September 2020

36. týždeň

Utorok 1. 9. 2020 meniny: Drahoslava

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 2, 10b-16

Ž 145, 8-9. 10-11. 12-13b. 13c-14

R.: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách.

Lk 4, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Streda 2. 9. 2020 meniny: Linda

Streda 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 3, 1-9

Ž 33, 12-13. 14-15. 20-21

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Lk 4, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Štvrtok 3. 9. 2020 meniny: Belo

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kor 3, 18-23

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.

Lk 5, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

Piatok 4. 9. 2020 meniny: Rozália

Piatok 22. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 4, 1-5

Ž 37, 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40

R.: Spása spravodlivých prichádza od Pána.

Lk 5, 33-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Sobota 5. 9. 2020 meniny: Regina

Sobota 22. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 4, 9-15

Ž 145, 17-18. 19-20. 21

R.: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.

Lk 6, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Nedeľa 6. 9. 2020 meniny: Alica

23. nedeľa v Cezročnom období Z

Ez 33, 7-9

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Rim 13, 8-10

Mt 18, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

KOŠICE: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätej Alžbety v Košiciach B (slávnosť iba v katedrále)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

37. týždeň

Pondelok 7. 9. 2020 meniny: Marianna

Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Č (spomienka)

1 Kor 5, 1-8

Ž 5, 5-6. 7. 12

R.: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti.

Lk 6, 6-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 8. 9. 2020 meniny: Miriama

Narodenie Panny Márie B (sviatok)

Mich 5, 1-4a

alebo

Rim 8, 28-30

Ž 13, 6ab. 6cd

R.: Duša mi jasá v mojom Bohu.

Mt 1, 1-16. 18-23

alebo kratšie

Mt 1, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

Streda 9. 9. 2020 meniny: Martina

Streda 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Clavera, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 7, 25-31

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch.

Lk 6, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi!

Štvrtok 10. 9. 2020 meniny: Oleg

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 8, 1b-7. 10-13

Ž 139, 1-3. 13-14b. 23-24

R.: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

Piatok 11. 9. 2020 meniny: Bystrík

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 9, 16-19. 22b-27

Ž 84, 3. 4. 5-6. 12

R.: Aké milé sú tvoje chrámy, Pane.

Lk 6, 39-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Sobota 12. 9. 2020 meniny: Mária

Sobota 23. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Najsvätejšieho mena Panny Márie B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 10, 14-22

Ž 116, 12-13. 17-18

R.: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. alebo Aleluja.

Lk 6, 43-49

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Nedeľa 13. 9. 2020 meniny: Ctibor

24. nedeľa v Cezročnom období Z

Sir 27, 33 – 28, 9

Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Rim 14, 7-9

Mt 18, 21-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

38. týždeň

Pondelok 14. 9. 2020 meniny: Ľudomil

Povýšenie Svätého kríža Č (sviatok)

Nm 21, 4c-9

alebo

Flp 2, 6-11

Ž 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38

R.: Nezabúdajme na Pánove diela.

Jn 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Utorok 15. 9. 2020 meniny: Jolana

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska B (slávnosť)

Sk 1, 12-14

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.

1 Pt 4, 13-16

Sekvencia

- Nie je záväzná. Možno ju predniesť celú, alebo len od slov *Svätá Matka, Krista rany.

Jn 19, 25-27

alebo

Lk 2, 33-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná; ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vyslyš svoje deti, ktoré volajú k tebe.

POPRAD: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - titul konkatedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Streda 16. 9. 2020 meniny: Ľudmila

Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov Č (spomienka)

1 Kor 12, 31 – 13, 13

Ž 33, 2-3. 4-5. 12+22

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Lk 7, 31-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Štvrtok 17. 9. 2020 meniny: Olympia

Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 15, 1-11

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 28

R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

Lk 7, 36-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Piatok 18. 9. 2020 meniny: Eugénia

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kor 15, 12-20

Ž 17, 1. 6-7. 8+15

R.: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.

Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Sobota 19. 9. 2020 meniny: Konštantín

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 15, 35-37. 42-49

Ž 56, 10. 11-12. 13-14

R.: Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich.

Lk 8, 4-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Nedeľa 20. 9. 2020 meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

25. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 55, 6-9

Ž 145, 2-3. 8-9. 17-18

R.: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.

Flp 1, 20c-24. 27a

Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

39. týždeň

Pondelok 21. 9. 2020 meniny: Matúš

Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu Č (sviatok)

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Utorok 22. 9. 2020 meniny: Móric

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Prís 21, 1-6. 10-13

Ž 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44

R.: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka - titul katedrály Č (v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť)

Na spomienku čítania z férie.

V katedrále:

Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov. - L IV, 711 n., alebo duchovných pastierov – L IV, 728 n.

1 Kor 4, 1-5

Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Streda 23. 9. 2020 meniny: Zdenka

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza B (spomienka)

Prís 30, 5-9

Ž 119, 29. 72. 89. 101. 104. 163

R.: Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.

Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Štvrtok 24. 9. 2020 meniny: Ľuboš, Ľubor

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Kaz 1, 2-11

Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

BANSKÁ BYSTRICA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 25. 9. 2020 meniny: Vladislav

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období Z

Kaz 3, 1-11

Ž 144, 1a+2a-c. 3-4

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Lk 9, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Sobota 26. 9. 2020 meniny: Edita

Sobota 25. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov Č
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Kaz 11, 9 – 12, 8

Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Lk 9, 43b-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Nedeľa 27. 9. 2020 meniny: Cyprián

26. nedeľa v Cezročnom období Z

Ez 18, 25-28

Ž 25, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

Flp 2, 1-11

alebo kratšie

Flp 2, 1-5

Mt 21, 28-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.