«

M
á
j

«
»

J
ú
l

»

23. týždeň

24. týždeň

25. týždeň

Štvrtok 18. 6. [Vratislav]

Súčasná prax:
Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici.
Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista.
(Svätý mučeník Leontios.)

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

–––

Pôvodná prax:
Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätý mučeník Leontios.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

–––

Pri aplikácii súčasnej praxe:

Apoštol na liturgii: = radové čítanie z daného dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: = radové čítanie z daného dňa, a  = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: ; ; ; ; 78. začalo – 1. časť (); 78. začalo – 2. časť () = prvé tri Milujúcemu ľudí, ďalšie tri svätému Júdovi.

–––

Pri aplikácii pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Leontiovi.

Evanjelium na liturgii: = radové čítanie, prípadne aj = svätému Leontiovi.

Parémie na večierni: ; 78. začalo – 1. časť (); 78. začalo – 2. časť () = všetky tri svätému Júdovi.

Piatok 19. 6. [Alfréd]

Súčasná prax:
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí – odporúčaný sviatok.
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]

–––

Pôvodná prax:
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.
Piatok 3. týždňa po Päťdesiatnici.

[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]

–––

Pri aplikácii súčasnej praxe:
Evanjelium na utierni: = Milujúcemu ľudí.

Apoštol na liturgii: = Milujúcemu ľudí, a  = svätému Júdovi,

Evanjelium na liturgii: = Milujúcemu ľudí, a  = svätému Júdovi.

–––

Pri aplikácii pôvodnej praxe:
Evanjelium na utierni: = svätému Júdovi.

Apoštol na liturgii: = svätému Júdovi, a  = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: = svätému Júdovi, a  = radové čítanie.

–––

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: ; ; = všetky tri Spolutrpiteľke.

26. týždeň