Október 2020

41. týždeň

Pondelok 5. 10. 2020 meniny: Viera

Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Faustíny Kowalskej, panny B (ľubovoľná spomienka)

Gal 1, 6-12

Ž 111, 1-2. 7-8. 9+10c

R.: Pán má svoju zmluvu stále na mysli. alebo Aleluja.

Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Utorok 6. 10. 2020 meniny: Natália

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Bruna, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Gal 1, 13-24

Ž 139, 1-2. 13-14b. 14c-15

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 7. 10. 2020 meniny: Eliška

Ružencovej Panny Márie B (spomienka)

Gal 2, 1-2. 7-14

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Lk 11, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Štvrtok 8. 10. 2020 meniny: Brigita

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 3, 1-5

(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Lk 11, 5-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 9. 10. 2020 meniny: Dionýz

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Jána Leonardiho, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Gal 3, 7-14

Ž 111, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. alebo Aleluja.

Lk 11, 15-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Sobota 10. 10. 2020 meniny: Slavomíra

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gal 3, 22-29

Ž 105, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

ŽILINA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Nedeľa 11. 10. 2020 meniny: Valentína

28. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 25, 6-10a

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Flp 4, 12-14. 19-20

Mt 22, 1-14

alebo kratšie

Mt 22, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

42. týždeň

Pondelok 12. 10. 2020 meniny: Maximilián

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1

Ž 113, 1-2. 3-4. 5a+6-7

R.: Pánovo meno chváľme, zvelebujme.

Lk 11, 29-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 13. 10. 2020 meniny: Koloman

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období Z

Gal 5, 1-6

Ž 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48

R.: Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie.

Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 14. 10. 2020 meniny: Boris

Streda 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Gal 5, 18-25

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života.

Lk 11, 42-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 15. 10. 2020 meniny: Terézia

Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi B (spomienka)

Ef 1, 1-10

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Tvoja spása, Pane, objíma celý svet.

Lk 11, 47-54

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 16. 10. 2020 meniny: Vladimíra

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky B
alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny B
alebo Svätého Gála, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ef 1, 11-14

Ž 33, 1-2. 4-5. 12-13

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Lk 12, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Sobota 17. 10. 2020 meniny: Hedviga

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Ef 1, 15-23

Ž 8, 2-3a. 4-5. 6-7

R.: Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk.

Lk 12, 8-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Nedeľa 18. 10. 2020 meniny: Lukáš

29. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 45, 1. 4-6

Ž 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10ac

R.: Vzdávajme Pánovi slávu a česť.

1 Sol 1, 1-5b

Mt 22, 15-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

43. týždeň

Pondelok 19. 10. 2020 meniny: Kristián

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ef 2, 1-10

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: Pán je náš stvoriteľ a jemu patríme.

Lk 12, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 20. 10. 2020 meniny: Vendelín

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 2, 12-22

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Streda 21. 10. 2020 meniny: Uršuľa

Streda 29. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 3, 2-12

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajte vodu s radosťou z prameňov spásy.

Lk 12, 39-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Štvrtok 22. 10. 2020 meniny: Sergej

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Pavla II., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Ef 3, 14-21

Ž 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Piatok 23. 10. 2020 meniny: Alojzia

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ef 4, 1-6

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom hľadáme.

Lk 12, 54-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sobota 24. 10. 2020 meniny: Kvetoslava

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ef 4, 7-16

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Nedeľa 25. 10. 2020 meniny: Aurel

30. nedeľa v Cezročnom období Z

Ex 22, 20-26

Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab

R.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.

1 Sol 1, 5c-10

Mt 22, 34-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

SPIŠ: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Spišskom Podhradí B (slávnosť iba v katedrále)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

44. týždeň

Pondelok 26. 10. 2020 meniny: Demeter

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 4, 32 – 5, 8

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Napodobňujme Boha ako jeho milované deti.

Lk 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy B (slávnosť - len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 27. 10. 2020 meniny: Sabína

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 5, 21-33

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení všetci, čo sa boja Pána, a kráčajú po jeho cestách.

Lk 13, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

ROŽŇAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Streda 28. 10. 2020 meniny: Dobromila

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov Č (sviatok)

Ef 2, 19-22

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Lk 6, 12-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Štvrtok 29. 10. 2020 meniny: Klára

Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období Z

Ef 6, 10-20

Ž 144, 1. 2. 9-10

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Lk 13, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!

Piatok 30. 10. 2020 meniny: Šimon, Simona

Piatok 30. týždňa v Cezročnom období Z

Flp 1, 1-11

Ž 111, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Nádherné a vznešené sú tvoje diela, Pane. alebo Aleluja.

Lk 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sobota 31. 10. 2020 meniny: Aurélia

Sobota 30. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Flp 1, 18b-26

Ž 42, 2. 3. 5b-e

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Lk 14, 1. 7-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.