November 2020

45. týždeň

Pondelok 2. 11. 2020 Pamiatka zosnulých

Všetkých verných zosnulých F (spomienka)

1

Jób 19, 1. 23-27a

Ž 27, 1. 4. 7+8b+9a. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

2 Kor 4, 14 – 5, 1

Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto verí v Syna, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.

2

Múd 3, 1-9

alebo kratšie

Múd 3, 1-6. 9

Ž 116, 5-6. 10-11. 15-16ac

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.

1 Sol 4, 13-18

Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

3

Dan 12, 1-3

Ž 42, 2. 3. 5b-d; 43, 3. 4. 5

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

2 Kor 5, 1. 6-10

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

Utorok 3. 11. 2020 meniny: Hubert

Utorok 31. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Martina de Porres, rehoľníka B (ľubovoľná spomienka)

Flp 2, 5-11

Ž 22, 26b-27. 28-30a. 31-32

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála v tomto našom zhromaždení.

Lk 14, 15-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.

Streda 4. 11. 2020 meniny: Karol

Svätého Karola Borromejského, biskupa B (spomienka)

Flp 2, 12-18

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Lk 14, 25-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch Boží na vás spočíva.

Štvrtok 5. 11. 2020 meniny: Imrich

Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období Z

Flp 3, 3-8a

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. alebo Aleluja.

Lk 15, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

TRNAVA, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, ROŽŇAVA:
alebo Svätého Imricha B
(ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

Piatok 6. 11. 2020 meniny: Renáta

Piatok 31. týždňa v Cezročnom období Z

Flp 3, 17 – 4, 1

Ž 122, 1-2. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 16, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Sobota 7. 11. 2020 meniny: René

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Flp 4, 10-19

Ž 112, 1-2. 5-6. 8a+9

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. alebo Aleluja.

Lk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nedeľa 8. 11. 2020 meniny: Bohumír

32. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 6, 12-16

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

1 Sol 4, 13-18

alebo kratšie

1 Sol 4, 13-14

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

46. týždeň

Pondelok 9. 11. 2020 meniny: Teodor

Výročie posviacky Lateránskej baziliky B (sviatok)

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R.: Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho.

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 10. 11. 2020 meniny: Tibor

Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Tít 2, 1-8. 11-14

Ž 37, 3-4. 18+23. 27+29

R.: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Lk 17, 7-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 11. 11. 2020 meniny: Martin, Maroš

Svätého Martina z Tours, biskupa B (spomienka)

Tít 3, 1-7

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

BRATISLAVA a SPIŠ: Svätého Martina z Tours, biskupa - hlavný patrón a titul katedrál B (sviatok; v katedrálach slávnosť)

Iz 61, 1-3

Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Druhé čítanie iba v katedrálach:

1 Pt 5, 1-4

alebo iné zo Spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov – L IV, 738 n.

Mt 25, 31-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Štvrtok 12. 11. 2020 meniny: Svätopluk

Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Flm 7-20

Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.

Lk 17, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Piatok 13. 11. 2020 meniny: Stanislav

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období Z

2 Jn 4-9

Ž 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Lk 17, 26-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Sobota 14. 11. 2020 meniny: Irma

Sobota 32. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

3Jn 5-8

Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.

Lk 18, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Nedeľa 15. 11. 2020 meniny: Leopold

33. nedeľa v Cezročnom období Z

Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

1 Sol 5, 1-6

Mt 25, 14-30

alebo kratšie

Mt 25, 14-15. 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

47. týždeň

Pondelok 16. 11. 2020 meniny: Agnesa

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Margity Škótskej B
alebo Svätej Gertrúdy, panny B (ľubovoľná spomienka)

Zjv 1, 1-4; 2, 1-5a

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života.

Lk 18, 35-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Utorok 17. 11. 2020 meniny: Klaudia

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky B (spomienka)

Zjv 3, 1-6. 14-22

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne.

Lk 19, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

KOŠICE: Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – titul katedrály a patrónky mesta B (spomienka v diecéze; slávnosť v meste Košice)

Prvé čítanie a žalm vybrať zo spoločnej časti svätých žien – L IV, 772 n.

1 Jn 3, 14-18

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Streda 18. 11. 2020 meniny: Eugen

Streda 33. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov B (ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

Zjv 4, 1-11

Ž 150, 1-2. 3-4. 5

R.: Svätý, svätý, svätý je Boh, Pán Boh všemohúci.

Lk 19, 11-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Omša na Výročie posviacky bazilík

Sk 28, 11-16. 30-31

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 14, 22-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Štvrtok 19. 11. 2020 meniny: Alžbeta

Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období Z

Zjv 5, 1-10

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Urobil si nás kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. alebo Aleluja.

Lk 19, 41-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Piatok 20. 11. 2020 meniny: Félix

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období Z

Zjv 10, 8-11

Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R.: Mojim ústam sú sladšie ako med tvoje výroky.

Lk 19, 45-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

NITRA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma v Nitre B (v diecéze sviatok; v katedrále-bazilike slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

KOŠICE: Blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

Sobota 21. 11. 2020 meniny: Elvíra

Obetovanie Panny Márie B (spomienka)

Zjv 11, 4-12

Ž 144, 1. 2. 9-10

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Lk 20, 27-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Nedeľa 22. 11. 2020 meniny: Cecília

34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa B (slávnosť)

Ez 34, 11-12. 15-17

Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

1 Kor 15, 20-26. 28

Mt 25, 31-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

48. týždeň

Pondelok 23. 11. 2020 meniny: Klement

Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka Č
alebo Svätého Kolumbána, opáta B (ľubovoľná spomienka)

Zjv 14, 1-3. 4b-5

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom hľadáme.

Lk 21, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Utorok 24. 11. 2020 meniny: Emília

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Zjv 14, 14-19

Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.

Lk 21, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Streda 25. 11. 2020 meniny: Katarína

Streda 34. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Zjv 15, 1-4

Ž 98, 1. 2-3b. 7-8. 9

R.: Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci.

Lk 21, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Štvrtok 26. 11. 2020 meniny: Kornel

Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období Z

Zjv 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Blahoslavení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.

Lk 21, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Piatok 27. 11. 2020 meniny: Milan

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období Z

Zjv 20, 1-4. 11 – 21, 2

Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi.

Lk 21, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Sobota 28. 11. 2020 meniny: Henrieta

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Zjv 22, 1-7

Ž 95, 1-2. 3-5. 6-7

R.: Príď, Pane Ježišu!

Lk 21, 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Nedeľa 29. 11. 2020 meniny: Vratko

1. adventná nedeľa [rok B, cyklus I.] F

Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7

Ž 80, 2+3bc. 15-16. 18-19

R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

1 Kor 1, 3-9

Mk 13, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.