začalo od polovice (21, 12-14. 17-20)

= radové čítanie z tohto dňa, a

Mt 64. začalo (15, 32 - 39)

= radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj

Mt 43. začalo (11, 27 - 30)

= svätému Eudokimovi.